Meža infrastruktūras darbības virziena galvenie uzdevumi:

  •     meža autoceļu būvniecība un uzturēšana;
  •     meža meliorācijas sistēmu atjaunošana;
  •     citu infrastruktūras objektu pārraudzība un uzturēšana (tilti, dzelzceļa pārbrauktuves, ūdens ieguves vietas, u.c.).
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m