Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SP_2018_296_P Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam

Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam

Līgums

20.09.2018
AS LVM RV_2018_317_I Apauguma novākšana Piebalgas iecikrnī 2018.gadā

Līgums ar SIA M & R Service par apauguma novākšanu Piebalgas iecirknī 2018.gadā.

Līgums ar SIA M & R Service

18.09.2018
AS LVM MI_2018_295_B Meža autoceļa "Ambaiņu ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā

Līgums

17.09.2018
AS LVM MI_2018_279_B Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Noslēgtie līgumi par meža autoceļa “Dzērvju ceļš” būvdarbu veikšanu, meža autoceļa “Griepkalniņu ceļš” apgriešanās laukuma būvdarbu veikšanu, meža autoceļa “Mežvidu ceļš” apgriešanās laukuma būvdarbu veikšanu un meža autoceļa “Plostu ceļa atzars” būvdarbu veikšanu.

Ligums_MACDzervjuCelsBuvdarbi_MSBuvserviss

Ligums_MACGriepkalninuCelaAL_MSBuvserviss

Ligums_MACMezviduCelaAL_MSBuvserviss

Ligums_MACPlostuCelaAtzarsBuvdarbi_MSBuvserviss

17.09.2018
AS LVM ZDZ_2018_304_P Derīgo izrakteņu ieguves vietu informatīvo un krautņu zīmju izgatavošana un piegāde

Līgums par derīgo izrakteņu ieguves vietu informātīvo un krautņu zīmju izgatavošanu un piegādi

Līguma teksts

17.09.2018
AS LVM VD_2018_308_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģiona Ogres, Seces, Bauskas un Ērberģes iecirknī 2018.gadā

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, tajā skaitā kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot meliorācijas sistēmu trases

Līgums - SIA "ZKG"

Līgums - SIA "UCENI"

Līgums - SIA "UCENI" (mežizstrāde)

14.09.2018
AS LVM MI_2018_312_I Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Žulnieku masīvs_Līgums

14.09.2018
AS LVM MI_2018_309_I Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" būvprojekta izstrāde

Sviķu masīvs_Līgums

14.09.2018
AS LVM MI_2018_292_I Meža autoceļa “Kurzemnieku ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Kurzemnieku ceļa būvprojekta izstrāde

Kurzemnieku ceļš_Līgums

13.09.2018
AS LVM MI_2018_273_B Par meža autoceļa “Ķempju ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Ķempju ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACKempjuCelsBuvdarbi_CB

12.09.2018
AS LVM VD_2018_213_I Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirknī 2018.gadā

Noslēgtais līgums par jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirknī 2018.gadā

Līgums - SIA "AB Jaunaudze"

11.09.2018
AS LVM RM_2018_269_I Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Līgums par Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Līgums AS LVM RM 2018_269_I

11.09.2018
AS LVM RM_2018_270_I Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē tematiskās daļas “Rūķu ciems” ekspozīcijas objektu “Meža rūķu sēta” un “Dzirnavnieku sēta” atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Līgums par Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē tematiskās daļas “Rūķu ciems”
ekspozīcijas objektu “Meža rūķu sēta” un “Dzirnavnieku sēta” atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Līgums AS LVM RM 2018_ 270_I

11.09.2018
AS LVM MS MK_2018_87_Ak Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018. – 2022. gadā

Vienošanās pie 15.06.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00iz_220_18_683 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS".  Par līguma priekšmeta apjoma palielināšanu.

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ASP PLUSS

10.09.2018
AS LVM ZK_2018_306_I Koku, krūmu ciršana, stigu tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Koku, krūmu ciršana, stigu tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

livli-05.09.pdf

07.09.2018
AS LVM SS_2018_275_Ak Traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Līgums

06.09.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Noslēgtie līgumi vispārīgās vienošanās Nr.5-6.1_001e_200_17_50 ietvaros par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar termiņu līdz 31.10.2018.

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

06.09.2018
AS LVM NĪP_2018_114_Ak Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos uz 4 (četriem) gadiem

Iepirkuma ietvaros noslēgtās vispārīgās vienošanās

Vispārīgās vienošanās teksts 1.-4.daļai

Vispārīgās vienošanās teksts 5.-8.daļai

Vispārīgo vienošanos slēdzēju saraksts

31.08.2018
AS LVM MI_2018_251_B Par meža autoceļa “Teitupītes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Teitupītes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACTeitupitesCelsBuvdarbi_MC

29.08.2018
AS LVM MI_2018_285_B Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Līgums

29.08.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m