AS „Latvijas valsts meži” mērķis ir būt stabilam un prognozējamam partnerim saviem klientiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu kokmateriālu sortimentu transportēšanu no krautuvēm līdz pircējiem, AS „Latvijas valsts meži” slēdz līgumus par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu atklātos iepirkumos, kas tiek organizēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Konkursa rezultātā tiek slēgti vairāku veidu līgumi:

 • Ilgtermiņa līgumi  - kokmateriālu pārvadājumu līgumi ar termiņu līdz 48 mēnešiem ar minimālo kokvedēja vadītāju skaitu 3 personas, noteiktām pārvadājamo apjomu normām noteiktos attāluma intervālos un kokvedēja sastāva pieejamību noteiktu stundu un dienu skaitu nedēļā;
 • Īstermiņa līgumi - kokmateriālu pārvadājumu līgumi ar termiņu no 1 mēneša līdz 12 mēnešiem Vispārīgās vienošanās ietvaros.  
 • Kārtība, kādā izvēlas pakalpojumu sniedzēju, ar kuru tiks slēgts līgums par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, tiek noteikta iepirkuma dokumentācijā.

   Pārvadājumu pakalpojumu iepirkumu plāns 2024-2029 

   Par darbu uzsākšanu pie atklāta konkursa “Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2025 – 2029.gadā, slēdzot līgumus” 

  Esam sertificēti
  BM certification iso