AS “Latvijas valsts meži” esot atbildīga par valsts meža kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, savā darbībā ir noteikusi mērķi veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas, kā arī būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim. Lai sasniegtu šos mērķus, kopš uzņēmuma izveidošanas AS “Latvijas valsts meži”, ieguldot vidēji gadā 0,2%-0,5% no apgrozījuma, ir organizējusi un finansējusi zinātnisko izpēti meža kapitāla vērtības palielināšanai, izpētes rezultātus publiskojot.
Jaunākie
...

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Zalves priede” apsaimniekošanas iespējuzinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai.

Pētījuma nolūks:

Veikt zinātnisko izpēti par ĢRM “Zalves priede”

...

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodika"

Izvēlieties pētījumu un publikāciju jomu
 Jaunie produkti
 Stādi
 Sēklas
 Mežkopība
 Mežizstrāde
 Meža ceļi
 Pārvadājumi
 Vide
 CO2
 Meža apsaimniekošana
 Izpētes pasūtījumi
 Minerālie materiāli
Publikācijas (27) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Gatavojot augsni ievēro
Gatavojot augsni ievēro

Infografiks ar padomiem kā labāk sagatavot augsni pirms stādīšanas.

Skaitļi un fakti
Skaitļi un fakti

Šajā grāmatiņā iekļauta informācija par AS "Latvijas valsts meži" vispārēju aprakstu, produktu un pakalpojumu klāstu. Dots ieskats ieguldījumam sociālās atbildības un vides aizsardzības jomā. Aprakstīti uzņēmuma resursi.

Medību infrastruktūras rokasgrāmata
Medību infrastruktūras rokasgrāmata

AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Latvijas mednieku organizacijām atjaunojusi „Medību infrastruktūras rokasgrāmatu”.

Rokasgrāmatā atradīsiet medību torņu, meža dzīvnieku barotavu un piebarošanas lauku, laipu, šaušanas stigu un stāvvietu plānošanas un ierīkošanas nosacījumus un

...
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai.

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības

...
Joma:  Pārvadājumi
Egļu astoņzobu mizgrauzis, tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes.
Egļu astoņzobu mizgrauzis, tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes.

Šajā grāmatiņā sniegta informācija par kaitēkli, par tā bojājumu ierobežošanas metodēm un kokmateriālu aizsargāšanu no bojājumiem.

Lasīt: issuu logo

...
Joma:  Mežkopība, Vide
Padomi mežstrādniekiem strādājot vējgāzēs un vējlauzēs
Padomi mežstrādniekiem strādājot vējgāzēs un vējlauzēs

Šajā grāmatiņā aprakstīti darba vides faktori, kuri var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai. Doti padomi kā mazināt nelaimes gadījumu iespējamību.

Lasīt: issuu logo

...
Augsnes apstrāde meža atjaunošanai
Augsnes apstrāde meža atjaunošanai

Šajā brošūrā apkopoti mežsaimnieciskie uzdevumi, disku arklu raksturojums, kvalitatīvi apstrādātas augsnes kritēriji.

Lasīt: issuu logo

Ieteikumi, kā samazināt smagās mežistrādes tehnikas ietekmi uz meža augsni
Ieteikumi, kā samazināt smagās mežistrādes tehnikas ietekmi uz meža augsni

Šajā brošūrā aprakstīta mežistrādes tehnikas ietekme uz meža augsni. Doti ieteikumi meža tehnikas izvēlē pēc dažādiem kritērijiem.

Lasīt: issuu logo

...
Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija
Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija

Šajā grāmatiņā aprakstīti meža reproduktīvā materiāla veidi, doti padomi stādīšanā, sēšanā un audžu papildināšanā.

Lasīt: issuu logo

...
Dabas aizsardzības prasības
Dabas aizsardzības prasības

Šajā informatīvajā izdevumā ir apkopotas svarīgākās prasības, kas jāievēro, plānojot un veicot koku ciršanu, lai mazinātu ietekmi uz meža vidi un ainavu. Aprakstīts, kā saglabāt dabiskam mežam raksturīgas struktūras.

Lasīt: ...

Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados
Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados

Šajā bukletā apkopota infromācija par Latvijas meža nozari neatkarības gados. Dots ieskats Meža nozares polikā, vēsturē un resursos. Aprakstītas meža un vides savstarpējās attiecības, meža nozīme sabiedrības dzīvē. Apskatīta Meža nozares loma Latvijas tautsaimniecībā.

Lasīt: ...

Joma:  Mežkopība, Vide
Hārvestera un Forvardera operatora rokasgrāmata
Hārvestera un Forvardera operatora rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā aprakstītas kokmateriālu kvalitātes prasības.

Lasīt: issuu logo

Joma:  Mežizstrāde
Ātraudzīgā apse. Mežs gatavs ciršanai 20 gados
Ātraudzīgā apse. Mežs gatavs ciršanai 20 gados

Šajā bukletā aprakstītas ātraudzīgās apses (hibrīdapse) īpašības.

Lasīt: issuu logo

Joma:  Mežkopība
Katram savu svētku egli
Katram savu svētku egli

Šajā brošūrā atradīsiet vērtīgus padomus kā izvēlēties savu svētku eglīti.

Lasīt: issuu logo

Latvijas sēņotāja ceļvedis
Latvijas sēņotāja ceļvedis

Šis ceļvedis iepazīstina sēņotājus ar parastākajām un biežāk sastopamajām cepurīšu sēņu sugām. Iekļauts pārskatāms ceļvedī ietverto sēņu kalendārs un dažas vienkāršas ēdienu receptes.

Lasīt:

...
Augošo koku un kokmateriālu kvalitāte
Augošo koku un kokmateriālu kvalitāte

Grāmatā „Augošu koku un kokmateriālu kvalitāte” sniegts izziņas materiāls, kas ir papildināts ar shematiskiem attēliem un fotogrāfijām un ir strukturizēts divās nodaļās. Pirmajā nodaļā „Kvalitātes vērtēšanas teorētiskie aspekti” ir sniegts koksnes produktu, kokmateriālu kvalitātes vērtēšanas un

...
Joma:  Mežizstrāde
Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai
Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai

Dabā nav divu pilnīgi vienādu mežaudžu, tādēļ meža tipoloģijas uzdevums ir grupēt meža nogabalus ar līdzīgu augsnes auglību, mitruma režīmu, tur augošo koku un zemsedzes īpatnībām. Zinot meža apsaimniekošanas mērķus un pārzinot meža tipoloģiju, meža apsaimniekotājam ir vieglāk pieņemt lēmumus.

...
Meža autoceļu rokasgrāmata
Meža autoceļu rokasgrāmata

Mežs ir mūsu valsts galvenā bagātība, bet, lai bagātību saprātīgi apsaimniekotu, pie tās ir jātiek. Šī rokasgrāmata apkopo vairāku gadu garumā iegūto pieredzi, tā lasītājam sniegs ieskatu un veidos izpratni par to, kas ir meža autoceļi, kāpēc tos vajag būvēt un kā to vislabāk izdarīt, kā

...
Joma:  Meža ceļi
Kopšanas ciršu rokasgrāmata
Kopšanas ciršu rokasgrāmata

Augšražīgas un kvaliatatīvas mežaudzes neizaug pašas - tās jāaudzē un jākopj. Šajā darbā noteikti ir vajadzīgas atbilstošas ziņāsanas, jo kopšanā pieļautās kļūdas vēlāk vairs nav iespējams labot. AS "Latvijas valsts meži vēlas pilnveidot izpratni par šo

...
Ražīgas darba metodes mežkopībā
Ražīgas darba metodes mežkopībā

Šajā grāmatinā aprakstījām to, kas tev varētu palīdzēt strādāt vieglāk un raitāk.

Lasīt: issuu logo

Joma:  Mežkopība
Agrotehniskās kopšanas instrukcija
Agrotehniskās kopšanas instrukcija

Materiālā apkopots svarīgākais par agrotehnisko kopšanu - tās mērķi, kvalitātes prasības, nepieciešamie instrumenti un darba paņēmieni.

Lasīt ...

Joma:  Mežkopība
LVM Sēklas un stādi
LVM Sēklas un stādi

Kā saimnieko akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" struktūrvienība “LVM Sēklas un stādi”.

Lasīt issuu logo

Joma:  Stādi, Sēklas
Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežu?
Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežu?

Mācību materiālā īsi aprakstīti Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizargājamo mežu biotopu veidi, nozīmīgākie bioloģiski vērtīgu mežaudžu raksturojošie struktūrelementi un vieglāk atpazīstamās biotopiem raksturīgās un īpaši aizsargājamās sugas.

 

Lasīt ...

Joma:  Vide
2005. gada 8. - 9. janvāra vētras sekas, to likvidēšanas gaita
2005. gada 8. - 9. janvāra vētras sekas, to likvidēšanas gaita

Šajā brošūrā apkopota informācija par 2005. gada janvāra vētras nodarītajiem postījumiem. Aprakstīts postījumu novērtēšanas process. Noteikta ekonomiskā ietekme uz LVM apsaimniekotajiem mežiem.

Lasīt:

...
Projekti un pētījumi (240) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Aicinām pieteikties Zinātniskās institūcijas pētījuma “Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Zalves priede” apsaimniekošanas iespēju zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai
Aicinām pieteikties Zinātniskās institūcijas pētījuma “Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Zalves priede” apsaimniekošanas iespēju zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Zalves priede” apsaimniekošanas iespējuzinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai.

...

Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodika (2023.gads)
Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodika (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodika"

Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2023.gads)
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana"

Algoritmu izstrāde meža apsaimniekošanas plānošanai (2023.gads)
Algoritmu izstrāde meža apsaimniekošanas plānošanai (2023.gads)

2023. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai”

Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības novērtēšana (2023.gads)
Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības novērtēšana (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības novērtēšana

Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2023.gads)
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2023.gads)
Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai” 

Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2023.gads)
Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam "Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai"

Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei (2023.gads)
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotajam pētījumam "Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei"

Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2023.gads)
Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotajam pētījumam "Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam"

Vistu vanaga Accipiter gentilis monitoringa pilnveidošana un dzīvotņu piemērotības telpiskā modeļa izveide (2023.gads)
Vistu vanaga Accipiter gentilis monitoringa pilnveidošana un dzīvotņu piemērotības telpiskā modeļa izveide (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotajam pētījumam "Vistu vanaga Accipiter gentilis monitoringa pilnveidošana un dzīvotņu piemērotības telpiskā modeļa izveide"

Joma:  Vide
Meža mēslošanas ietekmes monitorings (2023.gads)
Meža mēslošanas ietekmes monitorings (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotajam pētījumam "Meža mēslošanas ietekmes monitorings"

Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2023.gads)
Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam "Oglekļa aprite meža ekosistēmā"

Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2023.gads)
Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam "Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem"

Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2023.gads)
Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam "Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte"

Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2023.gads)
Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2023.gads)

2023.gada pārskats LVM īstenotam pētījumam "Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte"

Sfagnu sūnu audzēšanas iespēju izvērtējums
Sfagnu sūnu audzēšanas iespēju izvērtējums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Sfagnu sūnu audzēšanas iespēju izvērtējums” īstenošanai.

