dsc 5388

Meža ugunsdrošība ir pasākumu kopums, kuru uzdevums nepieļaut meža ugunsgrēku izcelšanos un kavēt izcēlušos ugunsgrēku izplatīšanos. Gar ceļiem, dzelzceļiem, neapstrādātām lauksaimniecības zemēm un liela izmēra skujkoku jaunaudzēs tiek ierīkotas un katru gadu atjaunotas mineralizētās joslas. Vietās, kur pārvietojas un uzturas iedzīvotāji, tiek izvietotas informatīvās zīmes, brīdinot par ugunsbīstamību un nepieciešamo rīcību, atklājot meža ugunsgrēku.

Meža ugunsdzēsība ir pasākumu kopums, kas ietver meža ugunsgrēka atklāšanu, ierobežošanu, likvidāciju un tā vietas uzraudzību. Meža ugunsgrēku dzēšanas darbus veic Valsts meža dienesta darbinieki, bet to galvenais atbalsts meža ugunsgrēku dzēšanā valsts mežos ir LVM darbinieki. Mazas intensitātes un nelielas platības ugunsgrēki tiek dzēsti izmantojot ugunsdzēsības pletnes vai lāpstas, apslāpējot uguni vai to apberot ar minerālaugsni. Citos gadījumos tiek izmantotas speciāli meža ugunsdzēsības darbiem piemērotas automašīnas ar ūdens sūkņiem un cisternām.

Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

 Aizkraukles purvs un meži 

 Ances purvi un meži 

 Baltmuižas purvs 

 Jaunanna 

 Kaigu purvs 

 Lubānas mitrājs 

 Ovīši 

 Pape 

 Sedas purvs 

 Stiklu purvi 

 Tērvete 

 Ziemeļgauja