saule mezs

 

AS „Latvijas valsts meži" (LVM) ik gadu sniedz atbalstu Latvijas sporta, kultūras, izglītības un zinātnes, sociālās palīdzības un vides organizācijām, kā arī citiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem.

LVM ir saistošs Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, līdz ar to dāvinot (ziedojot) jāievēro iepriekš minētajā likumā noteikta kārtība.

LVM akcionārs – Zemkopības ministrija, ir izstrādājusi  dāvināšanas (ziedošanas) pamatprincipus , kuras mērķis ir sistēmiskas, uz uzņēmuma vērtībām balstītas un sabiedrības vēlmēm atbilstošas uzņēmuma dāvināšanas  (ziedošanas) politikas izveide atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām dāvināšanas  (ziedošanas) jomām, nosakot prioritātes, kā arī dažādu projektu vērtēšanai piemērojamus kritērijus.

 

 

Esam sertificēti

bm sertification

iso