Pētījuma nolūks, izvērtēt sfagnu sūnu audzēšanas iespējas substrāta ražošanai LVM apsaimniekotajās teritorijās, izskatot normatīvo

...
Aicinām pieteikties Zinātniskās institūcijas pētījuma "Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Baldones priede” apsaimniekošanas iespēju zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde" īstenošanai
Aicinām pieteikties Zinātniskās institūcijas pētījuma "Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Baldones priede” apsaimniekošanas iespēju zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde" īstenošanai

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Ģenētisko resursu mežaudžu vienības “Baldones priede” apsaimniekošanas iespēju zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai.

Pētījuma nolūks, veikt zinātnisko

...
Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2022. gads)
Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai”.

Nākotnes automobiļi apaļo kokmateriālu un šķeldu transportēšanai (2022. gads)
Nākotnes automobiļi apaļo kokmateriālu un šķeldu transportēšanai (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Priekšizpēte samazinātas SEG emisijas, kā arī bezizmešu kravas automobiļu izmantošanai apaļo kokmateriālu un šķeldu transportēšanā”.

Joma:  Pārvadājumi
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2022. gads)
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana”.

Joma:  Stādi, Mežkopība
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2022. gads)
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”.

Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2022. gads)
Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem”.

Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2022. gads)
Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai”.

Joma:  Mežkopība
Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2022. gads)
Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana”.

Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2022. gads)
Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte”.

Joma:  Mežkopība
Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2022. gads)
Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Oglekļa aprite meža ekosistēmā”.

Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2022. gads)
Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam”.

Joma:  Sēklas
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei (2022. gads)
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei”.

Joma:  Sēklas
Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2022. gads)
Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai”.

Joma:  Mežizstrāde
Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2022. gads)
Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2022. gads)

2022. gada pārskats LVM īstenotam pētījumam “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte”.

ENERĢĒTISKĀS KOKSNES RAŽOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN PIEGĀDES PROCESĀ RADĪTO SEG EMISIJU APRĒĶINA VIENĀDOJUMU IZSTRĀDE (2022. gads)
ENERĢĒTISKĀS KOKSNES RAŽOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN PIEGĀDES PROCESĀ RADĪTO SEG EMISIJU APRĒĶINA VIENĀDOJUMU IZSTRĀDE (2022. gads)

Gala pārskats LVM īstenotam pētījumam “ENERĢĒTISKĀS KOKSNES RAŽOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN PIEGĀDES PROCESĀ RADĪTO SEG EMISIJU APRĒĶINA VIENĀDOJUMU IZSTRĀDE”.

Joma:  Mežizstrāde
IZVĒLĒTĀS TERITORIJAS ZINĀTNISKS NOVĒRTĒJUMS UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDE ĢENĒTISKO RESURSU MEŽAUDŽU VIENĪBAI “KAIVES EGLE”
IZVĒLĒTĀS TERITORIJAS ZINĀTNISKS NOVĒRTĒJUMS UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDE ĢENĒTISKO RESURSU MEŽAUDŽU VIENĪBAI “KAIVES EGLE”

Darbā raksturoti meža koku ģenētisko resursu saglabāšanas pamatprincipi, apkopotas EUFORGEN izstrādātās vadlīnijas un aktuālās pētījumos gūtās atziņas parastās egles ģenētisko resursu saglabāšanai un apsaimniekošanai.

Iepriekš veiktā pētījumā konstatēts, ka ģenētisko resursu

...
Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2021. gads)
Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2021. gads)

Pētījuma pirmā posmā īstenoti sekojoši darba uzdevumi četrās aktivitātēs.

 1. Starpcirtes (krājas kopšanas cirtes) modeļu pilnveidošana

Pārmērīti 32 krājas kopšanas ciršu objekti, kopā uzmērīti 362 parauglaukumi (30 m×30 m). Papildus

...
Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2021. gads)
Darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai (2021. gads)

Pētījuma mērķis: meklēt un aprobēt jaunas darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības darbu efektivizēšanai.

Pārskatā apkopota informācija par pētījuma pirmajā gadā paveikto un nākamajā gadā veicamajiem

...
Joma:  Mežkopība
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2021. gads)
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2021. gads)

Pētījuma pirmajā etapā (2021. g. jūnijs-decembris) īstenoti darba uzdevumi četrās aktivitātēs. Vairākās no tām šajā gadā darbi balstīti uz nepārtrauktu mērījumu nodrošināšanu iepriekš ierīkotos objektos un datu rindu pagarināšanu zinātniski pamatotas argumentācijas veidošanai par

...
Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2021. gads)
Klimata pārmaiņu ietekme uz mežsaimniecību un tās riskiem (2021. gads)

 1. Zināšanu uzkrāšana par Latvijā reti sastopamu vietējo un introducēto koku sugu atjaunošanu un audzēšanu.

Veikta plānotā ilgtermiņa pētījumu objektu cieto lapu koku audzēs (10) atkārtota uzmērīšana (kokaudze un veģetācija), kā arī jaunaudzēs izveidoto

...
Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2021. gads)
Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam (2021. gads)

 

Veikti visi pētījuma etapā plānotie darba uzdevumi, nodrošināta iegūto rezultātu publicēšana (1 publikācija) un prezentēšana (1 IUFRO konference). Vairākās pētījuma daļās (2., 5.) šajā etapā veikta lauka datu ievākšana, paredzot to detalizētu analīzi nākamajā

...
MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGU MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA IEGUVES AVOTU IZVEIDEI (2021. gads)
MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGU MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA IEGUVES AVOTU IZVEIDEI (2021. gads)

 

Pārskats sagatavots par “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei” 2021. gada darbu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede,

...
Joma:  Sēklas, Mežkopība
Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2021. gads)
Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2021. gads)

Pētījumu programmas aktualitāti nosaka nepieciešamība izmantot mūsdienīgus plānošanas instrumentus un saudzīgas mežizstrādes tehnoloģijas, lai nodrošinātu koksnes resursu pieejamību, vienlaicīgi mazinot mežizstrādes negatīvo ietekmi uz vidi. Pētījumu programmas mērķis ir palielināt meža

...
Joma:  Mežizstrāde
Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2021. gads)
Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte (2021. gads)

Pētījumā noskaidrots, ka sakņu piepe (Heterobasidion spp.) sastopama 40 % analizēto vidēja vecuma parastās priedes audžu. Analizējot sakņu piepes micēlija attīstību priedes celmos, secināts, ka sēnes micēlijs 10 mēnešu laikā saknēs var ieaugt līdz pat 80 cm dziļumam, un

...
PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2021. gads)
PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2021. gads)

Projekta “Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi”, kura mērķis ir nodrošināt sadarbību starp purvus apsaimniekošanā iesaistītajām struktūrām purvu un kūdras resursu racionālai, ilgtspējīgai un atbildīgai izmantošanai, kā arī pētīt īpašību izmaiņas

...
PILOTPĒTĪJUMS KAILĀS APAĻLAPES ODONTOSCHISMA DENUDATUM (MART.) DUMORT. POPULĀCIJAS STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMAM ZIEMEĻKURZEMĒ UN AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” VALDĪJUMA ZEMĒS (2021. gads)
PILOTPĒTĪJUMS KAILĀS APAĻLAPES ODONTOSCHISMA DENUDATUM (MART.) DUMORT. POPULĀCIJAS STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMAM ZIEMEĻKURZEMĒ UN AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” VALDĪJUMA ZEMĒS (2021. gads)

Noslēguma pārskatā ir apkopota informāciju par kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum ekoloģiju, aizsardzību un izplatību, kā arī ir veikta pilotpētījumā ievākto datu analīze, rezultātu interpretācija un izstrādātas rekomendācijas turpmākam darbam.

Datu analīzē ir

...
MEŽA AUTOCEĻU ATPUTEKĻOŠANA (2021. gads)
MEŽA AUTOCEĻU ATPUTEKĻOŠANA (2021. gads)

Šajā projektā uzsākta ilgtspējīgu un Latvijas apstākļiem jaunu meža autoceļu atputekļošanas līdzekļu (AL) uz lignosulfonātu bāzes izpēte. Pētījuma analītiskajā daļā veikta vietējās un ārzemju pieredzes, specifikāciju, meža apsaimniekošanas standartu un normatīvo aktu analīze. Eksperimentālajā

...
Joma:  Meža ceļi
Pilotprojekts vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpētei (2021. gads)
Pilotprojekts vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpētei (2021. gads)

Pētījumu īstenoja trīs sadarbības partneri, kā Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un AS "Latvijas valsts meži". Katram no izpildītājiem bija savi darba uzdevumi, kas atspoguļojas abu Zinātniko institūciju gala pārskatos. AS "Latvijas valsts meži" paveiktais

...
MONITORINGA VEIKŠANA VĀJAS NESTPĒJAS GRUNTS MEŽA AUTOCEĻIEM, KAS UZBŪVĒTI UZ KOKSNES PĀĻIEM (2021. gads)
MONITORINGA VEIKŠANA VĀJAS NESTPĒJAS GRUNTS MEŽA AUTOCEĻIEM, KAS UZBŪVĒTI UZ KOKSNES PĀĻIEM (2021. gads)

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Starpziņojums pētniecības projektam “Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas uzbūvēti uz koksnes pāļiem” sagatavots par pētījuma periodu no 2021.gada septembra līdz 2022.gada

...
Joma:  Meža ceļi
Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2021. gads)
Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte (2021. gads)

 

2021. gadā uzsākts pētījums “Nākotnes fitopatoloģisko risku izpēte”, lai novērtētu invazīvo skuju koku slimību un alkšņu fitoftoras infekcijas izplatību, kā arī veiktu dažādu lapu koku sugu fitopatoloģiskā stāvokļa raksturojumu Latvijā. Pētījuma ietvaros veikts smatagdzaļās

...
Joma:  Mežkopība
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas programma 2016.-2021. gadam (2021. gads)
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas programma 2016.-2021. gadam (2021. gads)

 

Pētījumu programmas mērķis: nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumā vērtēta koksnes

...
Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2021. gads)
Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2021. gads)

 

Pētījuma pirmā etapa pirmajā posmā (kopš 2021. g. jūnija) īstenoti sekojoši darba uzdevumi trīs aktivitātēs.

