Šķeldu ražošanas pamatuzdevums ir palielināt ienākumus no mežizstrādes neradot riskus videi, vienlaicīgi nodrošinot tautsaimniecību ar papildus resursiem enerģijas ražošanai. Turklāt šis resurss vairo Latvijas enerģētisko neatkarību. Šajā sadaļā atradīsiet šķeldu ražošanas pakalpojumu līgumu pielikumos noteiktās prasības, aktuālos iepirkumus, kā arī ilustrētus izziņas materiālus labākai darbu izpildei un citu saistošu informāciju.

Esam sertificēti
BM certification iso