29 • 11 • 2023

Norit izsoļu process “Par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parka moduļa ierīkošanai 2023. gada izsoles platībās”

No AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā un īpašumā esošām zemes vienībām tika veikta atlase un noteiktas 2023. gada izsolē pieejamās teritorijas vēja parku attīstībai...

Lasīt pilnu ziņu
28 • 11 • 2023

LVM turpina egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanas pasākumus Smiltenes mežos

Pēc šī gada augusta spēcīgās vējgāzes AS “Latvijas valsts meži” (LVM) īstenoja vairākus pasākumus egļu astoņzobu mizgraužu bojāto koku apzināšanai un izstrādei visā Latvijas...

Lasīt pilnu ziņu
27 • 11 • 2023

Atjaunotās dabas vērtības “Augstrozē” – daļa no LVM īstenotā profesionālās dabas aizsardzības pasākumu kopuma

Dodoties izzinošā pastaigā kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) speciālistiem, 16. novembrī dabas liegumā “Augstroze” notika noslēdzošais darbu demonstrāciju seminārs, kurā...

Lasīt pilnu ziņu
24 • 11 • 2023

Par atkritumu izmešanu Ziemeļkurzemes reģiona mežā soda trīs vainīgos

Lai gan atkritumu apjoms Latvijas valsts mežos būtiski nemazinās, tomēr arvien biežāk vainīgie meža piesārņotāji tiek noskaidroti un saukti pie atbildības. Iesaistoties AS “Latvijas...

Lasīt pilnu ziņu
23 • 11 • 2023

Latvijas valsts mežos noteiks jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas staignāju mežu aizsardzībai

Ministru kabinetam apstiprinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par dabas liegumiem”, būtiski palielināsies AS...

Lasīt pilnu ziņu
22 • 11 • 2023

Tiešsaistes seminārā iepazīstinās ar lietotnes “LVM GEO Mobile” izmantošanas iespējām un priekšrocībām

“LVM GEO Mobile” ir viena no iecienītākajām karšu lietotnēm Latvijā – to izmanto vairāk nekā 130 tūkstoši lietotāju gan darbam, gan atpūtai. Lai uzzinātu vairāk par lietotnes...

Lasīt pilnu ziņu
21 • 11 • 2023

LVM veic regulāru meža meliorācijas sistēmu pārbūvi un uzturēšanu

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) regulāri plāno un veic pārvaldībā esošo meliorācijas sistēmu pārbūves, atjaunošanas un ikdienas uzturēšanas darbus, pārtīrot esošos grāvjus, lai...

Lasīt pilnu ziņu
17 • 11 • 2023

Ozola spēku Latvijai!

Sveicot Latviju 105. dzimšanas dienā un vēlot ozola spēku, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki vienojas kopkorī, izdziedot grupas “Līvi” dziesmu “Ozolam”. Gluži kā dziesmas...

Lasīt pilnu ziņu
16 • 11 • 2023

Aizvadīts dabas vērtību iepazīšanai veltīts pārgājiens Tīreļpurvā

Valsts svētku mēnesī, izceļot leģendārās Ziemassvētku kauju piemiņas vietas un to apkārtnē esošās dabas vērtības, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicināja interesentus doties...

Lasīt pilnu ziņu
15 • 11 • 2023

Meža autoceļu malās – vienas no lielākajām Latvijas sēnēm

AS “Latvijas valsts meži” meža infrastruktūras speciālists, apsekojot meža autoceļus Ērberģes un Jaunjelgavas meža iecirkņos, pamanījis vienu no lielākajām Latvijā sastopamajām...

Lasīt pilnu ziņu
13 • 11 • 2023

LVM izsludina konkursu mašinizētai meža stādīšanai 2024.–2026. gadā

Lai nodrošinātu ilglaicīgu meža apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ik gadu atjauno mežu ar kvalitatīviem un selekcionētiem meža stādiem. Ar katru gadu tiek palielinātas...

Lasīt pilnu ziņu