Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MS RP_2017_369_Ak

Līgums par mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu (IK "RAUVAS")

Līgums

03.05.2019
AS LVM MS RP_2017_369_Ak

Līgums par mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļkurzemes reģionā (SIA "Niedrāji MR").

Līgums risu līdzināšana (SIA "Niedrāji MR")

30.04.2019
AS LVM MS RP_2017_369_Ak

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. - 2021. gada, slēdzot vispārīgo vienošanos, noslēgts līgums par Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanu Vidusdaugavas reģionā 57,52 km ar IK RAUVAS

Līgums risu līdzināšana VD

Vispārīgā vienošanās

29.04.2019
AS LVM MS MK_2018_87_Ak

Līguma pamatteksts (15.06.2018. Uzņēmuma līgums par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu) un vienošanās pie 15.06.2018. Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00iz_220_18_682 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (SIA "ASP PLUSS")

Līgums - SIA "ASP PLUSS"

Vienošanās - SIA "ASP PLUSS"

25.04.2019
AS LVM VD_2014_509_

Līguma pamatteksts (11.12.2014 Uzņēmuma līgums par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu)  un vienošanās pie 11.12.2014 Uzņēmuma līguma par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu (SIA "Consultation office")

Līgums - SIA "Consultation office"

Vienošanās - SIA "Consultation office"

25.04.2019
AS LVM VD_2014_509_

Līguma pamatteksts (11.12.2014 Uzņēmuma līgums par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu)  un vienošanās pie 11.12.2014 Uzņēmuma līguma par jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšanu (SIA "Atvasājs")

Ligums - SIA "Atvasājs"

Vienošanās - SIA "Atvasājs"

25.04.2019
AS LVM DK_2017_237_Ak


UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00bx_220_19_429 par atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu_SIA LABINIEKS

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00bx_220_19_429

Vispārīgā vienošanās (pamatteksts)

16.04.2019
AS LVM MS MK_2017_182_Ak

Līguma ar SIA ,,ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" un līguma grozījumu teksts.

Līguma pamatteksts

Grozījumu teksts

15.04.2019
AS LVM MS MK_2017_9_Ak

Līguma ar SIA ,,DALD" un līguma grozījumu teksts.

Līguma pamatteksts

Līguma 1.pielikums

Grozījumu teksts

11.04.2019
AS LVM MS MK_2018_310_Ak; AS LVM MS MK_2017_361_Ak; AS LVM MS MK_2016_480_Ak; AS LVM AV_2017_235_Ak

Vienošanās par saimnieciskās darbības veicēja saistību nodošanu komercsabiedrībai.

Vienošanās_V.Smirnovs_Rivendell Forest

10.04.2019
AS LVM AV_2017_235_Ak

Vienošanās Nr.1 pie 08.02.2019. noslēgtā līguma Nr.5-5.8_003c_220_19_120.

Līguma_Nr.5-5.8_003c_220_19_120_pamatteksts_Spožums Pluss

Vienosanas_5-5.8_003c_220_19_120_1_Spožums Pluss

10.04.2019
AS LVM MS MK_2017_361_AK

Vienošanās Nr.2 pie 15.01.2018. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_002s_220_18_100.

Noslēgtā vienošanās Nr.2

Noslēgtās vienošanās Nr.2 pielikums

10.04.2019
AS LVM MS MK_2017_361_Ak

Atklāta konkursa "Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā" rezultātā noslēgtie līgumi.

Noslēgto līgumu saraksts

Iepirkuma līguma pamatteksts

03.04.2019
AS LVM MS MK_2017_316_Ak

Vienošanās par grozījumiem līguma 1.pielikumā.

Vienošanās

Līguma pamatteksts

03.04.2019
Esam sertificēti
BM certification iso