ae d 185104

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) profesionāļiem, ir izstrādāts jauns starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti.

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu.

 ĪSĀ INSTRUKCIJA SKOLĒNIEM (LEJUPIELĀDĒ PDF). 

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. Vairāk informācijas par meža kopšanu skolēni var iegūt LVM veidotajā interaktīvajā mežsaimniecības ciklā šeit.

Videopamācība skolām:

Šobrīd LU SIIC eksperti ir izstrādājuši skolotāja un skolēnu materiālu šī pētījuma veikšanai, kas ir nodots skolās aprobācijai. AS "Latvijas valsts meži" profesionāļi ir sagatavojuši 8 pētījumu vietas dažādos LVM reģionos, un skola var izvēlēties, kurā no reģioniem pētījumu veikt!

Izmantojot datorus skolā, ar pētījuma vietām pirms došanās uz mežu var iepazīties vietnē https://www.lvmgeo.lv/kartes, izvēloties datu slāni "Pētījums mežā" skolām. Ar sarkaniem punktiem ir atzīmēti šobrīd pieejamie pētījuma poligoni, par kuriem skolēni var iegūt papildu kartogrāfisko informāciju, pietuvinot un uzklikšinot ar peli uz konkrētā nogabala.

poli

Plānošanas posmā skolēniem nepieciešams sadalīties grupās. Lai mežā labāk orientētos, pirms došanās uz mežu vismaz vienam no skolēnu grupas nepieciešams mobilajā viedtālrunī vai planšetē lejupielādēt lietotni LVMGeo Mobile un pēc tam caur mobilo veidtālruni vai planšeti atrast pētāmos poligonus. Tos var ieraudzīt kartē kā sarkanus punktus tāpat kā Web versijā, ja lietotnes uzstādījumos sadaļā "Konfigurācija" iespējo datu attēlošanas pogu "Pētījums mežā".

Pietuvinot poligona vietu caur LVMGeo Mobile lietotni, parādīsies tāpat kā web versijā iezīmēts pētījuma nogabals, uz kuru uzspiežot izleks informācija par konkrēto mežaudzi, tās atrašanās vietu, platību, augšanas apstākļu tipu, atjaunošanas veidu, gadu un kopšanu. Nogabalā būs redzami ar sarkanu aplīti iezīmētie 4 parauglaukumu centri, kuros skolēniem dabā būs jāveic mērījumi, darbojoties grupās. Parauglaukumu centrus skolēni varēs atrast dabā ar GPS palīdzību, lietojot šo pašu lietotni caur mobilo tālruni. Ja vēlaties noteikt autobusa maršrutu līdz pētījuma vietai, tad iesakām izvēlēties pogu "Maršruts" un Waze lietotni.

geo

Plānots, ka AS "Latvijas valsts meži" turpinās šī pētījuma pilnveidi kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, kā arī piedāvās tālākizglītības kursus skolotājiem, kas būtu ieinteresēti šī pētījuma realizācijā savā skolā, papildu informācija un pieteikšanās www.lvm.lv/talakizglitiba. Kursu dalībniekiem būs iespēja saņemt arī visus skolotāju un skolēnu metodiskos materiālus.

LU SIIC vebinārs par pētījuma gaitu