Kurzeme Priezkalnu_cels_2013

Meža infrastruktūras darbības virziena galvenie uzdevumi:

  • meža autoceļu būvniecība un uzturēšana;

  • meža meliorācijas sistēmu atjaunošana;

  • citu infrastruktūras objektu pārraudzība un uzturēšana (tilti, dzelzceļa pārbrauktuves, ūdens ieguves vietas, u.c.).

Esam sertificēti
BM certification iso