Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SP_2018_334_I LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Līgums

16.01.2019
AS LVM Z_2018_403_I Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā

Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā

Kupļauskis_2019

Šterns_2019

15.01.2019
AS LVM MI_2018_400_B Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Austrumvidzemes reģionā

Noslēgtie līgumi

Līgums par 1.daļu

Līgums par 2.daļu

15.01.2019
AS LVM AV_2018_381_B

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Ērģemes, Silvas un Lejasciema iecirkņos 2019. gadā.

Līgums_JAUNBĒRZIŅI SIA_Par MMS uzturēšanas darbiem_1.iep.daļa

Līgums_JAUNBĒRZIŅI SIA_Par MMS uzturēšanas darbiem_2.iep.daļa

Līgums_JAUNBĒRZIŅI SIA_Par mežizstrādes pakalpojumiem_2.iep.daļa

Līgums_SIA Pro machinery_Par MMS darbiem_3.iep.daļa

Līgums_SIA Pro machinery_Par MMS darbiem_4.iep.daļa

Līgums_SIA Ģenerāluzņēmējs_Par MMS darbiem_5.iep.daļa

Līgums_SIA Ģenerāluzņēmējs_Par mežizstrādes pakalpojumiem_5.iep.daļa

Līgums_SIA Ģenerāluzņēmējs_Par MMS darbiem_7.iep.daļa

Līgums_SIA Ģenerāluzņēmējs_Par mežizstrādes pakalpojumiem_7.iep.daļa

14.01.2019
AS LVM ZL_2018_407_I Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Līgumi ar Ēvaldu Prusaku un Uldi Bedeici.

File_00206B7DF31F190114101639_evaldsprusaks_copy.pdf

File_00206B7DF31F190114101656_uldisbedeicis_copy.pdf

14.01.2019
AS LVM ZK_2018_399_I Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019

camptours-ligums-10.01.pdf

dreijamci-07.01.pdf

graudupes-07.01.pdf

j.petrovics-11.01.2019.pdf

latliv-07.01.pdf

livli-07.01.pdf

pegli-07.01.pdf

zalisi-plus-09.01.pdf

14.01.2019
AS LVM MI_2018_386_B Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī

Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

12.01.2019
AS LVM MI_2018_387_B Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī

Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī

Līgums par būvdarbiem

12.01.2019
AS LVM MI_2018_394_B Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Kārļmuižas masīvs" pārbūve

Kārļmuižas masīvs_Līgums

10.01.2019
AS LVM RM_2018_376_B

Tērvetes piedzīvojumu veloparka būvniecība

lemums_376_b.pdf

ligums_376_b_publicesanai.pdf

10.01.2019
AS LVM MS RP_2017_142_Ak Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās Nr.5-5.3_002k_200_17_90 par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot galvenās cirtes, ietvaros noslēgtie iepirkuma līgumi.

gc_vv_ligumu_saraksts_lidz_09.01.2019.pdf

liguma_teksts_gc_12.2018.pdf

09.01.2019
AS LVM MS RP_2017_142_Ak Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās Nr.5-5.3_002l_200_17_91 par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot krājas kopšanas cirtes, ietvaros noslēgtie iepirkuma līgumi.

kkc_vv_ligumu_saraksts_lidz_08.01.2019.pdf

liguma_teksts_kkc_12.2018.pdf

09.01.2019
AS LVM MI_2018_368_B Meža autoceļa "Dundurmeža ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža autoceļa "Dundurmeža ceļš" būve

Dundurmeža ceļš_Līgums

08.01.2019
AS LVM NĪ_2016_85_Ak

Iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu termiņa pagarinājuma vienošanās pamatteksts

Vienošanās pamatteksts par līgumu termiņa pagarinājumu

04.01.2019
AS LVM SP_2018_362_P Koksnes granulu piegāde

Koksnes granulu piegāde

Līgumi Nr.1

Līgums Nr.2

04.01.2019
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem līgumā (SIA DALD).

File_00206B7DF31F181221094555_siadald_DEC.pdf

21.12.2018
AS LVM SS_2018_410_P Vermikulīta piegāde 2019.gadā

Vermikulīta piegāde 2019. gadā

Līgums

20.12.2018
AS LVM SS_2018_395_P Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonai

Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019. gada sezonai

Līgums

19.12.2018
AS LVM Z_2018_370_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā

„Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā"

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot meliorācijas sistēmu trases, un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam

17.12.2018
AS LVM ZL_2018_389_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Līgumi ar SIA  ,,STOMAK" un SIA ,,Bākūži AB".

File_00206B7DF31F181213100725_stomak.pdf

File_00206B7DF31F181213100552_bakuziab.pdf

13.12.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m