 1. Mērķtiecīgi audzētu (jaunaudžu stadijā retu) mežaudžu primārie taksācijas rādītāji un to aktualizācija.

Pārmērīti 5 pētījumu objekti, kuros

...
Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2021. gads)
Oglekļa aprite meža ekosistēmā (2021. gads)

 

Pētījuma aktualitāti nosaka Latvijas valdības apņemšanās līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitātes mērķi, tajā skaitā aizstājot lauksaimniecības sektora radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un līdz 10% no citu sektoru radītajām SEG

...
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2021. gads)
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2021. gads)

 

2021. gada pavasarī atkārtoti apsekoti 2017. gada rudenī Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionos ierīkotie stādījumi, kuros izmantoti trīsgadīgi bērza stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, kas kokaudzētavā audzēti

...
Joma:  Mežkopība
Risinājumu izpēte pilnu kokvedēju kravu uzkraušanas nodrošināšanai
Risinājumu izpēte pilnu kokvedēju kravu uzkraušanas nodrošināšanai

Projekta mērķis izvērtēt potenciālos risinājumus, lai nodrošinātu maksimālās (pēc iespējas tuvāk 52t, tās nepārsniedzot) kokmateriālu kravas uzkraušanu. Izpētīt un salīdzināt dažādus risinājumus/metodes kravas masas noteikšanā, lai nodrošinātu maksimālu kokvedēju kravnesības izmantošanu. Ņemot

...
Joma:  Pārvadājumi
AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Priedes stumbra kaitēkļu savairošanās riska novērtējums” īstenošanai.
AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Priedes stumbra kaitēkļu savairošanās riska novērtējums” īstenošanai.

 

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Priedes stumbra kaitēkļu savairošanās riska novērtējums” īstenošanai.

Pētījumu nolūks, novērtēt stumbra kaitēkļu

...
Ģenētisko resursu mežaudzes "Kaives egles" apsaimniekošanas plāna izstrāde
Ģenētisko resursu mežaudzes "Kaives egles" apsaimniekošanas plāna izstrāde

 

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Izvēlētās teritorijas zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde ģenētisko resursu mežaudžu vienībai “Kaives

...
Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru – liocelu (Gala atskaite)
Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru – liocelu (Gala atskaite)

 

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru - liocelu” veikts no 2019.gada oktobra līdz 2021.gada maijam, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas valsts Koksnes ķīmijas institūtu, kā

...
Joma:  Jaunie produkti
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā (2020. gads).
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā (2020. gads).

 

Izpētes projekta Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgltspējīgā mežsaimniecībā Latvijā pētījumu programmā 2016.-2020. gadā vietējo un svešzemju platlapu sugu audzēs iekārtoti 62 pastāvīgie parauglaukumi (parauglaukuma platība 706,5

...
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2020. gads).
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2020. gads).

 

Piecu gadu laikā veikta izpēte četros pētījumu virzienos: meža ekosistēmu pakalpojumi un mežsaimniecības un meža infrastruktūras attīstības ietekme uz vidi dažādos telpiskos līmeņos, ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa

...
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs (2020. gads)
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs (2020. gads)

 

Mežam ir būtiska loma klimata pārmaiņu mazināšanā, nodrošinot oglekļa uzkrājumu augošos kokos un koksnes produktos. Lai oglekļa uzkrājumu paaugstinātu, svarīgi dati par šo rādītāju dažādā audžu vecumā un izpratne par to ietekmējošiem faktoriem. Īpaši

...
Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm (2020. gads).
Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm (2020. gads).

 

 

 

 

Pētījuma “Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm” mērķis noskaidrot aizsargspirāļu un repelenta „WŐBRA” noturību mainīgos vides apstākļos, to kalpošanas efektivitāti koku

...
Joma:  Mežkopība
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana (2020. gads)
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana (2020. gads)

 

Nodevumos atspoguļoti galvenie rezultāti, kas sasniegti visā pētījuma realizācijas laikā (2015.–2020. gads).

Meteoroloģiskajiem faktoriem ir būtiska, nelineāra ietekme uz koku pieaugumu, un to ietveršana augšanas

...
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte (2020. gads).
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte (2020. gads).

Sakņu trupes, ko pamatā izraisa bazīdijsēnes sakņu piepe Heterobasidion annosum un celmene Armillaria spp., izplatības palielināšanās ir saistīta ar mežsaimniecības intensitātes pieaugumu. Iepriekš veiktajos pētījumos konstatēts, ka egles

...
Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana (2020. gads).
Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana (2020. gads).

Pētījums veikts, lai pilnveidotu augšanas gaitas modeļus, kas izmantojami mežsaimniecības plānošanas rīkos un būtiski atvieglo LVM saimnieciskās darbības plānošanu un tās modelēšanu ilgākam laika periodam.

Atbilstoši

...
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei (2020. gads).
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei (2020. gads).

Pētījums “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei” veikts laika posmā no 2015. - 2020. gadam, īstenojot „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba

...
Joma:  Sēklas, Mežkopība
Zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde ģenētisko resursu mežaudžu vienībām “Svirlaukas osis” un “Jaunjelgavas osis” (2020. gads).
Zinātnisks novērtējums un apsaimniekošanas plāna izstrāde ģenētisko resursu mežaudžu vienībām “Svirlaukas osis” un “Jaunjelgavas osis” (2020. gads).

 

Pētījuma ietvaros izstrādāts apsaimniekošanas plāns ģenētisko resursu mežaudžu vienībām “Svirlaukas osis” un “Jaunjelgavas osis”. Pētījuma ietvaros sagatavoti vaskulāro augu, ķērpju, mežu, kā arī ornitoloģijas ekspertu atzinumi par vēlamo/nepieciešamo

...
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2020. gads).
Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2020. gads).

Pētījuma III etapā ierīkoti pieci jauni bērza eksperimentālie stādījumi, kuru mērķis ir pārbaudīt dažādu izcelsmju bērza reproduktīvā materiāla piemērotību stādījumu ierīkošanai Latvijā un skaidrot stādmateriāla un augsnes gatavošanas paņēmiena ietekmi uz bērzu

...
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam (2020. gads).
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam (2020. gads).

Pētījumu programmas mērķis nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi, Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumu

...
PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2020. gads).
PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2020. gads).

 

 

Projekta 2. etapa laikā veikti pētījumi un datu apstrāde, kas virzīti uz projekta uzdevumu izpildi un mērķa sasniegšanu - nodrošināt sadarbību starp purvus apsaimniekošanā iesaistītajām struktūrām purvu un kūdras resursu racionālai,

...
Joma:  Vide
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas pētījumu programma (2020. gads).
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas pētījumu programma (2020. gads).

Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas pētījumu programma īstenota piecos etapos, katra etapa noslēgumā izvērtēti iegūtie rezultāti un izstrādāti priekšlikumi ražošanas pilnveidošanai. Daļa ziņojumā minēto rekomendāciju jau ieviestas praksē pētījuma

...
Joma:  Mežkopība
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2016.-2020.
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2016.-2020.

Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programmas mērķis bija izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvas tehnoloģijas un darbu plānošanas instrumentus meža tehnikas ietekmi uz vidi mazināšanai, jaunaudžu mašinizētas kopšanas ciršu un

...
Joma:  Mežizstrāde
Stumbru kaitēkļu savairošanās risku apzināšana Lubānas iecirknī un Stiklu purva degumā. Priežu audžu tīkllapsenes savairošanās prognoze Nīcgales iecirknī (2020. gads).
Stumbru kaitēkļu savairošanās risku apzināšana Lubānas iecirknī un Stiklu purva degumā. Priežu audžu tīkllapsenes savairošanās prognoze Nīcgales iecirknī (2020. gads).

​​Pētījumu īstenoja LVMI Silava no 2019. - 2020. gadam.

Pētījuma mērķis: apzināt egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumu efektivitāti, izvērtēt stumbra kaitēkļu savairošanās riskus dabas lieguma "Stiklu purvi"

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Pilotpētījums kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. populācijas stāvokļa novērtējumam Ziemeļkurzemē un AS “Latvijas valsts meži” valdījuma zemēs"
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Pilotpētījums kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. populācijas stāvokļa novērtējumam Ziemeļkurzemē un AS “Latvijas valsts meži” valdījuma zemēs"

 

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Pilotpētījums kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. populācijas stāvokļa novērtējumam

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Algoritmu izstrāde meža apsaimniekošanas plānošanai”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Algoritmu izstrāde meža apsaimniekošanas plānošanai”

 

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Algoritmu izstrāde meža apsaimniekošanas plānošanai” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks nodrošināt

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana”

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai”

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai.

Pētījumu programmas mērķis

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei”

 

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam”

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Pētījumi meža koku sugu sēklkopības atbalstam” īstenošanai.

Pētījuma nolūks veidot vienotu priekšstatu par meža selekcijas

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas būvēti uz koka pāļiem
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas būvēti uz koka pāļiem

 

 AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas būvēti uz koka pāļiem” īstenošanai.

Pētījuma nolūks - 500 metru garā ceļa posmā veikt monitoringu, lai

...
Pētījums “Meža autoceļu atputekļošana”
Pētījums “Meža autoceļu atputekļošana”

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Meža autoceļu atputekļošana” īstenošanai.

Pētījuma nolūks - noskaidrot LVM meža autoceļiem piemērotāko atputekļošanas paņēmienu un līdzekli, nosakot kritērijus un

...
Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte
Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte” īstenošanai.

Pētījuma nolūks izstrādāt un aprobēt uzskaites metodikas dienas meža putnu populāciju, putnu sabiedrību un to

...
Oglekļa aprite meža ekosistēmā
Oglekļa aprite meža ekosistēmā

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Oglekļa aprite meža ekosistēmā” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks izstrādāt meža apsaimniekošanas plānošanai ērti pielietojamu metodi biomasas un CO2

...
Darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai
Darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks meklēt un aprobēt jaunas darba metodes un

...
Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte
Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks apzināt invazīvo organismu izplatību un to ietekmi uz koku vitalitāti Latvijā, kā arī kopumā

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks ir izzināt patogēnu ietekmi uz nākotnē mežsaimniecībā

...
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums“ Klimata pārmaiņu ietekme uz meža audzēšanu un tās riskiem”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums“ Klimata pārmaiņu ietekme uz meža audzēšanu un tās riskiem”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”
LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks, ņemot vērā ekosistēmu sarežģītību un dinamiskos procesus, ko ietekmē

...
Padziļināta izpēte iespējai ražot lapkoku (apses un bērza) kokšķiedru masu
Padziļināta izpēte iespējai ražot lapkoku (apses un bērza) kokšķiedru masu
“Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas”
“Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas”

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Moderno biodegvielu ražošanas iespējas
Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas” veikts atbilstoši 2019. gada 30. jūlijā
noslēgtajam līgumam starp AS “Latvijas valsts meži” un Rīgas Tehnisko

...
Meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas pozitīvie vides aspekti
Meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas pozitīvie vides aspekti

Zinātniski informatīvajā materiālā apkopoti un pamatoti meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves aspekti, kuriem varētu būt pozitīva ietekme uz vidi, meža ekosistēmu funkcijām un meža nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem.

“Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”
“Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā” veikts atbilstoši 2018. gada 18. maija noslēgtajam līgumam starp AS “Latvijas valsts meži” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281) un Latvijas Universitāti (vienotais

...
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs

 

Oglekļa uzkrājuma novērtēšanai 27 bērza audzēs (bērzs audzes sastāva formula 4-9 vienības) vecumā no 122 līdz 146 gadiem ierīkoti 162 parauglaukumi. Pētījuma objektos audzes I stāva vidējais caurmērs, augstums un krāja sausieņos (damaksnī un vērī) ir attiecīgi 36,5 ± 1,6 cm, 28,7

...
Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana
Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

Pētījumā paredzēts pilnveidot Latvijā biežāk pārstāvēto koku sugu augšanas gaitas modeļus, balstot uz meža statistiskās inventarizācijas 10 gadu pārmērījumu datiem, kā arī pilnveidotos augšanas gaitas modeļus salīdzināt ar citu valstu modeļiem. Pētījumā veiks arī dažāda vecuma audžu augšanas

...
Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte 2017
Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte 2017

 

Pētījuma “Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte” otrajā etapā veikti 5 uzdevumi. (1) Zīdītāju un putnu uzskaites izvēlētajos 15 riestos, katrā atkārtojot uzskaiti trīs reizes atšķirīgās sezonās. (2) Medņu dabisko ienaidnieku – meža caunu - ietekmes novērtējums. (3)

...
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2017
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2017

 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvas tehnoloģijas un darbu plānošanas instrumentus meža tehnikas ietekmes uz vidi mazināšanai, jaunaudžu mašinizētas kopšanas ciršu un galvenās cirtes efektivitātes un ražīguma, koksnes resursu

...
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam. 2017.g rezultāti
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam. 2017.g rezultāti

 

Pētījumu programmas mērķis nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumu programma

...
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā 2017
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā 2017

A/S “Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” sadarbības projekta “Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā” II etapa programmā 2017. gadā veikti pētījumi galvenokārt par ozola audžu izplatību Latvijā, ozola audžu struktūras

...
MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA ATLASEI 2017
MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA ATLASEI 2017

Starpatskaite sagatavota par zinātniski pētnieciskā līgumdarba “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei” 2017. gada darba uzdevumu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā

...
Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekomendācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai 2017
Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekomendācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai 2017

Šmits, A., (2017) Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekomendācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai. II posma atskaite. LVMI Silava, Salaspils. 101 lpp.

 1. gada vasarā Daugavpils pilsētas apsaimniekoto mežu teritorijā tika novērota priežu audžu tīkllapsenes

...
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte 2017
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte 2017

2016. gadā uzsākts pētījums “Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte”, kura mērķis ir novērtēt sakņu trupes izplatību ietekmējošos biotiskos, abiotiskos un antropogēnos faktorus, lai izstrādātu rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas mežsaimniecības apstākļos. Etapa

...
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma 2017
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma 2017

 

Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programmu veido četri tematiski vienoti pētījumi. Jau otro gadu turpinās pētījumi par dažādu augsnes sagatavošanas veidu ietekmi uz meža atjaunošanas kvalitāti saistībā ar atjaunošanai izvēlēto koku sugu un stādmateriāla veidu. Pētījumi

...
Augšanas gaitas modeļi 2017
Augšanas gaitas modeļi 2017

Kopsavilkums

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” pasūtītā pētījuma

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

 1. etapa starpatskaite

Izpildītājs: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts

...
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs 2017
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs 2017

 

Oglekļa uzkrājuma novērtēšanai 30 priedes audzēs (priede audzes sastāva formula 5-9 vienības) vecumā no 163 līdz 218 gadiem ierīkoti 216 parauglaukumi. Pētījuma objektos audzes kopējais šķērslaukums un krāja vidēji ir attiecīgi 43,2 ± 2,9 m2 ha-1 un 524,5 ±

...
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2017
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2017

 

Pētījumu programmas otrajā etapā turpināts darbs pie mežsaimniecības ietekmes uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem izpētes dažādos telpiskos un laika mērogos četrās aktivitātēs.

 1. Mežsaimniecības ietekmes ainavu mēroga novērtējums uz meža un saistīto
...
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana 2017
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana 2017

 

Veicot koku augšanas novērojumus sezonas ietvaros, konstatēs, ka priedei paaugstinātas temperatūras režīmā koku pieaugums iesākās agrāk, savukārt lauka apstākļos pieaugums notika salīdzinoši straujāk. Bērzam paaugstinātas temperatūras režīmā pieauguma veidošanās sākās agrāk un

...
Bērza jaunaudžu un stādmateriāla audzēšanas problemātika NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
Bērza jaunaudžu un stādmateriāla audzēšanas problemātika NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

 

Pārskatā apkopotas atziņas par pētījumiem, kuri par bērza stādmateriāla audzēšanas un bērza stādījumu ierīkošanas problemātiku veikti laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam. Pētījumu ietvaros veikta kompleksa bērza stādmateriāla ražošanas izpēte AS "Latvijas valsts meži" un AS

...
Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos GALA ATSKAITE (23.01.2017.-31.07.2017.)
Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos GALA ATSKAITE (23.01.2017.-31.07.2017.)

 

Balstoties uz dzīvnieku un augu tauku un eļļu joda skaitļa noteikšanas standarta metodi ISO 3961:2013 “Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value”un modificējot to, ir izstrādāta lauka apstākļiem paredzēta joda skaitļa noteikšanas metode, kas

...
Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā 2. starpatskaite
Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā 2. starpatskaite

Šī starpatskaite ir otrā starpatskaite pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā”. Starpatskaite ir sagatavota atbilstoši darba grafikam. Darba materiālā ir atspoguļota pētījuma izpildes metodika, ieskaitot pieeju informācijas

...
Pelnu izmantošana meža autoceļos
Pelnu izmantošana meža autoceļos

Pētījums “Pelnu izmantošana meža autoceļos” tapis sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, AS “Latvijas Valsts meži ” un SIA “FORTUM Latvia”. Šī pētījuma otrā etapa mērķis ir veikt laboratorijas testus BKV pelnu – grants un dolomīta šķembu optimālajiem maisījumiem, lai noskaidrotu

...
Joma:  Meža ceļi, Vide
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei

Starpatskaite sagatavota par zinātniski pētnieciskā līgumdarba “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei” 2016. gada darba uzdevumu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede,

...
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2016
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2016

Šīs darbu programmas ietvaros izpēte tiek veikta dažādos telpiskos un laika mērogos, gan identificējot vēsturiskus pētījumu objektus un novērtējot tajos pirms vairākām desmitgadēm veiktu pasākumu ietekmi, gan turpinot monitoringu parauglaukumos, kas ierīkoti pirms 3-5 gadiem, gan arī uzsākot

...
Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekondācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai
Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekondācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai

Pētījuma mērķis ir apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas un ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskai darbībai, lai samazinātu kaitēkļa negatīvo ietekmi.

No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam
No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam

Pētījuma projekta ietvaros 2016. gadā tika izpildīti šādi darba uzdevumi:

 1. LVM izmantojamam formātam pielāgoti līdz šim iegūtie meža tālizpētes taksācijas dati un to apstrādes paņēmieni (skripti, algoritmi).
 2. Veikta iegūto algoritmu testēšana uz citu uzņēmumu datiem ar
...
Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai (atskaite)
Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai (atskaite)

Pētījuma mērķis:

Veikt priekšizpēti, apzinot vismaz 15 inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas iegūstami, pārstrādājot kultivētos augus vai to augļus; veikt ekodizaina analīzi akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’ (turpmāk – LVM) definētiem alternatīviem

...
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana”
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana”

Pārskata periodā veiktā gandrīz 2000 koku augstuma pieaugumu periodiskā uzmērīšana liecina par temperatūras nozīmīgu ietekmi uz augšanas intensitāti un augšanas perioda garumu gan eglei, gan arī priedei. Paaugstinātā temperatūrā augušo koku augstuma pieaugums bija nozīmīgi un statistiski

...
Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā
Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā

Šī starpatskaite ir pirmā starpatskaite pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā”. Starpatskaite ir sagatavota atbilstoši darba grafikam un atspoguļo pētījuma izpildes metodikas sākotnējo versiju. Darba materiālā īpaša uzmanība ir

...
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.- 2021. gadam
Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.- 2021. gadam

Pētījumu programmas mērķis ir nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot augsnes ielabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumu programma strukturēta 7 darba

...
Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas
Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas

Pētījums “Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas” veikts, lai meklētu un atrastu iespējas no uzņēmuma apsaimniekotajiem resursiem ražot inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas ir ekonomiski dzīvotspējīgi un balstīti uz bioekonomikas

...
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte

Projekta "Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte" pētījuma mērķis ir noteikt sakņu trupes izplatību ietekmējošos bioloģiskos un antropogēnos faktorus, lai izstrādātu rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas mežsaimniecības

...
Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte
Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Projekta “Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte” pirmajā etapā veiktas divas aktivitātes.

Pirmās aktivitātes uzdevumi saistīti ar medņa kā boreālo mežu “lietussarga” sugas nozīmes izvērtēšanu. Otrā aktivitāte attiecināma uz medņu un to dabisko ienaidnieku

...
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā
Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā

AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta sadarbības projekta “Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā” pētījumos 2016. gadā par vīksnas, skābarža un dižskābarža audžu izvietojumu Latvijā, audžu uzbūvi un dinamiku, kā

...
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma

Pētījumu “Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un sagatavot ieviešanai praksē inovatīvus plānošanas risinājumus, efektīvas tehnoloģijas un meža audzēšanas režīmus ražīgu, kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu

...
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs

Pārskata “Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs” periodā galvenā vērība veltīta zinātniskās literatūras apskata sagatavošanai, definējot pētījuma objektu, kontekstu (oglekļa krātuves un apriti mežā), nozīmi, kā arī, aprakstot jau zināmo, par

...
Pilnveidot griezes pretestības noteikšanas iekārtu, papildinot to ar dinamometrisko atslēgu, kas mēra ne tikai spēku, bet arī pagrieziena leņķi.
Pilnveidot griezes pretestības noteikšanas iekārtu, papildinot to ar dinamometrisko atslēgu, kas mēra ne tikai spēku, bet arī pagrieziena leņķi.

Meža augsnes griezes pretestības mērīšanas ierīces izmantošanas mērķis ir ar netiešām metodēm noteikt meža augsnes pieļaujamo nestspēju, lai pamatotu kokmateriālu sagatavošanā izmantojamo mašīnu pašmasu un celtspējas raksturlielumus.

Šis ir ziņojums “Meža darbu mehanizācijas un meža

...
Joma:  Mežizstrāde
Jaunā ProSilva pievedējtraktora prototipa izmēģinājumi kopšanas cirtēs Somijā uz augsnēm ar mazu nestspēju.
Jaunā ProSilva pievedējtraktora prototipa izmēģinājumi kopšanas cirtēs Somijā uz augsnēm ar mazu nestspēju.

