Meža autoceļu būvniecības specifikāciju galvenais uzdevums ir definēt prasības meža autoceļu būves un rekonstrukcijas darbu izpildei, kā arī iegūstamajai būves kvalitātei, tādā veidā precizējot Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, Būvuzrauga un citu iesaistīto pušu izpratni par veicamo darbu.

Noteikumi Meža autoceļu būvniecība, pārbūve un uzturēšana

Noteikumi Meža meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

Noteikumi Tiltu uzturēšana

Esam sertificēti
BM certification iso