mezs

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (LVM)  dibināta ar Ministru kabineta 1999. gada 24. septembra rīkojuma Nr. 453 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" izveidošanu". LVM reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1999. gada 28. oktobrī. 100% kapitālsabiedrības akciju turētājs ir valsts Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā.

Uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecība, līdztekus tai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū minerālos materiālus un to maisījumus, zemes nomu zemes dzīļu resursu ieguvei un apbūves tiesību nomu vēja parku attīstībai, kā arī nodrošina ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju izstrādes pakalpojumus.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonu hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,59 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

LVM ir Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) dibinātājs un aktīvs tās biedrs.

 

Esam sertificēti
BM certification iso