Mežkopības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu, produktīvu un vitālu  mežaudžu  audzēšanu. Darbu kopumā ietilpst meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības, ugunsdrošības, meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas, vides un sabiedrisku objektu apsaimniekošanas darbi, atbilstoši  kvalitātes , dabas un darba aizsardzības prasībām  meža darbos .

Esam sertificēti
BM certification iso