AS "Latvijas valsts meži" piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI “Silava”.

Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” norisinās vismaz vienu reizi mācību gada laikā un tiek piedāvāti bez maksas skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās.

  18. oktobra kursu novērtējuma anketa 

Trīs dienu – 36 stundu (A) tālākizglītības kursi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu” norisinās vasarā kā trīs dienu aktīvās atpūtas nometne čaklākajiem skolotājiem, kas   iesaistījušies MAMMADABA MEISTARKLASĒ un citās LVM vides izglītības programmās.