IMG 0413_copy

Meža autoceļš (turpmāk MAC) ir atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segu vai bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams ar maksimālo vienas ass tilta slodzi 10 t visu gadu, izņemot pavasara/rudens šķīdoni. 

Optimāls meža autoceļu blīvums ir būtisks priekšnosacījums meža vērtības palielināšanai. Tas tiek nodrošināts būvējot jaunus un uzturot esošos meža autoceļus. Ceļu tuvums ļauj samazināt mežsaimnieciskās un mežizstrādes izmaksas. Vislielāko efektu dod kokmateriālu pievešanas attāluma samazināšana no cirsmas līdz ceļam, kā arī cirsmu pieejamības uzlabošanās.

Šobrīd LVM valdījumā ir > 11 000 km meža autoceļu, kas kopā ar 5000 km dabiskajām brauktuvēm un 2830 km citu īpašnieku ceļiem veido 1,1 km/100 ha lielu ceļu tīkla blīvumu.

 Uzinu cels

 

Esam sertificēti
BM certification iso