Pētījuma mērķis ir novērtēt vidējās klases ProSilva pievedējtraktora prototipu, kura priekšējās kāpurķēdes aizstātas ar lielām riepām, nodrošinot tikpat lielu saskares virsmas laukumu kā iepriekšējai versijai ar kāpurķēdēm uz visiem tiltiem, lielāku mobilitāti un būtiski mazāku mašīnas masu,

...
Joma:  Mežizstrāde
Padeves veltņu ietekmes uz darba ražīgumu, degvielas patēriņu un kokmateriālu kvalitāti novērtējums
Padeves veltņu ietekmes uz darba ražīgumu, degvielas patēriņu un kokmateriālu kvalitāti novērtējums

Pētījuma mērķis ir novērtēt harvestera griezējgalvas padeves veltņu tipa ietekmi uz degvielas patēriņu, darba ražīgumu un sagatavoto kokmateriālu (finierkluči, skujkoku zāģbaļķi un mieti) mehāniskajiem bojājumiem. Pētījumā salīdzināti padeves veltņi ar kustīgām metāla plāksnēm uz gumijas

...
Joma:  Mežizstrāde
Vimek harvestera darba ražīgums bērza plantācijās
Vimek harvestera darba ražīgums bērza plantācijās

Pētījuma mērķis ir novērtēt mazās klases Vimek 404 T5 harvestera darba ražīgumu bērza plantācijās, tajā skaitā noteikt ražošanas izmaksas, balstoties uz mežizstrādātāju un mašīnu ražotāju sniegto informāciju par iegādes un uzturēšanas izmaksām.

Šis ir pētījuma noslēguma ziņojums “Meža

...
Joma:  Mežizstrāde
Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos
Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos

LVM ZINĀTNISKĀS IZPĒTES PASŪTĪJUMS

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu “Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos”.

LVM pakalpojuma sniedzējiem uztur prasību mežistrādes darbos izmantot

...
Joma:  Mežizstrāde
Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas
Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas”.

Izpētes tematika definēta atbilstoši LVM vidēja termiņa stratēģijā noteiktajiem

...
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana
Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana

Pētījumā paredzēts novērtēt nākotnes meža apsaimniekošanas riskus un izstrādāt rekomendācijas risku mazināšanai. Kā galvenie pētījuma virzieni ir saistīti ar koku augšanas gaitas un kaitēkļu attīstības pārbaudi atbilstoši nākotnes klimatam, Latvijā dabisku un retu koku sugu audzēšanas pieredzes

...
Joma:  Mežkopība
Modernu un ilgtspējīgu koka konstrukciju izpēte
Modernu un ilgtspējīgu koka konstrukciju izpēte

Līmētās koksnes konstrukciju tehnoloģiju adaptēšana Latvijas mērogā nozīmīgām būvēm ceļu infrastruktūras vajadzībām līdz šim nav sistemātiski realizēta, jo Latvijā līdz šim nebija pieejama nepieciešamā tehnoloģiskā kapacitāte.

Saskaņā ar AS „Latvijas valsts meži” un SIA „Meža un koksnes

...
Joma:  Jaunie produkti
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai

Pārskats sagatavots par zinātniski pētnieciskā līgumdarba „Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai” 2015. gada 2. pusgada darba uzdevumu izpildi.

Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu

...
Meža stādu izaudzēšanā pielietojamo humusvielu preparātu izmantošanas efektivitātes pētījums
Meža stādu izaudzēšanā pielietojamo humusvielu preparātu izmantošanas efektivitātes pētījums

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratoriju, veikuši pētījumu par humusvielu preparātu ietekmi uz meža reproduktīvā materiāla attīstību, veicot gan sējeņu, gan

...
Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā
Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā”.

2014.-2015. gadā ir veikti oša audžu destrukcijas pētījumi patogēnās sēnes Hymenoscypus fraxineus ietekmē.

...
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma
Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma”.

Darba ražīgums, resursu pieejamība un meža tehnikas ietekme uz vidi – tie ir trīs būtiski

...
Biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošana grāvju trašu apaugumā ar mežizstrādes darbiem aprīkotu ekskavatoru.
Biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošana grāvju trašu apaugumā ar mežizstrādes darbiem aprīkotu ekskavatoru.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot darba metodes ietekmi uz ekskavatora, kas pārbūvēts par harvesteru, darba ražīgumu, veicot mežizstrādi grāvju trašu apaugumā. Pētījums veikts no 2015. gada maija beigām līdz augusta beigām (darba laika uzskaites datu ieguve). Pētījumā noskaidrots harvestera un

...
Joma:  Mežizstrāde, CO2
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem
Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu  „Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”.

Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu un to ietekmes uz vidi novērtējuma

...
PIEVESTĀ BIOKURINĀMĀ DAUDZUMA UZSKAITES METOŽU SALĪDZINĀŠANA KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)
PIEVESTĀ BIOKURINĀMĀ DAUDZUMA UZSKAITES METOŽU SALĪDZINĀŠANA KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)

Pētījuma mērķis ir salīdzināt Intermercato XW 50 PS svaru un automatizētās, pusautomātiskās un manuālās svēršanas metodes ar kokmateriālu tilpuma uzskaites metodēm, pievedot neatzarotu un nesagarumotu biokurināmo no kopšanas cirtēm, kas izstrādātas ar Bracke C16.b griezējgalvu. Izmēģinājumos

...
PROSILVA 15-4ST PIEVEDĒJTRAKTORA DEGVIELAS PATĒRIŅA UN KRAVNESĪBAS NOVĒRTĒJUMS KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)
PROSILVA 15-4ST PIEVEDĒJTRAKTORA DEGVIELAS PATĒRIŅA UN KRAVNESĪBAS NOVĒRTĒJUMS KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)

Pētījuma mērķis ir noskaidrot ProSilva 15-4 ST pievedējtraktora degvielas patēriņu un kravas lielumu atbilstoši izkrauto kokmateriālu svērumu datiem.

Meža selekcijas programmas aktualizācija
Meža selekcijas programmas aktualizācija

Pētījuma ietvaros:

 • Precizēti meža selekcijas programmas darba uzdevumi nākamo 5 gadu periodam (2016.-2020.).

 • Veikta esošo sēklu plantāciju inventarizācija, sagatavotas rekomendācijas plantāciju tālākai

...
“Eksperimentālo, pārvietojamo koka tiltu izpēte”, “Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas”, “Koka šķiedru ceļu izpēte”
“Eksperimentālo, pārvietojamo koka tiltu izpēte”, “Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas”, “Koka šķiedru ceļu izpēte”

Esošajā tiltu projektēšanas un būvniecības praksē netiek vērtēts koks kā iespējamais būvniecības materiāls. Izstrādājot vadlīnijas pārvietojamo koka tiltu projektēšanai, dažādiem laidumiem, meža ceļiem raksturīgai slodzei un ilgam kalpošanas laikam;  Noskaidrojot pārvietojamo koka tiltu

...
KĀPURĶĒŽU AR PALIELINĀTU VIRSMAS LAUKUMU IZMĒĢINĀJUMI KOKMATERIĀLU PIEVEŠANĀ NO KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒM UZ AUGSNĒM AR MAZU NESTSPĒJU
KĀPURĶĒŽU AR PALIELINĀTU VIRSMAS LAUKUMU IZMĒĢINĀJUMI KOKMATERIĀLU PIEVEŠANĀ NO KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒM UZ AUGSNĒM AR MAZU NESTSPĒJU

Pētījuma mērķis ir noskaidrot kāpurķēžu ar palielinātu virsmas laukumu pielietošanas ietekmi uz kokmateriālu darba ražīgu, paliekošo koku un augsnes bojājumiem, degvielas patēriņu un kokmateriālu sagatavošanas un piegādes izmaksām krājas kopšanas cirtēs.

Joma:  Mežizstrāde
AR MOIPU 300F3 PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU APRĪKOTA JOHN DEERE 1270 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMA NOVĒRTĒJUMS STARPCIRTĒ UN APAUGUMA NOVĀKŠANĀ
AR MOIPU 300F3 PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU APRĪKOTA JOHN DEERE 1270 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMA NOVĒRTĒJUMS STARPCIRTĒ UN APAUGUMA NOVĀKŠANĀ

Pētījuma mērķis ir noskaidrot cirtes veida, koku dimensiju un sugu ietekmi uz Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgumu, veicot mežizstrādi ar John Deere 1270 harvesteru. Pētījumā noskaidrots darba ražīgums kopšanas un galvenajā cirtē (apauguma novākšanā), novērtētas biokurināmā un apaļo

...
LOGSET H5 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMS KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒS
LOGSET H5 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMS KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒS

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Logset 5H harvestera ar palielinātu hidromanipulatora izlici darba ražīgumu kopšanas cirtēs, kā arī TH-45 griezējgalvas efektivitāti, zāģējot nelielu izmēru kokus.

 

 

Ar rokas motorinstrumentiem un harvesteru sagatavota biokurināmā pievešanas darba ražīgums
Ar rokas motorinstrumentiem un harvesteru sagatavota biokurināmā pievešanas darba ražīgums

Pētījuma mērķis ir noskaidrot darba metodes izvēles ietekmi uz augu sugu bioloģisko daudzveidību, gatavojot biokurināmo novēlotās jaunaudžu kopšanas cirtēs, tajā skaitā noskaidrot, vai pameža saglabāšana pirms mašinizētās kopšanas rada būtisku ietekmi uz augu sugu sastāvu un skaitu, salīdzinot

...
Joma:  Mežizstrāde
BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVAS RAŽĪGUMA MONITORINGS GRĀVJU TRAŠU APAUGUMA IZSTRĀDĒ
BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVAS RAŽĪGUMA MONITORINGS GRĀVJU TRAŠU APAUGUMA IZSTRĀDĒ

Pētījuma mērķis ir novērtēt Bracke C16.b griezējgalvas darba ražīguma izmaiņas, veicot apauguma novākšanu grāvju trasēs, salīdzinot 2013. un 2014. gada daba ražīguma datus.

