AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mērķis darba aizsardzībā ir drošas darba vides izveidošana LVM darbībā un līgumattiecībās ar sadarbības partneriem. Par pamatu darba aizsardzības sistēmai tiek ņemti Latvijas Republikā saistošie normatīvie akti, standarti, partneru labā prakse un sadarbībā iegūtā pieredze.

 

 Darba aizsardzības prasības veicot mežizstrādes darbus. 

 Darba aizsardzība jaunaudžu kopšanā 

 Darba aizsardzības prasības atzarošanas darbos 

Esam sertificēti
BM certification iso