99180011

 

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, palielinot meža produktivitāti un oglekļa piesaisti augošajā koksnē un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs, kā arī veicināt noteikto valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, attīstot tehnoloģijās un zinātnes sasniegumos balstītu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

 

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI
  • Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības.
  • Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību.
  • Būt par stabilu, uzticamu un prognozējamu partneri saviem klientiem un pakalpojumu sniedzējiem.
  • Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas.
  • Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju.
  • Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi un veicināt sadarbību meža apsaimniekošanā.
  • Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim.
  • Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata pārmaiņu mazināšanā, samazinot CO2 emisijas ražošanas procesos, uzlabojot CO2 piesaistīšanas potenciālu un saglabājot oglekļa krātuves ekosistēmās un koksnes produktos.
  • Nodrošināt dabas daudzveidību, rekreācijas iespējas un citus sabiedrībai būtiskus meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumus.

 

 AS "Latvijas valsts meži" vidēja termiņa stratēģijas kopsavilkums 

  Uzņēmuma akcionāra gaidu vēstule 

Esam sertificēti
BM certification iso