Meža autoceļu un meliorācijas sistēmu projektēšana

 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2021 

 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015 

 Meža autoceļu būvniecības standarttāme  (piemērojama līgumiem, kas noslēgti līdz 27.01.2023.)

 Meža autoceļu būvniecības standarttāme 2023  (piemērojama līgumiem, kas noslēgti pēc 27.01.2023.)

 Darbu apjomu tabulas MAC būvprojektiem 

 Prasības meža autoceļa 3D modeļa un autoceļa telpiskās virsmas izstrādē 

Meža autoceļu būvniecība

 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023 (spēkā no 24.01.2023.)  

 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 (spēkā no 28.09.2021.) 

 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017 (spēkā no 09.12.2016.) 

 Grozījumi Meža autoceļu būvdarbu specifikācijās 2017 (spēkā no 04.04.2018.) 

 Minerālo materiālu paraugu ņemšana objektā un nodošana testēšanai 2017 

 Paraugu ņemšanas akts 

 Darba uzdevums meža autoceļa būvdarbu būvuzraudzībai 

 Būvuzrauga iknedēļas atskaite 

 Prasības meža autoceļa izpildmērījuma plāna izstrādāšanai 

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas

 1. Meža autoceļa klātnes planēšana 

 2. Meža autoceļu klātnes profilēšana 

 3. Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana 

 4. Meža ceļu seguma atjaunošana 

 5. Iesēdumu un bedru labošana uz meža ceļiem 

 6. Meža autoceļu sāngrāvju tīrīšana (rakšana) un to profila atjaunošana 

 7. Caurtekas vai tās posmu atjaunošana vai nomaiņa 

 8. Caurteku attīrīšana 

 9. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana 

 10. Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un sāngrāvjos 

 11. Ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana uz meža autoceļiem 

 13. Meža autoceļu attīrīšana no sniega 

 14. Laukumu attīrīšana no sniega 

 15. Nogāžu izskalojumu likvidēšana 

 16. Koka atvairbarjeras uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 17. Meža autoceļu seguma atjaunošana izmantojot mobilo drupināmo iekārtu 

 18. Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju meža autoceļos ar asfalta segumu 

 19. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju 

 20. Metāla atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 21. Caurteku demontāža 

 22. Nogāžu nostiprinājumu izbūve 

 23. Vietas sagatavošana IU darbiem 

 24. Koka signālbarjeras uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 24. *** Pretslīdes smilts materiāla piegāde 

 25. Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem 

 27. Meža autoceļu kaisīšana ziemā 

 28. Meža autoceļu rievošana ziemā 

 29. Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts  

 29. *** Caurtekas ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana 

 30. Signālbarjeras uzstādīšana uz tiltiem 

 31. Signālbarjeru un atvairbarjeru aprīkošana ar atstarotājiem 

 32. Meža autoceļu atputekļošana 

Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehniskie noteikumi

 Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehniskie noteikumi 

 Koka vairogu brauktuves izgatavošanas tehnisko noteikumu pielikumi 

Esam sertificēti
BM certification iso