Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2015101414.10.2015 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2019121212.12.2019 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2020011313.01.2020 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2020100606.10.2020 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2020050707.05.2020 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2019121212.12.2019 Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma intervālos (RSKS)
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m