AS "Latvijas valsts meži" pārdod medījamo dzīvnieku kautķermeņus. Sīkāka informācija pielikumā.

 Kārtība kādā pieteikties AS “Latvijas valsts meži’’ medījamo dzīvnieku kautķermeņu pirkšanai 

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m