ae d 185104

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) profesionāļiem, ir izstrādāts starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti.

"Pētījums mežā" metodiskais līdzeklis un darba lapas 

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu.

 Īsā instrukcija skolēniem  

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. 

Videopamācība skolām:

AS "Latvijas valsts meži" profesionāļi ir sagatavojuši 8 pētījumu vietas dažādos LVM reģionos, un skola var izvēlēties, kurā no reģioniem pētījumu veikt! Ar pētījuma vietām pirms došanās uz mežu var iepazīties vietnē https://www.lvmgeo.lv/kartes, izvēloties datu slāni "Pētījums mežā" skolām. Ar sarkaniem punktiem ir atzīmēti šobrīd pieejamie pētījuma poligoni, par kuriem skolēni var iegūt papildu kartogrāfisko informāciju, pietuvinot un uzklikšinot ar peli uz konkrētā nogabala.

poli

Video instrukcijas, kas noderēs pētījuma veikšanai mežā:

  1. Koku augstuma noteikšana ar Bormaņa spieķi
  2. Parauglaukumu veidošana mežā
  3. LVM Geo pamācība

Plānots, ka AS "Latvijas valsts meži" turpinās šī pētījuma pilnveidi kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, kā arī piedāvās tālākizglītības kursus skolotājiem, kas būtu ieinteresēti šī pētījuma realizācijā savā skolā, papildu informācija par kursiem www.lvm.lv/talakizglitiba

LU SIIC vebinārs par pētījuma gaitu