Datums Nosaukums
2014031313.03.2014 Akts par šķeldvedēja sastāva apturēšanu kontrolmērījumu veikšanai
2019052020.05.2019 Darbu izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes darbu nodošanas pieņemšanas akts
2020043030.04.2020 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas
2019040101.04.2019 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas (pielikums - Matrica)
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes pievešanas darba uzdevums
2017022222.02.2017 Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas standarts
2015100606.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskai koksnei (ber.m3)
2015101313.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskās koksnes cirtēs (m3)
2015041717.04.2015 Instrukcija ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2015041717.04.2015 Instrukcija šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2020011313.01.2020 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2020021111.02.2020 Kritēriji piemaksai par pakalpojuma kvalitāti enerģētiskās koksnes mašinizētā ražošanā
2018052222.05.2018 Kritēriji piemaksai par pakalpojumu kvalitāti
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2017052222.05.2017 LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m