Piedāvājam iedzīvotājiem iegādāties meža nekoksnes materiālus: eglītes, koku zarus, bērzu meijas, bērzu sulas, sūnas, ķērpjus,  māzerus, kā arī veikt niedru ieguvi un bišu dravu izvietošanu.

Šajā jautājumā griezieties  tuvākajā ReĢIONA KLIENTU CENTRĀ 

Esam sertificēti
BM certification iso