Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2018_361_B Meža meliorācijas sistēmas “Guldas 2” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Guldas 2" pārbūve.

MMS_Guldas_2_Līgums

15.11.2018
AS LVM MS RP_2017_142_Ak Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Informācija par VV ietvaros noslēgto līgumu grozījumiem, pagarinot līgumu izpildes termiņus līdz 31.12.2018.

lidz_31.12.2018_pagarinato_gc_vv_lig_saraksts.pdf

lidz_31.12.2018_pagarinato_kkc_vv_lig_saraksts.pdf

vien_par_lig_term_pag_gc_vv_teksts.pdf

vien_par_lig_term_pag_kkc_vv_teksts.pdf

14.11.2018
AS LVM MI_2018_342_I Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Līgums

09.11.2018
AS LVM ZL_2018_121_I Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā

Vienošanās ar SIA "IP KOKS"

08.11.2018
AS LVM SS_2018_336_Ak Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā

Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

05.11.2018
AS LVM MI_2018_289_B Meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Meža autoceļa “Leišu ceļa atzars” pārbūve

Leišu ceļa atzars_Līgums

01.11.2018
AS LVM RM_2018_343_I Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde

Līgums par būvprojekta izstrādi "Sabata vieta"

Iepirkuma līgums

01.11.2018
AS LVM DL_2018_329_I Sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) labiekārtošana/uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2019.-2021. gadā

Līgums par sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) uzturēšanu/labiekārtošanu

Līgums ar J.Vaivodu

01.11.2018
AS LVM DL_2018_329_I Sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) labiekārtošana/uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2019.-2021. gadā

Līgumi par sabiedrībai nozīmīgu vietu uzturēšanu.

ligums_kraslavas_iecirknis.pdf

ligums_snv_svente_copy.docx

ligums_snv_akniste.docx

ligums_snv_preilu_iec.docx

31.10.2018
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "DALD"

Vienošanās

31.10.2018
AS LVM MI_2018_341_I Meža meliorācijas sistēmas “Posolnīcas masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Līgums

31.10.2018
AS LVM MI_2018_347_I Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Ziemeļlatgales reģionā

Līgums Degteru ceļš BP

Līgums Kausinīku ceļš BP

31.10.2018
AS LVM MS RP_2018_101_Ak Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā

Noslēgto līgumu teksts un informācija par noslēgtajiem līgumiem.

info_par_nosl_lig_101_ak.pdf

noslegto_ligumu_teksts_101_ak.pdf

30.10.2018
AS LVM RV_2018_194_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 27.jūnijā noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbiem Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika".

Vienošanās Nr.1 ar SIA "Ceļu tehnika"

30.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_231_Ak Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

30.10.2018
AS LVM NĪP_2018_332_B Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Vidusdaugavas un Dienvidlatgales reģionā_1.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Dienvidlatgales reģionā_2.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Rietumvidzemes reģionā_3.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Zemgales reģionā_4.daļa

26.10.2018
AS LVM SS_2018_348_P BCC AB kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

bcc ab kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

Līgums

23.10.2018
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "AGROMELIORATORS"

Vienošanās

23.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_313_Ak Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

19.10.2018
AS LVM MI_2018_355_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Līgums par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošanu un uzturēšanu

Līgums

19.10.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m