Meža autoceļu un meliorācijas sistēmu projektēšana

Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015

 Meža autoceļu būvniecības standarttāme 

Meža autoceļu būvniecība

 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017 (spēkā no 2016.g. 9. decembra) 

 Grozījumi Meža autoceļu būvdarbu specifikācijās, spēkā no 04.04.2018  
 

 Kārtība, kādā veicama minerālo materiālu paraugu ņemšana objektā un to nodošana testēšanai 2017 

 Paraugu ņemšanas akts 

 Būvuzrauga iknedēļas atskaite 

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas

1. Meža autoceļu klātnes planēšana

 2. Meža autoceļu klātnes profilēšana 

 3. Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana 

 4. Meža autoceļu seguma atjaunošana 

 5. Iesēdumu un bedru labošana uz meža autoceļiem 

 6. Meža autoceļu sāngrāvju tīrīšana (rakšana) un to profila atjaunošana 

 7. Caurtekas vai tās posmu atjaunošana vai nomaiņa 

 8. Caurteku attīrīšana 

 9. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana 

 10. Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un sāngrāvjos 

 11. Ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana uz meža autoceļiem 

 13. Meža autoceļu attīrīšana no sniega 

 14. Laukumu attīrīšana no sniega 

 15. Nogāžu izskalojumu likvidēšana 

 16. Koka atvairbarjeras uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 17. Meža autoceļu seguma atjaunošana izmantojot mobilo drupināmo iekārtu 

 18. Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju meža autoceļos ar asfalta segumu 

 19. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju 

 20. Metāla atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 21. Caurteku demontāža 

 22. Nogāžu nostiprinājumu izbūve 

 23. Vietas sagatavošana IU darbiem 

24. Signālbarjeras uzstādīšana uz meža autoceļiem

 24. *** Pretslīdes smilts materiāla piegāde 

 25. Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 27. Meža autoceļu kaisīšana ziemā 

 28. Meža autoceļu rievošana ziemā 

 29. Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts 

 29. *** Caurtekas ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana 

 30. Signālbarjeras uzstādīšana uz tiltiem 

Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehniskie noteikumi

 Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehniskie noteikumi 

 Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehnisko noteikumu pielikumi 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m