Lai novērtētu realizētās meža apsaimniekošanas ietekmi uz LVM teritorijā sastopamajām dabas un vides vērtībām, LVM ik gadu veic vides monitoringu. Informācija par monitoringa rezultātiem apkopota LVM vides pārskatā.

 Vides pārskats 2018 

 Pielikums: LVM īstenoto nozīmīgo sugu dzīvotņu un Eiropas Savienības nozīmes biotopu apsaimniekošanas pasākumu apkopojums 

 Vides pārskats 2017 

 Vides pārskats 2016 

 Vides pārskats 2015 

 Vides pārskats 2014 

 Vides pārkats 2013 

 LVM vides monitoringa pārskats 

 LVM skaitļi un fakti 2011 

 Vides pārskats 2005-2009