AS "Latvijas valsts meži" iznomā zemes, galvenokārt tās, kuras pašreiz netiek izmantotas mežsaimnieciskajā darbībā.  Ieguvēji ir visi – AS “Latvijas valsts meži” iegūst sakoptas un apsaimniekotas teritorijas, savukārt nomnieki – iespēju gūt papildus ienākumus un pieredzi attīstot jau esošos vai uzsākot jaunus biznesa virzienus, piemēram -  lauksaimniecībā, ilggadīgo stādījumu (kultivēto ogu) audzēšanā, ūdenssaimniecībā, rekreācijā, u.c.

Šajā sadaļā atradīsiet kārtību zemes nomas līguma noslēgšanai, līguma paraugformu, līgumu pielikumos noteiktās prasības kā arī informāciju par izsludinātiem konkursiem un izsolēm, to rezultātus, informāciju par noslēgtajiem zemes nomas  līgumiem un citu saistošu informāciju.

Lai iznomātu AS "Latvijas valsts meži" valdījumā vai īpašumā esošo zemi, aicinām vērsties uzņēmuma Nekustamo īpašumu pārvaldē ar rakstisku iesniegumu, norādot vēlamo nomas platību un iznomāšanas mērķi. Mūsu speciālisti izvērtēs attiecīgā zemesgabala iznomāšanas iespējas un informēs Jūs par zemes nomas nosacījumiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m