Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2015101414.10.2015 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2017112828.11.2017 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2018032222.03.2018 LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2017110101.11.2017 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2017010202.01.2017 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m