untitled copy copy copy copy copy

AS “Latvijas valsts meži” profesionāļiem sadarbojoties ar LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem ir izstrādāts starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti. Materiāls izstrādāts saskaņā ar projekta Skola2030 publicētiem mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību līdzekļu paraugiem pamatskolā. 

"Pētījums mežā" metodiskais līdzeklis 

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu.

 Īsā instrukcija skolēniem  

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai. 

Videopamācība skolām:

AS "Latvijas valsts meži" profesionāļi ir sagatavojuši 8 pētījumu vietas dažādos LVM reģionos, un skola var izvēlēties, kurā no reģioniem pētījumu veikt! Ar pētījuma vietām pirms došanās uz mežu var iepazīties vietnē https://www.lvmgeo.lv/kartes, izvēloties datu slāni "Pētījums mežā" skolām. Ar sarkaniem punktiem ir atzīmēti šobrīd pieejamie pētījuma poligoni, par kuriem skolēni var iegūt papildu kartogrāfisko informāciju, pietuvinot un uzklikšinot ar peli uz konkrētā nogabala.

poli

Video instrukcijas, kas noderēs pētījuma veikšanai mežā:

  1. Koku augstuma noteikšana ar Bormaņa spieķi
  2. Parauglaukumu veidošana mežā
  3. LVM Geo pamācība

LU SIIC sagatavotās pētījuma darba lapas lauka pētījumu trīs variantiem:

  1.  Divu audžu salīdzinājums LVM sagatavotajos parauglaukumos 
  2.  Pētijums jebkurā 12 m augstā mežā 
  3.  Atsevišķu koku pētījums (iespējams pilsētvidē) 

Lai labāk sagatavotos pētījumam mežā, AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru piedāvā 8. - 9. klasēm piedalīties pētnieciskajā spēlē "Mežotājs", sacensību nolikums  skatāms šeit (PDF) , pētījuma prezentācijas saturs, kas jāreģistrē sacensībām, redzams  šeit (PDF)  , bet šīs prezentēšanas vērtēšana pēc snieguma līmeņiem skatāma šeit. Papildus dati par LVM poligoniem redzami  šeit .

 AS "Latvijas valsts meži" piedāvā pedagogiem tālākizglītības kursus saistībā ar vides izglītības iespējām mežā, vairāk informācija vietnē www.lvm.lv/talakizglitiba. Papildu informācija no LU SIIC par "Pētījumu mežā" vebinārā zemāk:

LU SIIC vebinārs par pētījuma gaitu