Plānotās izmaiņas kokmateriālu pārvadājumu apmaksas sistēmā

Lai nodrošinātu, ka kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma apmaksas sistēma veicina pakalpojuma efektivitātes paaugstināšanos un atbalsta efektīvāku kokmateriālu pārvadājumu darbu organizēšanu, ir izstrādāta jauna kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu apmaksas sistēma. Lai esošajiem un potenciālajiem kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu iespējams labāk izprast cenas veidošanās principus, ņemot vērā pakalpojuma pašizmaksu un vēlamo peļņas lielumu, AS „Latvijas valsts meži” publicē atbalsta rīku pašizmaksas aprēķiniem pie dažādiem darbu apjomiem. Zemāk atradīsiet informatīvo materiālu par plānoto jauno apmaksas sistēmu, pašizmaksas veidošanas rīku, instrukciju šī rīka lietošanai un jaunā parauga cenrāža lapu.

 Apmaksas sistēma LVM 

 Instrukcija transportēšanas pašizmaksas aprēķināšanai  

 Pašizmaksas veidošanas rīks 

 Cenrādis 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m