23 • 05 • 2022

Noslēdzies vērienīgo ES nozīmes biotopu un nozīmīgu sugu dzīvotņu atjaunošanas darbu pirmais posms

Sākoties putnu ligzdošanas laikam, noslēdzies pirmais darbu cēliens Eiropas Savienības nozīmes biotopu vērienīgajos un aizsargājamu sugu dzīvotņu atjaunošanas un uzlabošanas darbos. AS...

Lasīt pilnu ziņu
22 • 02 • 2022

Uzlabos dzīves apstākļus dabas parka “Driksnas sils” retajām augu sugām

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tā apsaimniekošanā esošajā dabas parkā “Driksnas sils” uzsāk osu mežu biotopu kopšanas darbus 12 hektāru platībā, lai radītu piemērotus...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 02 • 2022

Zālāja atjaunošanas darbiem ierīko koka vairogu brauktuves

Lai nodrošinātu piekļuvi teritorijai, kur paredzēts atjaunot Eiropas Savienības mērogā nozīmīgus zālājus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi “Kangaru pļavu” koka vairogu...

Lasīt pilnu ziņu
08 • 11 • 2021

Uzsākta osu mežu biotopu kopšana dabas parkā "Numernes valnis"

AS Latvijas valsts meži apsaimniekošanā esošajā dabas parkā “Numernes valnis” uzsākuši vērienīgus biotopu kopšanas pasākumus 97 ha platībā ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā...

Lasīt pilnu ziņu
31 • 08 • 2021

LVM Ziemeļkurzemes reģionā uzlabos un atjaunos dabas vērtību dzīvotnes

Tuvojoties darbu uzsākšanai, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un...

Lasīt pilnu ziņu
30 • 07 • 2021

LVM izsludinātajā biotopu kopšanas darbu konkursā pretendentiem plaša darbu izvēle

Vēl līdz 3. augustam pretendenti var iesniegt piedāvājumu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinātajam biotopu kopšanas darbu konkursam “Biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 07 • 2021

Līdz 3. augustam pagarināta pieteikšanās biotopu kopšanas darbu konkursam

Lai nodrošinātu apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, AS “Latvijas valsts meži” (LVM)...

Lasīt pilnu ziņu
02 • 06 • 2021

Aicinām pieteikties biotopu kopšanas darbu konkursam

Lai nodrošinātu apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, AS “Latvijas valsts meži” (LVM)...

Lasīt pilnu ziņu
26 • 03 • 2021

LVM uzlabos un atjaunos īpaši aizsargājamu sugu un Eiropas Savienības nozīmes biotopu dzīvotnes 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saistītajiem partneriem, valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām, Eiropas Savienības Kohēzijas...

Lasīt pilnu ziņu