Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti noderēt kā malka. Tāpēc  AS „Latvijas valsts meži” ļauj tās vākt bez papildu maksas. Tomēr jāievēro priekšnoteikums - pirms vākšanas darbu sākuma obligāti jāsaņem atļauja. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka malkas vākšanas darbi tiek veikti valsts mežu teritorijā, nevis kādas citas juridiskas vai privātpersonas mežā, kā arī - vākšanas darbi tiek veikti vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, kur mirusī koksne speciāli atstāta dabas daudzveidības veicināšanai. 

Malkas vākšanas atļauja

Lai saņemtu ciršanas atlieku vākšanas atļauju, iedzīvotājam jāgriežas  reģionā, kuras teritorijā plānots veikt malkas vākšanu. Atbilde tiks sniegta iespējami ātri, izņemot pavasara periodā, kad rit intensīvi meža atjaunošanas darbi. Šādu atļauju iespējams saņemt reizi gadā, jo piedāvāto vietu skaits, kur to drīkst veikt, ir ierobežots un interese no iedzīvotāju puses – ir liela.

Koksnes atlieku vākšanas apjoms nav ierobežots, parasti tas atbilst cirsmā esošajam apjomam. Tomēr var būt situācijas, kad iedzīvotāja izvēlētajā teritorijā nav cirsmu vai ja arī ir, tad tajās jau ir izsniegta koksnes atlieku vākšanas atļauja. Šādos gadījumos iedzīvotāja lūgums izsniegt atļauju tiks noraidīts vai arī būs jānogaida, kad radīsies vieta, kurā ir iespēja izsniegt atļauju koksnes atlieku vākšanai. 

Koksnes atliekas mežā drīkst vākt ne tikai fiziska persona, kura saņēmusi atļauju koksnes atlieku vākšanai cirsmās, bet arī fiziska persona, kas veic atlieku vākšanu atļaujas saņēmēja uzdevumā.

 pdfMeža nekoksnes materiālo vērtību ieguves nosacījumi nelielos apjomos 

Malkas iegāde

Apkures vajadzībām (pašpatēriņam) piedāvājam iegādāties malku apaļo kokmateriālu veidā ar piegādi uz pircēja norādītu piegādes vietu. Detalizēts piedāvājuma apraksts ir pieejams AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā (šeit)