AS "Latvijas valsts meži" piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI “Silava”. 

Trīs dienu – 36 stundu (A) tālākizglītības kursi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu” norisinās vasarā kā trīs dienu aktīvās atpūtas nometne labākajiem skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās.

Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” norisinās vismaz vienu reizi mācību gada laikā. Nākamie kursi plānoti 2019. gada 2. jūlijā starptautiskas konferences - 14th European Forest Pedagogic congress - ietvaros. Konferences valoda ir angļu. Skolotāji var bez maksas piedalīties noteiktā konferences dienā - 2. jūlijā, kad pedagogiem ir iespēja apgūt iepriekšminēto 12 stundu tālākizglītības programmu. Aicinām reģistrēties šiem kursiem līdz 31. maijam. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Priekšroka tiks dota skolotājiem, kuriem būs labākā motivācija un mājas darbs! Apstiprinājums par iekļaušanu dalībnieku skaitā tiks sniegts vēlākais līdz 3. jūnijam.