Tornis Eglitis merkis

AS „Latvijas valsts meži” ir atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešajām saiknēm ar mežu.

Jau izsenis Latvijas iedzīvotāji ir bijuši saistīti ar mežu – tas bijis gan pārtikas, gan veselības avots, gan būvmateriālu un kurināmā sagādes vieta, gan iespēja atpūsties un rast iedvesmu. Ikviens var brīvi atpūsties valsts mežos – pastaigāties, ogot, sēņot. Uzņēmums attīsta arī citas rekreācijas iespējas mežos, veidojot bezmaksas atpūtas vietas un popularizējot aktīvu dzīvesveidu. Ziemassvētku laikā katrs Latvijas iedzīvotājs valsts mežā drīkst nocirst vienu svētku eglīti.

Tikpat būtiska sociālās atbildības joma ir ilgtspējīga meža apsaimniekošana – uzņēmums, līdzsvarojot sabiedrības dažādās intereses, plāno tādu meža apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē nodrošinātu iespējami lielu pievienoto vērtību un arvien jaunas darba iespējas iedzīvotājiem. Vienlaikus AS „Latvijas valsts meži” rūpējas par drošu darba vidi savā uzņēmumā, kā arī kontrolē un aicina radīt drošus darba apstākļus sadarbības partneru uzņēmumos.

Ik gadus AS „Latvijas valsts meži” īsteno projektus arī vides sakopšanā, pievēršot īpašu vērību bērnu un jauniešu iesaistīšanai ārpustelpu aktivitātēs, koka ēku un koksnes apdares popularizēšanā, sekmējot harmoniskas un veselīgas iedzīvotāju dzīves telpas veidošanu. AS „Latvijas valsts meži” piedāvā arī dažādas vides izglītības aktivitātes, veicinot izpratnes un saudzīgas attieksmes veidošanos pret vidi.

AS „Latvijas valsts meži”, plānojot savu darbību, apzinās, ka ir atbildīgs katrā solī pret – uzņēmuma darbiniekiem, klientiem, īpašnieku, pašvaldībām, biznesa partneriem un visu Latvijas sabiedrību. Uzņēmums apzinās savu būtisko lomu ieinteresētajām pusēm svarīgu ekonomisko, sociālo un vides jautājumu risināšanā – uzņēmuma stratēģija ir vērsta uz līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides  jomu attīstību.

Esam sertificēti
BM certification iso