Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2020122323.12.2020 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2019121212.12.2019 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2020011313.01.2020 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2022062929.06.2022 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2021082424.08.2021 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2021-2025 Līgumiem
2022111616.11.2022 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2022-2026 Līgumiem
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2022081515.08.2022 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
Esam sertificēti
BM certification iso