Izmēģinājums veikts ar John Deere 1070 D harvesteru Ozolnieku novada Cenu pagastā 2013. gada augustā un 2015. gada

...
VIMEK HARVESTERA 404 T5 UN PIEVEDĒJTRAKTORA 610 RAŽĪGUMS JAUNAUDŽU KOPŠANĀ ZVIEDRIJĀ
VIMEK HARVESTERA 404 T5 UN PIEVEDĒJTRAKTORA 610 RAŽĪGUMS JAUNAUDŽU KOPŠANĀ ZVIEDRIJĀ

Pētījuma mērķis bija iepazīties ar zviedru mežizstrādes tehnikas ražotāja Vimek piedāvāto mazgabarīta mežizstrādes tehniku, veikt jaunaudžu kopšanas un kokmateriālu pievešanas darba laika uzskaiti Zviedrijas apstākļos un sagatavot vērtējumu par tehnikas pielietošanas iespējām

...
BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA SAVLAICĪGĀ UN NOVĒLOTĀ KOPŠANĀ AR ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM
BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA SAVLAICĪGĀ UN NOVĒLOTĀ KOPŠANĀ AR ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM

Pētījuma mērķis ir noskaidrot strādnieku ar rokas motorinstrumentiem darba ražīgumu, gatavojot biokurināmo savlaicīgā un novēlotā skujkoku jaunaudžu kopšanas cirtē, kā arī novērtēt darba ražīgumu un biokurināmā pašizmaksu ietekmējošos faktorus, tajā skaitā zāģējamo koku suga un dimensijas,

...
BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA JAUNAUDŽU KOPŠANĀ, PIRMAJĀ KRĀJAS KOPŠANĀ UN GRĀVJU TRAŠU APAUGUMĀ AR MOIPU GRIEZĒJGALVU
BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA JAUNAUDŽU KOPŠANĀ, PIRMAJĀ KRĀJAS KOPŠANĀ UN GRĀVJU TRAŠU APAUGUMĀ AR MOIPU GRIEZĒJGALVU

Pētījuma mērķis ir noskaidrot cirtes veida, darba metodes, koku dimensiju un sugu ietekmi uz Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgumu. Pētījumā, kas veikts no 2015. gada 5. janvāra līdz 2015. gada 27. februārim (darba laika uzskaites datu ieguve), noskaidrots Moipu 300F griezējgalvas darba

...
SAVLAICĪGA JAUNAUDŽU KOPŠANA AR HARVESTERU AR PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU, BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVU UN ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM
SAVLAICĪGA JAUNAUDŽU KOPŠANA AR HARVESTERU AR PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU, BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVU UN ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM

Pētījumā vērtēta mašinizētās kopšanas un rokas motorinstrumentu pielietošanas biokurināmā sagatavošanai jaunaudzēs, kur koku augstums ir 6-9 m. Pētījuma veikšanai atlasītas 5 audzes 502. un 503. kvartāla apgabalā Skrīveru un Kokneses apkārtnē. Jaunaudžu kopšanā izmantots John Deere 1070

...
Joma:  Mežizstrāde
Meža auto ceļa (MAC) attīstības (būve, rekonstrukcija, periodiskā uzturēšana) lēmuma algoritma sagatavošana
Meža auto ceļa (MAC) attīstības (būve, rekonstrukcija, periodiskā uzturēšana) lēmuma algoritma sagatavošana

Apkopojot starptautisko pieredzi un Latvijas meža apsaimniekošanas plānošanas specifiku, pētījuma ietvaros ir sagatavots Latvijas apstākļiem piemērots meža auto ceļa (MAC) attīstības lēmuma pieņemšanas algoritms.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs
Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs

Metodikas izstrāde un sākotnējie dati:

 • Koku skaita palielināšanās (ieaugšanas) vienādojumu izstrāde;
 • Pieauguma un atmiruma funkciju izstrāde galvenās cirtes vecumu pārsniegušām audzēm;
 • Oglekļa piesaistes augsnē ilgtermiņa dinamikas raksturošana.
Priedes un egles konteinerstādu minerālās barošanas optimizācija kūdras substrātā
Priedes un egles konteinerstādu minerālās barošanas optimizācija kūdras substrātā
Joma:  Stādi
Priežu jaunaudžu stabilitāti ietekmējošo Fito un Entomoloģisko risku novērtējums un to samazināšanas iespējas
Priežu jaunaudžu stabilitāti ietekmējošo Fito un Entomoloģisko risku novērtējums un to samazināšanas iespējas
Joma:  Mežkopība
Meža apsaimniekošanas tehnikas un tehnoloģiju ietekme uz augsnes īpašībām
Meža apsaimniekošanas tehnikas un tehnoloģiju ietekme uz augsnes īpašībām
Priežu rūsganās zāģlapsenes (Neodiprion sertifer Goeffr.) savairošanās prognozes 2005. gadam Valkas un Ventspils rajonos
Priežu rūsganās zāģlapsenes (Neodiprion sertifer Goeffr.) savairošanās prognozes 2005. gadam Valkas un Ventspils rajonos
Joma:  Mežkopība
Apses selekcijas pētījumi kvalitatīvas koksnes izaudzēšanai
Apses selekcijas pētījumi kvalitatīvas koksnes izaudzēšanai
Joma:  Stādi
Egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās ierobežošanas sekmju novērtējums
Egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās ierobežošanas sekmju novērtējums
Joma:  Mežkopība
Egļu audžu augšanas potenciāla analīze Zemgales un Dienvidlatgales mežsaimniecībās
Egļu audžu augšanas potenciāla analīze Zemgales un Dienvidlatgales mežsaimniecībās
Ietvarstādu minerālās barošanās optimizācija un monitorings pēc substrāta, skuju vai lapu un laistāmā ūdens analīzēm
Ietvarstādu minerālās barošanās optimizācija un monitorings pēc substrāta, skuju vai lapu un laistāmā ūdens analīzēm
Joma:  Stādi
Insekticīda DIMILIN 80 WG efektivitātes un ietekmes uz nemērķa sugām novērtējums
Insekticīda DIMILIN 80 WG efektivitātes un ietekmes uz nemērķa sugām novērtējums
Joma:  Mežkopība
Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde
Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde
Mikorizas nozīme konteinerstādu vitalitātes nodrošināšanā
Mikorizas nozīme konteinerstādu vitalitātes nodrošināšanā
Joma:  Stādi
Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas mērķu un selekcijas darba programmas aktualizācija a/s „Latvijas valsts meži” 30 gadiem
Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas mērķu un selekcijas darba programmas aktualizācija a/s „Latvijas valsts meži” 30 gadiem
Joma:  Stādi, Sēklas
Skujkoku jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu(alnis, staltbriedis) bojājumiem
Skujkoku jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu(alnis, staltbriedis) bojājumiem
Joma:  Mežkopība
Maijvaboles un sakņu piepes bojātu priežu jaunaudžu aizsardzības darbu metodikas izstrāde
Maijvaboles un sakņu piepes bojātu priežu jaunaudžu aizsardzības darbu metodikas izstrāde
Joma:  Mežkopība
Saimnieciski nozīmīgo meža koku sugu selekcijas pētījumi kvalitatīvu, produktīvu un ģenētiski daudzveidīgu mežaudžu atjaunošanai
Saimnieciski nozīmīgo meža koku sugu selekcijas pētījumi kvalitatīvu, produktīvu un ģenētiski daudzveidīgu mežaudžu atjaunošanai
Priedes dabiskās un mākslīgās atjaunošanas un augšanas gaitas salīdzināšana ilgtermiņa izmēģinājumos
Priedes dabiskās un mākslīgās atjaunošanas un augšanas gaitas salīdzināšana ilgtermiņa izmēģinājumos
Joma:  Mežkopība
Priežu sprīžotāja Bupalus piniarius L. masu savairošanās riska izvērtējums 2006.-2010.gadam
Priežu sprīžotāja Bupalus piniarius L. masu savairošanās riska izvērtējums 2006.-2010.gadam
Joma:  Mežkopība
Integrēto augu aizsardzības metožu pielietošana lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanā
Integrēto augu aizsardzības metožu pielietošana lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanā
Joma:  Mežkopība
Mežsaimnieciskās darbības ietekme uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm
Mežsaimnieciskās darbības ietekme uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm
Meža ugunsgrēka radīto zaudējumu aprēķināšanas metodika saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām
Meža ugunsgrēka radīto zaudējumu aprēķināšanas metodika saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām
Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā
Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā
Parastās priedes Latvijas un Zviedrijas mežaudžu un sēklu plantāciju pēcnācēju salīdzinošie stādījumi Zviedrijā. Datu analīze, apkopojums, secinājumi par selekcijas efektu salīdzināšanu Latvijas un Zviedrijas kloniem Zviedrijā
Parastās priedes Latvijas un Zviedrijas mežaudžu un sēklu plantāciju pēcnācēju salīdzinošie stādījumi Zviedrijā. Datu analīze, apkopojums, secinājumi par selekcijas efektu salīdzināšanu Latvijas un Zviedrijas kloniem Zviedrijā
Joma:  Stādi, Mežkopība
Apaļo kokmateriālu sortimentu skaita ietekme uz kopējo sortimenta ražošanas pašizmaksu
Apaļo kokmateriālu sortimentu skaita ietekme uz kopējo sortimenta ražošanas pašizmaksu
Joma:  Mežizstrāde
Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas modeļu izstrāde
Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas modeļu izstrāde
Energoresursu ieguve no krājas un sastāva kopšanas cirtēm, grāvju un ceļmalu apauguma, celmu pārstrādes, izvērtējot ekonomiskos, tehnoloģiskos, vides un mežsaimnieciskos faktorus
Energoresursu ieguve no krājas un sastāva kopšanas cirtēm, grāvju un ceļmalu apauguma, celmu pārstrādes, izvērtējot ekonomiskos, tehnoloģiskos, vides un mežsaimnieciskos faktorus
Mehāniskās aizsardzības metožu (Līmes - smilšu maisījums un kartona aizsargietvari) aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret Smecernieka bojājumiem
Mehāniskās aizsardzības metožu (Līmes - smilšu maisījums un kartona aizsargietvari) aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret Smecernieka bojājumiem
Joma:  Stādi
Skujkoku selekcijas pētījumi 2009. - 2013. gadā produktīvu, kvalitatīvu un noturīgu mežaudžu atjaunošanai
Skujkoku selekcijas pētījumi 2009. - 2013. gadā produktīvu, kvalitatīvu un noturīgu mežaudžu atjaunošanai
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas, pētījumu programmas izstrāde
Koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas, pētījumu programmas izstrāde
Joma:  Mežizstrāde
Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieauguma pilnveidošana
Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieauguma pilnveidošana
LVM valdījumā esošajos mežos bojāto egļu audžu masveida bojājumu iemeslu noskaidrošana un rekomendāciju izstrāde bojāto audžu apsaimniekošanai
LVM valdījumā esošajos mežos bojāto egļu audžu masveida bojājumu iemeslu noskaidrošana un rekomendāciju izstrāde bojāto audžu apsaimniekošanai
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu bilanci pētījuma programmas izstrāde
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu bilanci pētījuma programmas izstrāde
Ietekmes uz vidi novērtējums, stādus apstrādājot ar ķimikālijām kokaudzētavās, pielietojot integrētās augu aizsardzības metodes
Ietekmes uz vidi novērtējums, stādus apstrādājot ar ķimikālijām kokaudzētavās, pielietojot integrētās augu aizsardzības metodes
Joma:  Stādi
Konteinerstādu audzēšanai paredzētā kūdras substrāta bioloģiskā pārbaude - Mikorizās infekcijas potenciāla un mikrofloras sastāva novērtējums
Konteinerstādu audzēšanai paredzētā kūdras substrāta bioloģiskā pārbaude - Mikorizās infekcijas potenciāla un mikrofloras sastāva novērtējums
Joma:  Stādi
Ainavu ekoloģiskās plānošanas modeļu izstrāde meža apsaimniekošanai
Ainavu ekoloģiskās plānošanas modeļu izstrāde meža apsaimniekošanai
Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra atskaite
Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra atskaite
Joma:  Mežizstrāde
Bezperspektīvo egļu audžu identifikācijas metodikas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde
Bezperspektīvo egļu audžu identifikācijas metodikas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde
Cieto lapu koku audzēšanas modeļu izstrāde
Cieto lapu koku audzēšanas modeļu izstrāde
Joma:  Mežkopība
Rekomendācijas ietvarstādu lietošanai mežu atjaunošanā atkarībā no stādīšanas sezonas
Rekomendācijas ietvarstādu lietošanai mežu atjaunošanā atkarībā no stādīšanas sezonas
Joma:  Stādi
Medņu riestu telpiskā sadalījuma stāvokļa analīze
Medņu riestu telpiskā sadalījuma stāvokļa analīze
Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums
Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums

Pētījuma 1. etapa mērķis ir novērtēt, kādas minimālās platības ir nepieciešamas lauksaimniecībā, lai nodrošinātu saimniecību ilgtspējīgu saimniekošanu. Mērķa sasniegšanai ir izstrādāta metodoloģija, kas ļāva novērtēt kopsakarības saimniecību ienesīgumam saistībā ar darba vienību skaitu,

...
Egļu mūķenes (Lymantria monacha) savairošanās reģiona apzināšana, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai
Egļu mūķenes (Lymantria monacha) savairošanās reģiona apzināšana, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai

Egļu mūķene ir viens no vairāk zināmajiem un bīstamākajiem skuju grauzēju kaitēkļiem Latvijas mežsaimniecībā. Šī projekta mērķis ir novērtēt egļu mūķenes un izplatību savairošanās reģionā Garkalnes apkārtnē, novērtēt egļu mūķenes attīstību un ietekmi uz mežaudzi.

