Augstākā AS „Latvijas valsts meži" (LVM)  lēmējinstitūcija ir akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – LR Zemkopības ministriju.  LVM padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāra intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. LVM pārvaldes izpildinstitūcija ir valde. Valde pārzina un vada sabiedrības lietas.

LVM padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Zane Driņķe

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Līdums

Padomes locekle: Sintija Ķikste

 Padomes reglaments 

 

LVM valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs: Pēters Putniņš

Valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Māris Kuzmins, Jānis Krūmiņš un Inga Vagele.

 Valdes reglaments. 

 

LVM struktūrshēma:

2024 lvm struktura lv

Galvenie LVM Biznesa virzieni:

 • „LVM Mežsaimniecība” aptver trīs darbības virzienus – mežkopību, koksnes produktu ražošanu un piegādi un meža infrastruktūras objektu būvniecību un uzturēšanu.

 • „LVM Sēklas un stādi” – kokaudzētavās gan ar tradicionālām, gan ar mūsdienīgām metodēm tiek audzēti augstas kvalitātes meža koku stādi, kas nodrošina ne tikai LVM vajadzības, bet tiek arī piedāvāti pašmāju un eksporta tirgū. Lai iegūtu selekcionēti augstvērtīgas meža sēklas, kas galvenokārt kalpo par izejmateriālu stādu ražošanā, struktūrvienība apsaimnieko meža koku sēklu plantācijas visā Latvijā un uztur meža sēklu rezervi noliktavā 5–7 gadiem. „LVM Sēklas un stādi” piedāvā arī augstvērtīgus Latvijas apstākļiem atbilstošas ziemcietības dekoratīvos stādus. „LVM Sēklas un stādi” uztur un attīsta arī tādas sabiedrībai nozīmīgas un kultūrvēsturiskas vietas kā Kalsnavas arborētums un Vijciema čiekurkalte.

 • „LVM Zemes dzīles” piedāvā sertificētus minerālos materiālus un to maisījumus, zemes nomu kūdras ieguvei un sniedz minerālo materiālu testēšanas pakalpojumus akreditētā laboratorijā.
 • „LVM Rekreācija un medības" – sniedz rekreācijas un medību pakalpojumus, t.sk., ekskursijas rekreācijas objektos, naktsmītnes, atpūtas inventāra nomu, licencētu makšķerēšanu LVM apsaimniekotajos ezeros, kā arī medību organizēšanu. Šī struktūrvienība apsaimnieko arī Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē.

 • „LVM Biznesa sistēmu risinājumi" – piedāvā produktu un pakalpojumu kopu „LVM GEO” jebkuram uzņēmumam vai iestādei, kam nepieciešamas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas procesu atbalstam. „LVM GEO” ir:

  1. īpaši meža apsaimniekošanas procesu atbalstam radītas GEO platformas attīstīšana,  pielāgošana un uzturēšana nozares uzņēmumu vajadzībām,

  2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) projektu realizācija – projektu vadība, stratēģiju izstrāde, konsultāciju sniegšana, sistēmu izstrāde un uzturēšana, datu apstrāde un analīze,

  3. Meža apsaimniekošanas optimizācijas modeļu izstrāde.

LVM pieder meitas uzņēmums (100%) SIA „Jaunmoku pils”, kas nodarbojas ar tūrisma un biznesa pakalpojumu sniegšanu un 40,22 % akciju – SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kā arī 62 akcijas – AS „Latvijas Finieris".

 

LVM padomes komitejas:

LVM padomes cilvēkresursu komiteja

Komitejas vadītājs: padomes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Līdums

Komitejas locekļi: padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, padomes locekle  Sintija Ķikste, personāla vadības daļas vadītāja Ligita Pundiņa, korporatīvās plānošanas daļas vadītājs Dainis Reķelis, juridiskās daļas vadītājs Andis Zalpēteris.

Komitejas sekretare: personāla vadības daļas darba attiecību vadītāja Ginta Rande.

 Komitejas nolikums 

 

LVM padomes stratēģijas un investīciju komiteja

Komitejas vadītājs: padomes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Līdums

Komitejas locekļi: padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, padomes locekle Sintija Ķikste, valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, valdes loceklis Dagnis Dubrovskis, valdes loceklis Māris Kuzmins, valdes loceklis Jānis Krūmiņš, valdes locekle Inga Vagele, korporatīvās plānošanas daļas vadītājs Dainis Reķelis, attīstības daļas vadītājs Jānis Gercāns.

Komitejas sekretāre:  korporatīvās plānošanas daļas korporatīvās ilgtspējas vadītāja Nora Šukīte

 Komitejas nolikums 

 

LVM padomes iekšējās kontroles un audita komiteja

Komitejas vadītājs: padomes locekle Sintija Ķikste.

Komitejas locekļi: padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums, valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, valdes locekle Inga Vagele, audita daļas vadītāja Anita Sondore, risku vadītāja Evelīna Filipoviča.

Komitejas sekretāre: audita daļas vecākā audita speciāliste Gunta Priedcēlāja.

 Komitejas nolikums 

 

 Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulces lēmumi 


*Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā publiskojamā informācija netiek publiskota, ja, saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” informācijas klasifikācijas noteikumiem, tai noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Esam sertificēti
BM certification iso