99180011

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, palielinot meža produktivitāti un oglekļa piesaisti augošajā koksnē un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs, kā arī veicināt noteikto valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, attīstot tehnoloģijās un zinātnes sasniegumos balstītu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI
  • Mēs īstenosim ilgtspējīgu uzņēmuma saimniecisko darbību un sekmēsim produktu piegāžu ķēžu konkurētspēju;
  • Mēs palielināsim dabas kapitāla vērtību;
  • Mēs stiprināsim motivējošu un iekļaujošu darba vidi.

 

 AS "Latvijas valsts meži" vidēja termiņa stratēģijas kopsavilkums 

  Uzņēmuma akcionāra gaidu vēstule 

Esam sertificēti
BM certification iso