Joma:  Mežkopība
Atjaunojamo energoresursu produktu ražošanas, pārstrādes un loģistikas rūpnieciskais pētījums
Atjaunojamo energoresursu produktu ražošanas, pārstrādes un loģistikas rūpnieciskais pētījums
Ošu mežu destrukcija un atjaunošanās Latvijā
Ošu mežu destrukcija un atjaunošanās Latvijā

Oša audžu destrukcija vides faktoru (galvenokārt patogēnās sēnes Hymenoscyphus pseudoalbidus) ietekmē, ir sevišķi nozīmīgs un ilgstošs traucējumfaktors Eiropas un Ziemeļamerikas mērenās zonas platlapju mežos. Latvijā šajos gados par 33.3 % ir samazinājusies oša audžu platība. Šobrīd būtisks ir

...
Augsnes sagatavošanas veida izvēles slapjaiņos, kūdreņos un āreņos teorētiskais pamatojums, darbu ražīguma un pašizmaksas izpēte
Augsnes sagatavošanas veida izvēles slapjaiņos, kūdreņos un āreņos teorētiskais pamatojums, darbu ražīguma un pašizmaksas izpēte

Pētījuma mērķis bija izpētīt meža atjaunošanas darbu - augsnes sagatavošanu pacilu veidā, izpildes darba ražīgumu un pašizmaksu slapjajos meža tipos (Ks, As, Vrs); apkopot informāciju par meža atjaunošanās kvalitāti un koku augšanas gaitu skuju koku audzēs atkarībā no augsnes sagatavošanas

...
Joma:  Mežkopība
Egles augošu koku atzarošana un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka augšanu un tā kvalitāti
Egles augošu koku atzarošana un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka augšanu un tā kvalitāti

Zinātniskā pētījuma mērķis ir novērtēt egles augošu koku atzarošanas ietekmi uz turpmāko koka augšanu, kvalitāti un ekonomisko vērtību, izvērtējot darbu izpētes lietderību.

Priedes sēšanas mežsaimniecisko un ekonomisko faktoru izvērtējums
Priedes sēšanas mežsaimniecisko un ekonomisko faktoru izvērtējums

Zinātniskās izpētes projekta mērķis ir pamatot priedes sēšanas kā meža atjaunošanas veida lietderību LVM, nosakot tā ietekmējošos mežsaimnieciskos un ekonomiskos faktorus. Pētījumā analizēta priedes mežaudžu atjaunošanas paredzamās sekmes sējot un atstājot dabiskajam apmežošanās procesam vai

...
Joma:  Mežkopība
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide

Saudzīga meža ceļa lietošana var ietaupīt meža īpašnieka līdzekļus, samazinot ceļa uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Lai palīdzētu meža ceļus izmantot saudzīgi, 2009.gada aprīlī tika uzsākts pētījums „Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu

...
Timbear harvardera un John Deere harvestera ar Bracke C16.b griezējgalvu salīdzinājums lapkoku audzēs
Timbear harvardera un John Deere harvestera ar Bracke C16.b griezējgalvu salīdzinājums lapkoku audzēs
Harvesteru salīdzinājums lapkoku audzēs savlaicīgā un novēlotā kopšanā.
Joma:  Mežizstrāde
Biokurināmā sagatavošana no pameža kokiem krājas kopšanā lapkoku audzēs, 10.05.2014
Biokurināmā sagatavošana no pameža kokiem krājas kopšanā lapkoku audzēs, 10.05.2014

Pētījuma mērķis ir noskaidrot biokurināmā sagatavošanas no pameža kokiem krājas kopšanā lapkoku audzēs darba ražīgumu atkarībā no pielietotās darba metodes, kā arī noskaidrot izmaksas ietekmējošos faktorus. Pētījumā veikti krājas kopšanas izmēģinājumi ar John Deere harvesteru 1070 E divās

...
Joma:  Mežizstrāde
Pameža ietekme uz darba ražīgumu jaunaudžu kopšanā lapkoku audzēs, 22.04.2014
Pameža ietekme uz darba ražīgumu jaunaudžu kopšanā lapkoku audzēs, 22.04.2014
Pētījuma mērķis ir noskaidrot pameža ietekmi uz biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu. Pētījumā veikti jaunaudžu kopšanas izmēģinājumi, salīdzinot 3 darba metodes. Pirmā darba metode paredz veikt jaunaudžu kopšanu, saglabājot pamežu. Otrā darba metode paredz pirms kopšanas
...
Joma:  Mežizstrāde
Sortimentu struktūras ietekme uz kopšanas un pievešanas ražīgumu lapkoku jaunaudzēs, 06.03.2014
Sortimentu struktūras ietekme uz kopšanas un pievešanas ražīgumu lapkoku jaunaudzēs, 06.03.2014
Pētījuma mērķis ir noskaidrot biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu atkarībā no sortimentu struktūras, kā arī noskaidrot izmaksas ietekmējošos faktorus, veicot mehanizētu jaunaudžu kopšanu. Pētījumā veikti jaunaudžu kopšanas izmēģinājumi, salīdzinot 4 darba metodes. Pirmā darba
...
Joma:  Mežizstrāde
Apaļo kokmateriālu un šķeldu piegādes ražīguma salīdzinājums jaunaudžu kopšanā, 27.02.2014
Apaļo kokmateriālu un šķeldu piegādes ražīguma salīdzinājums jaunaudžu kopšanā, 27.02.2014
Pētījuma mērķis ir novērtēt daļēji atzarotu sīkkoku un veselu stumbru šķeldošanas un šķeldu piegādes ražīgumu, kā arī izstrādāt vienādojumu daļēji atzarotu sīkkoku kravas lieluma un krāvuma blīvuma aprēķināšanai atkarībā no vidējā transportējamo kokmateriālu tievgaļa vai resgaļa
...
Joma:  Mežizstrāde
Darba metodes ietekme uz griezējgalvas Bracke C 16.b ražīgumu jaunaudžu kopšanā, 2014.02.27
Darba metodes ietekme uz griezējgalvas Bracke C 16.b ražīgumu jaunaudžu kopšanā, 2014.02.27
Pētījumā noskaidrots Bracke C 16. b griezējgalvas ražīgums, izmantojot pilnveidotas darba metodes un nosacījumus par nozāģējamo koku izvēli. Tradicionālā darba metode ir individuālu koku izkopšanai, kad vispirms paralēli tehnoloģiskajam koridoram abās pusēs no harvestera izzāģē
...
Joma:  Mežizstrāde
Sortimentu struktūras ietekmes uz darba ražīgumu un izmaksas ietekmējošo faktoru izpēte jaunaudžu kopšanā, 01.07.2013
Sortimentu struktūras ietekmes uz darba ražīgumu un izmaksas ietekmējošo faktoru izpēte jaunaudžu kopšanā, 01.07.2013
Pētījuma mērķis ir noskaidrot biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu atkarībā no sortimentu struktūras un noskaidrot izmaksas ietekmējošos faktorus, veicot mehanizētu jaunaudžu kopšanu. Pētījumā veikti jaunaudžu kopšanas izmēģinājumi, salīdzinot 5 darba metodes. Pielietojot pirmo
...
Joma:  Mežizstrāde
Biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu un izmaksas ietekmējošo faktoru izpēte meža infrastruktūras objektu apaugumā, 03.05.2013
Biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu un izmaksas ietekmējošo faktoru izpēte meža infrastruktūras objektu apaugumā, 03.05.2013
Pētījuma mērķis ir noskaidrot biokurināmā sagatavošanas darba ražīgumu un noskaidrot izmaksas ietekmējošos faktorus, veicot mehanizētu meža infrastruktūras objektu apauguma izstrādi. Pētījuma otrajā etapā veikti izstrādes izmēģinājumi, salīdzinot 3 darba metodes – harvesters mēģina
...
Joma:  Mežizstrāde
Pārskats par tehnoloģiju un tehnikas pieejamību enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras apauguma, 06.11.2012
Pārskats par tehnoloģiju un tehnikas pieejamību enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras apauguma, 06.11.2012
Pētījuma darba uzdevums ir veikt tehnoloģiju un tehnikas pieejamības Latvijā analīzi enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei (izstrāde, pievešana, smalcināšana, ceļu transports) no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras objektu apauguma. Pirmā darba uzdevuma
...
Joma:  Mežizstrāde
PĀRSKATS PAR ŠĶELDU KVALITĀTES STANDARTIEM UN ŠĶELDU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN DATU IEVĀKŠANAS METODIKA
PĀRSKATS PAR ŠĶELDU KVALITĀTES STANDARTIEM UN ŠĶELDU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN DATU IEVĀKŠANAS METODIKA
Atskaitē dots pārskats par šķeldu kvalitātes standartiem un specifikācijām, identificētas kopīgās un nozīmīgākās prasības un ietverts pamatojums minimālā un optimālā kvalitātes parametru komplekta noteikšanai ražošanas apstākļos. Pārskatā apkopota paraugu ievākšanas un analīžu
...
Joma:  Mežizstrāde
Enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģijas kopšanas cirtēs, galvenās izmantošanas cirtēs un meža infrastruktūras objektos, 2012.09.31
Enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģijas kopšanas cirtēs, galvenās izmantošanas cirtēs un meža infrastruktūras objektos, 2012.09.31
Pētījuma uzdevums ir, izmantojot literatūras datus, salīdzināt biokurināmā sagatavošanas tehnoloģijas kopšanas cirtēs, galvenās izmantošanas cirtēs un meža infrastruktūras objektos, kā arī noteikt Latvijas apstākļiem optimālāko, t.i., ekonomiski pamatotāko un vidi saudzējošāko
...
Joma:  Mežizstrāde
Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums, 2012.07.31
Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums, 2012.07.31

Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums (teritoriālais izvietojums, platība, audžu vecums, krāja, koku skaits ha-1, audžu biezums, vidējā koka augstums un caurmērs, sugu sastāvs, pievešanas attālums u.c.). Pētījuma pirmajā etapā izveidota

...
Joma:  Mežizstrāde
Enerģētiskās koksnes resursi jaunaudzēs faktiskajā un ilgtermiņa griezumā pie dažādiem meža apsaimniekošanas scenārijiem, 31.07.2012
Enerģētiskās koksnes resursi jaunaudzēs faktiskajā un ilgtermiņa griezumā pie dažādiem meža apsaimniekošanas scenārijiem, 31.07.2012
Pētījuma darba uzdevums ir veikt jaunaudžu raksturojumu enerģētiskās koksnes ieguvei pēc Nacionālās meža inventarizācijas un Valsts meža dienesta datiem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) valdījumā esošajās zemēs (koku skaits ha-1, sugu sastāvs, vidējais augstums un caurmērs, meža
...
Joma:  Mežkopība
Meža mēslošanas ietekme uz kokaudžu vērtības pieaugumu
Meža mēslošanas ietekme uz kokaudžu vērtības pieaugumu

Meža apsaimniekošanas intensifikācija var palielināt mežu lomu ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanā, ja saimnieciskā darbība vērsta uz augošo koku krājas palielināšanu un fosilā kurināmā un materiālu aizstāšanas apjoma palielināšanu. Meža mēslošana ir viens no mežsaimniecības

...
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)

CTI ir Transporta līdzekļa papildus aprīkojums, kurš nodrošina automatizētu riepu spiediena kontroli veicot pārvadājumus, tādējādi palielinot riepas saskarsmes virsmu ar ceļa klātni un mazinot ceļa klātnes ekspluatācijas pazīmes. AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes

...
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti

Pētījumā ietvaros tiek noteikta mežsaimniecisko darbību ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti sekojošos virzienos:

 • Kokaugu virszemes un pazemes dzīvās biomasas aprēķinu vienādojumu izstrādāšana
 • Nedzīvās koksnes apjoma un tās sadalīšanās gaitas
...
Koku stumbra formas veidules un sortimentu iznākuma prognožu noteikšana
Koku stumbra formas veidules un sortimentu iznākuma prognožu noteikšana

Pētījuma ietvaros tiek precizēti koku stumbra formas veidules vienādojumi  un izstrādāti algoritmi sortimentu iznākuma prognožu noteikšanai stratēģiskās un taktiskās plānošanas aprēķiniem  un cirsmu novērtēšanai

Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus
Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus

Pētījuma ietvaros tiek Izstrādāti mežaudžu augšanas gaitas modeļi  un noteikti pieaugumi saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas (MSI) datus

Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (co2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (seg) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde
Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (co2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (seg) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde

Pētījuma ietvaros tiek veikta tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes references līmeņa (prognozējamo neto SEG emisiju novērtēšana, saglabājoties esošajai mežsaimniecības praksei) izstrādāšana ar meža apsaimniekošanu saistītajām darbībām zemes izmantošanas,

...
Joma:  CO2
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Latvijā meži aizņem apmēram pusi no valsts kopējās teritorijas. No kopējās meža platības apmēram puse atrodas uz mitrām vai nosusinātām augsnēm. Šis apstāklis nosaka, ka mežizstrāde un kokmateriālu pievešana ir iespējama sala apstākļos vai pa izbūvētu meža infrastruktūru. Situācijās, kad

...
Stumbra individuālo aizsardzības metožu izvērtējums jaunaudzēs
Stumbra individuālo aizsardzības metožu izvērtējums jaunaudzēs

Projekta ietvaros veikta 17 literatūras avotu analīze un datu apkopošana par Eiropā

izmantotajām stumbru individuālajām aizsardzības metodēm. Praktiski veikti salīdzinājumi stumbra aizsargspirāles un repelenta „wobra” efektivitātei pret pārnadžu bojājumiem.

Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga reproduktīvā materiāla atlasei
Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga reproduktīvā materiāla atlasei

Projektā tiek veikti selekcijas darbi saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu a/s „Latvijas valsts meži” 30 gadiem”.

Latvāņu ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana
Latvāņu ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana

Projekta gaitā tika pētītas un salīdzinātas dažādas latvāņa ierobežošanas metodes (pļaušana, ziedkātu nociršana, dažādu herbicīdu lietošana) un iegūtas rekomendācijas latvāņa ierobežošanai.

Mehāniskās aizsardzības metožu aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret lielā priežu smecernieka bojājumiem
Mehāniskās aizsardzības metožu aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret lielā priežu smecernieka bojājumiem

Novērtēta  aizsardzības līdzekļu efektivitātie(neaizsargāti stādi, stādi apstrādāti ar insekticīdu Merit Forest, stādi aizsargāti ar vasku Bugstop un stādi aizsargāti ar kartona ietvariem). Novērtēta aizsarglīdzekļu ietekme uz stādu augšanu un salīdzinātas  jaunaudžu ierīkošanas

...
Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai
Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai

Pētījumā tiek analizēta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes izmantošanas stāvoklis, tiek novērtēts zemes izmantošanas potenciāls un sagatavoti priekšlikumi zemes izmantošanas efektivitātes palielināšanai Latvijā.

Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte
Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte

Pētījuma tiek sagatavots novērtējums un izstrādātas rekomendācijas sekojošās sfērās:  

·         Augsnes struktūras un kvalitātes izmaiņas mežizstrādes rezultātā

·         Aizsargjoslu

...
Joma:  Vide
Koksne enerģētikā
Koksne enerģētikā

Pētījums par to, kas traucē un kāds valsts atbalsts būtu nepieciešams, lai plašāk izmantotu atjaunojamos resursus enerģētikā. To pēc AS "Latvijas Valsts meži"  pasūtījuma veikusi SIA "Ekspetīžu un informācijas centrs".  Ar pētījumu iespējams iepazīties pielikumā.

Joma:  Jaunie produkti
Ciršanas atlieku kurināmā sagatavošana ar harvesteru izstrādātās kailcirtēs
Ciršanas atlieku kurināmā sagatavošana ar harvesteru izstrādātās kailcirtēs

AS “Latvijas valsts meži” uzdevumā Zviedrijas mežzinātnes institūts Skogforsk un Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” veica pētījumu par mežizstrādes atlieku pievešanu Latvijas apstākļos.

Pētījuma degpunktā bija trīs galvenie jautājumi:

o   Izmantošanai

...
Jaunākās paaudzes bioetanola tehnoloģijas priekšizpētes projekts
Jaunākās paaudzes bioetanola tehnoloģijas priekšizpētes projekts

Pētījuma ietvaros tika veikta priekšizpēte par 2 paaudzes bioetanola ražošanu Latvijā. Pētījuma ietvaros tika veikts izvērtējums par LVM sniegto izejvielu paraugiem. Paraugi tika testēti laboratorijā, lai sniegtu informāciju par sastāvu un paredzamo sasniedzamo produktu (etanola un lignīna)

...
Joma:  Jaunie produkti
Enerģijas priekšizpētes projekta (BET & BTL plant Latvia based on CHOREN’S 160/5 carbo-v gasification process)
Enerģijas priekšizpētes projekta (BET & BTL plant Latvia based on CHOREN’S 160/5 carbo-v gasification process)

Šis pētījums tika veikts, lai noteiktu vietējās koksnes potenciālu, uzlabot tautsaimniecības labklājību un samazināt siltumnīcgāzu emisijas. Sākotnējais mērķis pētījumā bija izvērtēt iespējas elektroenerģijas ražošanai Latvijā, balstoties uz CHOREN biomasas gazifikāciju. Ņemot vērā

...
Joma:  Jaunie produkti
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts

Katrs Latvijas apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma tirgus dalībnieks šobrīd strādā pēc sevis izvēlēta darba organizācijas modeļa. Projekta mērķis: Definēt Latvijas apstākļiem visefektīvāko un no izmaksu viedokļa optimālāko apaļo kokmateriālu pārvadājumu darba organizācijas modeli pie

...
Joma:  Pārvadājumi
Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālo uzmērīšanas metožu precizitātes izvērtēšana
Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālo uzmērīšanas metožu precizitātes izvērtēšana

Projekta mērķis izstrādāt metodiku, kas dotu iespēju iegūt analītisku pārskatu par dažādiem apaļo kokmateriālu individuāliem uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas paņēmieniem un to precizitāti.

 

Joma:  Mežizstrāde
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte

Projekta ietvaros tiek apzināti un pētīti sakņu trupes izplatību veicinošie faktori un pētīti potenciālie trupes izplatības ierobežošanas pasākumi lai sagatavotu ieteikumus meža apsaimniekošanas procesa pilnveidošanai.

Joma:  Mežkopība
Meža kaitēkļu savairošanās risku izvērtējums 2013. gadam
Meža kaitēkļu savairošanās risku izvērtējums 2013. gadam

2012.gada vasarā daudzviet Latvijas teritorijā novērota paaugstināta priežu rūsganās zāģlapsenes populācija. Šī kaitēkļa kolonijas novērotas jaunaudzēs un apstādījumos. 2013.gadā tika apsekotas jaunaudzes Kurzemē Vidzemē un Zemgalē uzskaitot kāpuru kolonijas, kā arī novērtēts kokonu blīvums

...
Lauksaimniecības zemes izmantošanas un efektivitātes un iespēju izvērtējums
Lauksaimniecības zemes izmantošanas un efektivitātes un iespēju izvērtējums

Zeme ir katras valsts nacionālā bagātība. Tās kvalitāte, novietojums un uzņēmēju aktivitāte veidopotenciālu dažādu nozaru attīstībai. Šī pētījuma mērķis ir noteikt lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamos zemes resursus.

Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai
Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai

Pētījuma "Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai" virzienu

"Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte" un “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga reproduktīvā materiāla atlasei” mērķis ir visaptveroši analizēt

...
No atjaunojamajiem resursiem iegūstamā kurināmā ražošanas un patērēšanas intensificēšanas iespēju aktualizācija Latvijā
No atjaunojamajiem resursiem iegūstamā kurināmā ražošanas un patērēšanas intensificēšanas iespēju aktualizācija Latvijā

2005.gadā pasūtītājam piegādātais veiktais pētījums „No atjaunojamiem resursiem iegūstama kurināmā (ARIK) izmantošanas intensifikācija Latvijā” bija veikts, lai pamatā noskaidrotu Latvijā pieejamo biomasas apjomu un ieskicētu potenciāli galvenos tās izmantošanas intensifikācijas veidus,

...
Esam sertificēti
BM certification iso