27 • 11 • 2023

Atjaunotās dabas vērtības “Augstrozē” – daļa no LVM īstenotā profesionālās dabas aizsardzības pasākumu kopuma

Dodoties izzinošā pastaigā kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) speciālistiem, 16. novembrī dabas liegumā “Augstroze” notika noslēdzošais darbu demonstrāciju seminārs, kurā...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 11 • 2023

Izzinošā pastaigā stāstīs par lapkoku praulgrauža dzīvotņu un pļavas atjaunošanas darbiem

Divu gadu laikā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas liegumā “Augstroze” veikusi nozīmīgus darbus pļavas un retā lapkoku praulgrauža dzīvotņu atjaunošanai. 16. novembrī dabas...

Lasīt pilnu ziņu
12 • 10 • 2023

Izbūvēti aizsprosti Kreiču purva hidroloģiskā režīma atveseļošanai

Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Kreiču purvs” AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pabeigusi septiņu aizsprostu izbūvi, kas ir daļa no Kreiču purva un tam piegulošo purvaino mežu...

Lasīt pilnu ziņu
04 • 10 • 2023

Dabas liegumā “Posolnīca” LVM atjauno Latvijā reto osu mežu

Septembra beigās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Eiropas Savienības nozīmes Natura2000 teritorijā dabas liegumā “Posolnīca” uzsāka darbus, lai atjaunotu šeit esošo un visā Eiropā...

Lasīt pilnu ziņu
14 • 09 • 2023

LVM ierīkotajā ūdens dzeršanas vietā veldzējas meža zvēri

Veicot pļavu atjaunošanu Natura2000 teritorijā, dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Kangara pļavās, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki papildus izveidoja četras ūdenstilpnes, kas...

Lasīt pilnu ziņu
22 • 08 • 2023

Demonstrāciju semināros iepazīst LVM veiktos kāpu atjaunošanas darbus

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) divu gadu laikā veikusi apjomīgus piejūras kāpu atjaunošanas darbus trijos dabas liegumos 373 hektāru kopplatībā. Augusta vidū ikvienam interesentam...

Lasīt pilnu ziņu
08 • 08 • 2023

Izzinošā pastaigā varēs uzzināt par LVM veikto pelēko kāpu atjaunošanu dabas liegumā “Ovīši”

Dabas liegumā “Ovīši” gandrīz 20 hektāru kopplatībā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veikusi  nozīmīgus pelēko kāpu atjaunošanas darbus. 18. augustā dabas liegumā notiks...

Lasīt pilnu ziņu
02 • 08 • 2023

Iepazīstinās ar veiktajiem piejūras kāpu atjaunošanas darbiem dabas liegumā “Užava”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM)  dabas liegumā “Užava”  2021. gadā uzsāka apjomīgus mežaino piejūras kāpu un pelēko kāpu atjaunošanas darbus 170 hektāru kopplatībā....

Lasīt pilnu ziņu
17 • 07 • 2023

Šovasar jau uzziedējušas LVM atjaunotās parkveida pļavas “Ziemeļgaujā”

Lielziedu vīgrieze, dzirkstelīte, sarkanā auzene, šaurlapu skarene un citi dabisko pļavu augi, kuri jūnija vidū uzziedēja aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, apliecina, ka AS...

Lasīt pilnu ziņu
31 • 05 • 2023

Izzinošā pastaigā LVM iepazīstina ar veiktajiem darbiem “Numernes valnī”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) trijās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās līdz 2023. gada beigām veic nozīmīgus darbus reti sastopamo osu mežu dažādošanai un aizsargājamu sugu...

Lasīt pilnu ziņu