AS “Latvijas valsts meži”,
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV - 1004, Latvija
tālrunis 67610015
vienotais reģ. nr. 40003466281

 

AS “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
konts  LV10 UNLA 0003 0304 6754 4
 
AS Swedbank”, bankas kods: HABALV22
konts: LV82 HABA 0001 4070 5213 3
 
AS “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22
konts: LV64 PARX 0000 3804 1101 6
 
AS Luminor Bank”, bankas kods: RIKOLV2X
konts: LV58 RIKO 0002 0131 6131 1
  

 EL paraksts baners 400x200 iestadem

Uzņēmums elektroniskajā sarakstē izmanto šādus formātus: DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX. Nosūtot dokumentus ar elektronisko pastu, kopējais pieļaujamais datņu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus.

 

Esam sertificēti
BM certification iso