Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MS RP_2017_44_Ak Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Līguma pamatteksts

Noslēgto līgumu saraksts

18.05.2018
AS LVM MI_2018_102_B Meža meliorācijas sistēmas “Akaviņa” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Par meža meliorācijas sistēmas “Akaviņa” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

18.05.2018
AS LVM MI_2018_65_B Meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūve

Līgumi par meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūvi.

Līgums par objekta "Tīro caurteka" pārbūvi

Līgums par objekta "Dzērves caurteka" pārbūvi

18.05.2018
AS LVM ZL_2018_60_B Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Grozījumi līgumā (SIA ,,MV LĪVAS").

MV_Livas_grozijumi.pdf

15.05.2018
AS LVM SS_2018_166_B Metāla žoga izbūve Kalsnavas arborētumā

Metāla žoga izbūve Kalsnavas arborētumā

Līgums

14.05.2018
AS LVM MI_2018_145_B Meža meliorācijas sistēmas “Īvandes” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Īvandes" pārbūve

MMS Īvandes_Līgums

11.05.2018
AS LVM MS RP_2017_142_Ak Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās Nr.5-5.3_002l_200_17_91 par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot krājas kopšanas cirtes, ietvaros 2018.gada 27.aprīlī noslēgtie iepirkuma līgumi

KKC_VV_ligumu_saraksts_27.04.2018.pdf

KKC_liguma_teksts_27.04.pdf

11.05.2018
AS LVM MS RP_2017_142_Ak Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās Nr.5-5.3_002k_200_17_90 par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot galvenās cirtes, ietvaros 2018.gada 27.aprīlī noslēgtie iepirkuma līgumi

GC_VV_ligumu_saraksts_27.04.2018_copy.pdf

GC_liguma_teksts_27.04.pdf

11.05.2018
AS LVM SS_2018_167_P Meža ietvarstādu pārskolojamās mašīnas iegāde

Meža ietvarstādu pārskolojamās mašīnas iegāde

Līgums

10.05.2018
AS LVM MI_2018_144_B Liela diametra caurtekas "Maltečkas caurteka" atjaunošana Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī

Līgums

07.05.2018
AS LVM VD_2018_9_Ak Jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas, Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Atklāta konkursa "Jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas, Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos" rezultātā noslēgtā vispārīgā vienošanās

Vispārīgās vienošanās teksts un dalībnieku saraksts-Rietumvidzeme

Vispārīgās vienošanās teksts un dalībnieku saraksts-Austrumvidzeme

Vispārīgās vienošanās teksts un dalībnieku saraksts-Vidusdaugava

07.05.2018
AS LVM MS MK_2018_69_Ak

Līgums ar SIA "4C" par koku stumbru aizsargspirāļu piegādi

Līgums

07.05.2018
AS LVM MI_2018_146_B Par meža autoceļa “Rezaka - Strautiņi” remontdarbiem LVM Austrumvidzemes reģionā

Par meža autoceļa “Rezaka - Strautiņi” remontdarbiem LVM Austrumvidzemes reģionā

Līgums

30.04.2018
AS LVM MI_2018_153_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Līgums

27.04.2018
AS LVM RV_2018_150_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Noslēgtais līgums ar SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, augsnes gatavošanu, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojumu sniešanu Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā.

Līgums ar SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS"

27.04.2018
AS LVM ZK_2018_149_B

Sabiedrībai nozīmīgu vietu atjaunošanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018. gadā

DL_Fortune_25.04.2018.pdf

Jurmalnieki_AI_25.04.2018.pdf

Rozing_Lavija_26.04.2018.pdf

26.04.2018
AS LVM ZK_2018_79_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018

ERDE_VS_16.04.pdf

Erde_VS_mezistrade_16.04.pdf

JS_Buve_19.04.pdf

JS_Buve_mezistrade_23.04.2018.pdf

Kurzemes_K.V._22.04.2018.pdf

RKU_Piejura_18.04.pdf

RKU_Piejura_mezizstrade_18.04.2018.pdf

Talsu_Meliorators_16.04.2018.pdf

Talsu_Meliorators_17.04.2018._mezistrade.pdf

26.04.2018
AS LVM MI_2018_117_B Meža autoceļa "Sīpolu trase" atjaunošanas būvdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgums

24.04.2018
AS LVM Z_2018_86_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2018.gadā

Par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanu.

Par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanu

Par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanu.

24.04.2018
AS LVM ZL_2018_60_B Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Līgums ar SIA ,,MV LĪVAS". 

UL_mvlivas_1dala.pdf

24.04.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m