ae d 185104

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) profesionāļiem, ir izstrādāts jauns starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā".

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams, izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes.

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. Vairāk informācijas par meža kopšanu skolēni var iegūt LVM veidotajā interaktīvajā mežsaimniecības ciklā šeit: https://www.lvm.lv/mezsaimniecibas-cikls/lv/meza-kopsana

Videopamācība skolām:

Šobrīd LU SIIC eksperti ir izstrādājuši skolotāja un skolēnu materiālu šī pētījuma veikšanai, kas ir nodots skolās aprobācijai. AS "Latvijas valsts meži" profesionāļi ir sagatavojuši pētījumu vietas divos LVM reģionos, un skola var izvēlēties, kurā no reģioniem pētījumu mežā veikt! Izmantojot datorus skolā, ar pētījuma vietām pirms došanās uz mežu virspirms nepieciešams iepazīties vietnē https://www.lvmgeo.lv/kartes, izvēloties datu slāni "Pētījums mežā" skolām. Ar sarkaniem punktiem ir atzīmēti šobrīd pieejamie pētījuma poligoni, par kuriem skolēni var iegūt papildu kartogrāfisko informāciju.

pet

Plānošanas posmā skolēniem nepieciešams sadalīties grupās. Lai mežā labāk orientētos, pirms došanās uz mežu vismaz vienam no skolēnu grupas nepieciešams mobilajā viedtālrunī vai planšetē lejupielādēt aplikāciju LVMGeo Mobile un pēc tam caur mobilo veidtālruni vai planšeti atvērt abas zemāk esošās saites uz pētāmajiem meža nogabaliem izvēlētajā LVM reģionā. 

LVM Vidusdaugavas reģiona pētījuma vietas (Vecumnieku novadā):

LVM Dienvidkurzemes reģiona pētījuma  vietas (Aizputes novadā) :

Atverot saites caur LVMGeo Mobile lietotni, parādīsies informācija par konkrēto mežaudzi jeb nogabalu, tā atrašanās vietu, platību, augšanas apstākļu tipu, atjaunošanas veidu, gadu un kopšanu. Nogabalā būs redzami ar sarkanu aplīti iezīmētie 4 parauglaukumu centri, kuros skolēniem dabā būs jāveic mērījumi, darbojoties grupās. Parauglaukumu centrus skolēni varēs atrast dabā ar GPS palīdzību, lietojot šo pašu aplikāciju caur mobilo tālruni. Ja vēlaties noteikt autobusa maršrutu līdz Pētījuma vietai, tad iesakām izmantot Waze aplikāciju un izvēlēties pogu "Maršruts".

geo

Lietotnē būs pieejami tādi paši kartogrāfiskie datu slāņi kā mājas lapā www.lvmgeo.lv/kartes. Šie dati pētījuma veicējiem var noderēt pētījuma sagatavošanas un rezultātu analīzes posmā. LVMGeo aplikāciju un interaktīvās kartes ikdienā lieto arī AS "Latvijas valsts meži" darbinieki, veicot jebkādas mežsaimnieciskās darbības.

Lai skolēniem būtu vieglāk orientēties veicamajās darbībās mežā, piedāvājam jums  īso instrukciju (PDF) .

Plānots, ka AS "Latvijas valsts meži" turpinās šī pētījuma pilnveidi kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, kā arī piedāvās tālākizglītības kursus skolotājiem, kas būtu ieinteresēti šī pētījuma realizācijā savā skolā. Zemāk redzams LU SIIC vebinārs par pētījuma gaitu: