99180011

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību.

 
STRATĒĢISKIE MĒRĶI
  • Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības;
  • Palielināt uzņēmuma  apsaimniekojamo aktīvu un  kokaudžu vērtību;
  • Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi;
  • Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas;
  • Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju;
  • Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā;
  • Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim;
  • Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi;
  • Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā
  • Sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas

 LVM vidēja termiņa stratēģijas kopsavilkums 

Esam sertificēti

bm sertification

iso