Lai palielinātu valstij piederošās meža platības un paaugstinātu valsts meža zemju apsaimniekošanas efektivitāti, AS „Latvijas valsts meži” iepērk nekustamos īpašumus Latvijas Republikas teritorijā.

Lai iesniegtu piedāvājumu pārdot nekustamo īpašumu (zemi) LVM, ir nepieciešams iesniegt šādu informāciju:

1.     Meža inventarizācijas datus*, tai skaitā meža zemju plāna kopiju (ja ir pieejams);

2.     Nekustamā īpašuma robežu plāna kopiju (Ja tiek piedāvāts pirkt daļu no īpašuma, tad robežu plānā jābūt skaidri un nepārprotami iezīmētām pārdodamās zemes robežas kontūrām);

3.     Kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tel.nr.).

*Saskaņā ar Meža likuma 30.pantu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra visu informāciju, kas attiecas uz viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo mežu. Meža inventarizācijas informācija par konkrētā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežu ir ierobežotas pieejamības informācija.

Īpašumam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  1. īpašumā ir atļauta mežsaimnieciskā darbība;
  2. īpašumu ir lietderīgi pārņemt (pirkt) no izvietojuma, mežaudzes augšanas apstākļiem un meža tipa, piekļūšanas un citiem kritērijiem, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu;
  3. īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
  4. īpašums neatrodas strīda situācijā vai nav citādi apgrūtināts ar mantiska rakstura saistībām, izņemot šādus īpašuma apgrūtinājumus un saistības: nekustamā īpašuma nodokļa parādi (ar nosacījumu, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādam un nodokļa maksājumam par taksācijas gadu, kurā notiek darījums, jābūt segtam uz īpašuma tiesību uz LVM vārda pārreģistrācijas brīdi zemesgrāmatā), servitūti, vai par labu kreditoram nodibinātas ķīlas un/vai hipotēkas (ar nosacījumu, ka kreditors uz priekšlīguma slēgšanas brīdi devis rakstveida piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai). Īpašuma adresē nav reģistrētas komercsabiedrības.
  5. Valsts meža dienestā nav izņemti koku ciršanas apliecinājumi, par kuriem īpašnieks nav informējis LVM, kā arī nav iesniegti iesniegumi Valsts meža dienestā koku ciršanas apliecinājumu saņemšanai, no piedāvājuma iesniegšanas brīža nav veikta un līdz pat pirkuma līguma noslēgšanai netiks veikta augošu koku ciršana un/vai pārdošana. Gadījumā, ja uz priekšlīguma noslēgšanas brīdi īpašniekam ir spēkā esošs koku ciršanas apliecinājums, tad īpašniekam jāiesniedz Valsts meža dienesta lēmuma par spēkā esoša koku ciršanas apliecinājuma atcelšanu kopiju vai pārskata kopiju, kurā ir norāde, ka cirsma ir pabeigta.
  6. Īpašums neatrodas nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., nosūtot pa pastu vai personiski iesniedzot Rīgā vai kādā no astoņiem klientu centriem citur Latvijā.

 Iesniegt piedāvājumu 

Lai saņemtu atbalstu piedāvājuma sagatavošanā un iesniegšanā, lūdzam vērsties pie uzņēmuma Nekustamo  īpāsumu pārvaldes speciālistiem, kas ir atbildīgi par zemju iegādes procedūru:

RĪGĀ:
Zemes iegādes speciālists Rolands Elksnis
Mob.: 29427116; adrese: Rīga, Vaiņodes iela 1.
 
REĢIONOS:
Ziemeļkurzeme:
Nekustamo īpašumu speciālists Andis Petruss
Mob.: 26180371; adrese: Parka iela 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
 
Dienvidkurzeme:
Nekustamo īpašumu speciālists Jana Gūta
Mob.: 26468295; adrese: „Bojas”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads.
 
Zemgale:
Nekustamo īpašumu speciālists Sanita Vītola
Mob.: 29161172; adrese: Loka maģistrāle 2M, Jelgava.
 
Vidusdaugava:
Nekustamo īpašumu speciālists Vilma Malašenoka
Mob.: 29394401; adrese: Blaumaņa iela 3, Koknese, Aizkraukles novads.
 
Dienvidlatgale:
Nekustamo īpašumu speciālists Daiga Fonaberga
Mob.: 22003808; adrese: Fabrikas iela 2, Līvānu pilsēta, Līvānu novads.
 
Ziemeļlatgale:
Nekustamo īpašumu speciālists Inga Mileika
Mob.: 29184845; adrese: „Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.
 
Austrumvidzeme:
Nekustamo īpašumu īpašumu speciālists Santa Briede
Mob.: 28389778; adrese: „Silva”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
 
Rietumvidzeme:
Nekustamo īpašumu īpašumu speciālists Anita Luca
Mob.: 26436101; adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads.
 
 

Vēršam uzmanību, ka nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā pārdevējam – fiziskai personai, iespējams, būs jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmaksa par gūto ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Valsts ieņēmumu dienestā.

 

Esam sertificēti
BM certification iso