Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MS MK_2018_87_Ak Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018. – 2022. gadā

Līguma pamatteksts (15.06.2018. Uzņēmuma līgums par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu) un vienošanās pie 15.06.2018. Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00iz_220_18_682 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (SIA "ASP PLUSS")

Līgums - SIA "ASP PLUSS"

Vienošanās - SIA "ASP PLUSS"

25.04.2019
AS LVM VD_2014_509_ Jaunaudžu kopšana Vidusdaugavas mežsaimniecībā 2015.-2019.gadā

Līguma pamatteksts (11.12.2014 Uzņēmuma līgums par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu)  un vienošanās pie 11.12.2014 Uzņēmuma līguma par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu (SIA "Consultation office")

Līgums - SIA "Consultation office"

Vienošanās - SIA "Consultation office"

25.04.2019
AS LVM VD_2014_509_ Jaunaudžu kopšana Vidusdaugavas mežsaimniecībā 2015.-2019.gadā

Līguma pamatteksts (11.12.2014 Uzņēmuma līgums par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu)  un vienošanās pie 11.12.2014 Uzņēmuma līguma par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu (SIA "Atvasājs")

Ligums - SIA "Atvasājs"

Vienošanās - SIA "Atvasājs"

25.04.2019
AS LVM DK_2017_237_Ak Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos


UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00bx_220_19_429 par atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu_SIA LABINIEKS

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00bx_220_19_429

Vispārīgā vienošanās (pamatteksts)

16.04.2019
AS LVM MS MK_2017_182_Ak Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales un Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2021.gadā

Līguma ar SIA ,,ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" un līguma grozījumu teksts.

Līguma pamatteksts

Grozījumu teksts

15.04.2019
AS LVM MS MK_2017_9_Ak Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2017. – 2019.gadā

Līguma ar SIA ,,DALD" un līguma grozījumu teksts.

Līguma pamatteksts

Līguma 1.pielikums

Grozījumu teksts

11.04.2019
AS LVM MS MK_2018_310_Ak; AS LVM MS MK_2017_361_Ak; AS LVM MS MK_2016_480_Ak; AS LVM AV_2017_235_Ak

Vienošanās par saimnieciskās darbības veicēja saistību nodošanu komercsabiedrībai.

Vienošanās_V.Smirnovs_Rivendell Forest

10.04.2019
AS LVM AV_2017_235_Ak

Vienošanās Nr.1 pie 08.02.2019. noslēgtā līguma Nr.5-5.8_003c_220_19_120.

Līguma_Nr.5-5.8_003c_220_19_120_pamatteksts_Spožums Pluss

Vienosanas_5-5.8_003c_220_19_120_1_Spožums Pluss

10.04.2019
AS LVM MS MK_2017_361_AK Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

Vienošanās Nr.2 pie 15.01.2018. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_002s_220_18_100.

Noslēgtā vienošanās Nr.2

Noslēgtās vienošanās Nr.2 pielikums

10.04.2019
AS LVM MS MK_2017_361_Ak Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

Atklāta konkursa "Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā" rezultātā noslēgtie līgumi.

Noslēgto līgumu saraksts

Iepirkuma līguma pamatteksts

03.04.2019
AS LVM MS MK_2017_316_Ak Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Zemgales un Vidusdaugavas reģionos 2017. – 2019.gadā

Vienošanās par grozījumiem līguma 1.pielikumā.

Vienošanās

Līguma pamatteksts

03.04.2019
AS LVM SS_2019_44_Ak Universālā iekrāvēja ekskavatora iegāde Strenču kokaudzētavai

Universālā iekrāvēja ekskavatora iegāde Strenču kokaudzētavā

Līgums

01.04.2019
AS LVM DK_2016_241__ Meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes mežsaimniecībā 2016. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes mežsaimniecībā 2016. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos. Līgums vispārīgās vienošanās ietvaros.

SIA ČIEKURI JG

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (PAMATTEKSTS)

27.03.2019
AS LVM MI_2018_423_B Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Noslēgtie līgumi par meža autoceļu "Cērkstes ceļš", "Viduļu ceļš" un "Avotiņu ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

LigumsML_CerkstesCelsBuvdarbi_MC

LigumsML_ViduluCelsBuvdarbi_MC

LigumsML_AvotinuCelsBuvdarbi_MSBS

27.03.2019
AS LVM DK_2017_237_Ak Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017. - 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos. Līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros.

SIA VPM SERVISS

SIA LABINIEKS

SIA BEBRI ZZ

SIA VPM SERVISS

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (PAMATTEKSTS)

27.03.2019
AS LVM MS MK_2017_449_Ak Mineralizēto joslu kopšanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2019.gadā

Vienošanās Nr. 1 pie 19.02.2019. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_008c_220_18_300 ar Andi Kārkliņu.

Līguma pamatteksts

Vienošanās Nr. 1 pie noslēgtā līguma

25.03.2019
AS LVM SS_2019_36_Ak Vienas 2 500 kvm siltumnīcas Nr.6 ar dubultās plēves segumu būvniecība Podiņu kokaudzētavā

Vienas 2500 kvm siltumnīcas Nr. 6 būvniecība Podiņu kokaudzētavā

Līgums

22.03.2019
AS LVM SS_2019_52_B Stādu audzēšanas poligona izbūve Podiņu kokaudzētavā

Stādu audzēšanas poligona izbūve Podiņu kokaudzētavā

Līgums

21.03.2019
AS LVM RV_2018_439_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

 Vienošanās Nr.1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbidību "Pro machinery" pie 23.01.2019. noslēgtā līguma Nr.5-5.8_0023_220_19_75 un vienošanās Nr.1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "4 REASON" pie 29.01.2019. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_0024_220_19_76 p izmaiņām.

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery"

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "4 REASON"

06.03.2019
AS LVM MI_2018_411_B Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūvi un mežizstrādes pakalpojuma sniegšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSPastapurvsBuvdarbi_Visko

Ligums_Mezizstrade_MMSPastapurvsBuvdarbi_Visko

VienosanasML_DDIA&Grafiks_MMSPastapurvs_Visko

05.03.2019
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m