Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2020122323.12.2020 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2024010505.01.2024 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2020011313.01.2020 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2024010505.01.2024 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2021082424.08.2021 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2021-2025 Līgumiem
2022111616.11.2022 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2022-2026 Līgumiem
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2023061616.06.2023 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata_2023_V16
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
Esam sertificēti
BM certification iso