petijums-meza.png

"Skola 2030" jaunā mācību satura ietvaros AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) aicina 8. un 9. klases veikt pētījumus mežā, saistot mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.  Meža pētījumi iespējami dažādās vidēs, kam atbilstoši izstrādāti uzdevumi:

  1.  Divu audžu salīdzinājums LVM parauglaukumos 
  2.  Pētījums jebkurā vismaz 12 m augstā mežā 
  3.  Koku pētījums (iespējams pilsētvidē)  
  4.  digitālā vidē www.mezotajs.lv    

Iesakām visiem skolēniem iegūt pētnieciskās prasmes digitālā vidē www.mezotajs.lv, lai pēc tam tās liktu lietā arī lauka darbā un reģistrētos sacensībām par labākajiem pētījumiem! Skatiet  nolikumu  šeit, prezentācijas saturu sacensībām šeit, bet vērtēšanu šeit

mezotajs_copy.jpg

LVM sagatavotajos parauglaukumos dabā skolēniem ir iespēja iejusties mežkopja profesijā, salīdzinot 2 meža nogabalos augošās koksnes daudzumu jeb krāju un analizējot konstatētās atšķirības. Videopamācība skolām pētījuma veikšanai LVM parauglaukumos skatāma zemāk:

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka kopjot un retinot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. Papildus dati par LVM parauglaukumiem redzami šeit.

"Pētījums mežā" metodiskais līdzeklis lejupielādei 

 Īsā instrukcija skolēniem pētījumam LVM parauglaukumos  

Ar LVM sagatavotajām pētījuma vietām attālināti var iepazīties vietnē https://www.lvmgeo.lv/kartes, izvēloties datu slāni "Pētījums mežā" skolām. Ar sarkaniem punktiem ir atzīmēti šobrīd pieejamie LVM parauglaukumi.

poli

Papildu instrukcijas, kas noderēs pētījuma veikšanai mežā:

Skolēnu pētniecisko darbu var detalizēti novērtēt, izmantojot VISC piedāvātos vērtēšanas kritērijus plānošanai, lauka darbam un datu apstrādei  un rezultātu komunicēšanai!