Augstākā AS „Latvijas valsts meži" (LVM)  lēmējinstitūcija ir akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – LR Zemkopības ministriju.  LVM padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāra intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. LVM pārvaldes izpildinstitūcija ir valde. Valde pārzina un vada sabiedrības lietas.

LVM padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Edmunds Beļskis.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Tauriņš.

Padomes locekļi: Rinalds Muciņš, Kaspars Ozoliņš.

 Padomes reglaments. 

 

LVM valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs: Pēters Putniņš

Valdes locekļi: Toms Reiziņš, Jānis StankevičsJānis Lapiņš.

 Valdes reglaments. 

 

LVM struktūrshēma:

lvm str lv copy

Galvenie LVM Biznesa virzieni:

 • „LVM Mežsaimniecība” aptver trīs darbības virzienus – mežkopību, koksnes produktu ražošanu un piegādi un meža infrastruktūras objektu būvniecību un uzturēšanu.

 • „LVM Sēklas un stādi” – kokaudzētavās gan ar tradicionālām, gan ar mūsdienīgām metodēm tiek audzēti augstas kvalitātes meža koku stādi, kas nodrošina ne tikai LVM vajadzības, bet tiek arī piedāvāti pašmāju un eksporta tirgū. Lai iegūtu selekcionēti augstvērtīgas meža sēklas, kas galvenokārt kalpo par izejmateriālu stādu ražošanā, struktūrvienība apsaimnieko meža koku sēklu plantācijas visā Latvijā un uztur meža sēklu rezervi noliktavā 5–7 gadiem. „LVM Sēklas un stādi” piedāvā arī augstvērtīgus Latvijas apstākļiem atbilstošas ziemcietības dekoratīvos stādus. „LVM Sēklas un stādi” uztur un attīsta arī tādas sabiedrībai nozīmīgas un kultūrvēsturiskas vietas kā Kalsnavas arborētums un Vijciema čiekurkalte.

 • „LVM Zemes dzīles” piedāvā sertificētus minerālos materiālus un to maisījumus, zemes nomu kūdras ieguvei un sniedz minerālo materiālu testēšanas pakalpojumus akreditētā laboratorijā.
 • „LVM Rekreācija un medības" – sniedz rekreācijas un medību pakalpojumus, t.sk., ekskursijas rekreācijas objektos, naktsmītnes, atpūtas inventāra nomu, licencētu makšķerēšanu LVM apsaimniekotajos ezeros, kā arī medību organizēšanu. Šī struktūrvienība apsaimnieko arī Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē.

 • „LVM Biznesa sistēmu risinājumi" – piedāvā produktu un pakalpojumu kopu „LVM GEO” jebkuram uzņēmumam vai iestādei, kam nepieciešamas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas procesu atbalstam. „LVM GEO” ir:

  1. īpaši meža apsaimniekošanas procesu atbalstam radītas GEO platformas attīstīšana,  pielāgošana un uzturēšana nozares uzņēmumu vajadzībām,

  2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) projektu realizācija – projektu vadība, stratēģiju izstrāde, konsultāciju sniegšana, sistēmu izstrāde un uzturēšana, datu apstrāde un analīze,

  3. Meža apsaimniekošanas optimizācijas modeļu izstrāde.

LVM pieder meitas uzņēmums (100%) SIA „Jaunmoku pils”, kas nodarbojas ar tūrisma un biznesa pakalpojumu sniegšanu un 40,22 % akciju – SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kā arī 62 akcijas – AS „Latvijas Finieris".

 

LVM padomes komitejas:

LVM padomes stratēģijas un investīciju komiteja

Komitejas vadītājs: Aivars Tauriņš.

Komitejas locekļi: Edmunds Beļskis, Kaspars Ozoliņš, Jānis Lapiņš, Dainis Reķelis.

 Komitejas nolikums 

 

LVM padomes cilvēkresursu komiteja

Komitejas vadītājs: Kaspars Ozoliņš.

Komitejas locekļi: Edmunds Beļskis, Ligita Pundiņa, Dainis Reķelis, Andis Zalpeteris.

 Komitejas nolikums 

 

LVM padomes iekšējās kontroles un audita komiteja.

Komitejas vadītājs: Rinalds Muciņš.

Komitejas locekļi: Edmunds Beļskis, Aivars TauriņšAnita Sondore, Evelīna Filipoviča.

 Komitejas nolikums 

 

 Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulces lēmumi 


*Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā publiskojamā informācija netiek publiskota, ja, saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” informācijas klasifikācijas noteikumiem, tai noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Esam sertificēti

bm sertification

iso