ae d 185104

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) profesionāļiem, ir izstrādāts jauns starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā".

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams, izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes.

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

Videopamācība skolām:

Šobrīd LU SIIC eksperti ir izstrādājuši skolotāja un skolēnu materiālu šī pētījuma veikšanai, kas ir nodots skolās aprobācijai. AS "Latvijas valsts meži" profesionāļi ir sagatavojuši pētījumu vietas divos LVM reģionos, un skola var izvēlēties, kurā no reģioniem pētījumu mežā veikt! Lai iepazītos ar pētījumu vietām pirms došanās mežā, nepieciešams mobilajā viedtālrunī vai planšetē lejupielādēt aplikāciju LVMGeo un pēc tam caur mobilo veidtālruni vai planšeti atvērt saiti https://lvmgeo.lvm.lv/LVMGEOMobile/PetijumsMeza/ vai zemāk esošos linkus, kas ved uz sagatavotajiem meža nogabaliem konkrētā LVM reģionā. 

LVM Vidusdaugavas reģiona pētījuma vietas (Vecumnieku novadā):

LVM Dienvidkurzemes reģiona pētījuma  vietas (Aizputes novadā) :

Atverot linku caur LVMGeo lietotni, parādīsies informācija par konkrēto mežaudzi jeb nogabalu, tā atrašanās vietu, platību, augšanas apstākļu tipu, atjaunošanas veidu, gadu un kopšanu. Nogabalā būs redzami ar sarkanu aplīti iezīmētie 4 parauglaukumu centri, kuros skolēniem dabā būs jāveic mērījumi, darbojoties grupās. Parauglaukumu centrus skolēni varēs atrast dabā ar GPS palīdzību, lietojot šo pašu aplikāciju caur mobilo tālruni.

geo

Papildus varēsiet lietotnē iepazīties arī ar citiem kartogrāfiskajiem datu slāņiem par pētāmo mežu. Šie dati pētījuma veicējiem noderēs gan pētījuma sagatavošanas, gan datu analīzes posmā. LVMGeo aplikāciju un interaktīvās kartes ikdienā lieto arī AS "Latvijas valsts meži" darbinieki, veicot jebkādas mežsaimnieciskās darbības.

Plānots, ka nākamajā mācību gadā AS "Latvijas valsts meži" turpinās šī pētījuma pilnveidi kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, kā arī piedāvās tālākizglītības kursus skolotājiem, kas būtu ieinteresēti šī pētījuma realizācijā savā skolā. Zemāk redzams LU SIIC vebinārs par pētījuma gaitu: