Adrese, mērķis

Nomnieks

Iznomājamā platība ha

Nomas maksa gadā (EUR, bez PVN)

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma beigu datums

 Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, īpašums "Stiebru mežs" (kadastra Nr.66600110051), zemes vienības kadastra apzīmējums 66600110069

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

 Juris Rieksts - Riekstiņš  0,74 29,97   01.01.2021.  31.12.2026.

 Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, īpašums "Zaļumu mežs" (kadastra numurs 42620090045), zemes vienības kadastra apzīmējums 42620090045

mērķis - lauksaimniecība

 Jānis Goldbergs  1,21  67.35  01.01.2021. 31.12.2026. 

 Engures novads, Engures pagasts, īpašums "Valsts mežs Plieņciems" (kadastra Nr.90500070302), zemes vienības kadastra apzīmējums 90500070301 un īpašums "Valsts mežs Apšuciems" (kadastra Nr.90500080353), zemes vienības kadastra apzīmējums 90500080353

mērķis - teritorijas vispārēja labiekārtošana un uzturēšana, atpūtas un tūrisma organizēšana

IK "Zīvartiņi"   8,3 500,04 01.01.2021 31.12.2032

 Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, īpašums "Jurģu mežs" (kadastra Nr. 90560010065), ūdenstilpe "Lielais Lācis", zemes vienības kadastra apzīmējums 90560010041 un ūdenstilpe "Mežzinis", zemes vienības kadastra apzīmējums 90560010065

mērķis - ūdenssaimniecība

Vilnis Volkovs 38,43 1370,40 01.01.2021 31.12.2050
           

Pāvilostas novads, Sakas pagasts, īpašums "Valsts mežs Saliena" (kadastra Nr.64860060003, zemes vienības kadastra apzīmējums 64860070151

mērķis- lauksaimniecība

Bužinskis Jānis 3.76 206.46 01.01.2021 05.01.2027

 Carnikavas novads, īpašums “Valsts mežs 8052” (kadastra Nr. 80520010055), zemes vienības kadastra apzīmējums 80520030539

mērķis - vides reklāmas izvietošana un uzturēšana

 SIA LATIO 0,005  810,02  05.01.2021  31.12.2021

 Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94740010096" (kadastra Nr.94740010096), zemes vienības kadastra apzīmējums 94740010096

mērķis - lauksaimniecība

Broņislavs Pundurs   4,77  230,10 08.01.2021  31.12.2023

Ventspils, īpašums "Talsu iela 236B" (kadastra nr. 27000330312), zemes vienības kadastra apzīmējums 27000330312

mērķis - savvaļas dzīvnieku audzēšana un turēšana nebrīvē iežogotā teritorijā.

Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimniecība "Dimantu kalns"  1,0991 114,72 14.01.2021 13.01.2051

 Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, īpašums "Jaunraukas" (kadastra Nr.96480050040), zemes vienības kadastra apzīmējums 96480050040

mērķis - lauksaimniecība

 ZS "Lapaiņi"  0.83  103.86 18.01.2021 17.01.2027 

 Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, īpašums “Valsts mežs” (kadastra Nr. 56480010019), zemes vienības kadastra apzīmējums 56480040148

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60m2 būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektus

 Krustpils pagasta A.Akmens zemnieku saimniecība „LAŠI”  0,32  140,97  19.01.2021  18.01.2031

Jēkabpils novads, Rubenes pagasta īpašums “Vilki” (kadastra numurs 56820080316) zemes vienības ar kadastra apzīmējums 56820080316

mērķis - lauksaimniecība

SIA "DĀLDERIS IP" 3.13 403.91 21.01.2021 20.01.2027

Jēkabpils novads Zasas pagasta īpašums “Valsts mežs” ( kadastra.Nr. 56980040026) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56980050023, 56980050067, 56980050070

mērķis - lauksaimniecība

Rubenes pagasta R.Nagļa zemnieku saimniecība "AUSTRUMI" 17.39 2301.43 26.01.2021 25.01.2033

 Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vārme" (kadastra Nr.62960010046), zemes vienības kadastra apzīmējums 62960010047

mērķis-lauksaimniecība

 Vārmes pagasta A. Brēdiķa zemnieku saimniecība "Spulgas"  0,75  40,17  29.01.2021  28.01.2027

Gulbenes novads, Stradu pagasts, īpašums "Valsts mežs 50900120004"(kadastra Nr.50900120004), zemes vienības kadastra apzīmējums 50900120004

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Vita Akmentiņa 0,03 28.10 02.02.2021. 01.02.2027

Riebiņu novada, Sīļukalna pagasta, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.76780020001) zemes vienības kadastra apzīmējums 76780030412

mērķis - lauksaimniecība

Edgars Slūka 6.41 282.73 06.02.2021 03.02.2027

 Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, īpašums “Valsts mežs” (kadastra Nr.44760010003), zemes vienības kadastra apzīmējums 44760070024

mērķis - lauksaimniecība

 zemnieku saimniecība "Eglītes"  1,99 146,01   12.02.2021  09.02.2033

Jēkabpils novads, Ābeļu pagasta īpašuma “Valsts mežs”, (kadastra Nr.56480010019)  zemes vienības kadastra apzīmējums  56480060102

mērķis - lauksaimniecība

Zemnieku saimniecība "Pipariņi" 0.80 35.49 15.02.2021 14.02.2027

Talsu novads, Lībagu pagasts, īpašums “Valsts mežs Lībagi” (kadastra Nr. 8872 012 0011),  zemes vienības kadastra apzīmējums 8872 018 0011

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana

 Lauma Jaunpujēna 0,6 30,62  16.02.2021 14.02.2027

 Bauskas novads, Mežotnes pagasts, īpašums “Mežotnes meži” (kadastra Nr. 40720010084), zemes vienības kadastra apzīmējums 40720050036

mērķis - lauksaimniecība

 SIA "Zemgales Mežsaimnieks"  0,93  230,08  18.02.2021  17.02.2033

 Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, īpašums “Bluku masīvs” (kadastra Nr. 54560020178) zemes vienības kadastra apzīmējums 54560050096

mērķis - lauksaimniecība

 Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "SAPNĪŠI"  6,29  1621,77  19.02.2021  17.02.2033
 

 Bauskas novads, Ceraukstes pagasts, īpašums “Ceraukstes meži” (kadastra Nr. 40500070156), zemes vienības kadastra apzīmējums 40500090267

mērķis - lauksaimniecība

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERAUKSTĪTE"   3,18   982,46  19.02.2021   17.02.2033

Limbažu novads, Limbažu pagasts, īpašums "Tīrais purvs" (kadastra Nr.66640080026), zemes vienības kadastra apzīmējums 66640080026

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ivars Dāboliņš 0,4 29,15 23.02.2021 22.02.2027

 Gulbenes novada Galgauskas pagastā īpašuma “Augstāres - 2”, kad.Nr. 50560020045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 50560020031

mērķis - lauksaimniecība

 Andis Puriņš  9,58  1234,75  26.02.2021  18.02.2033

Līvānu novads Rudzātu pagasts īpašums “Valsts mežs” (kadastra numurs 76680020025) zemes vienības ar kadastra apzīmējums 76680020025

mērķis -lauksaimniecība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rudzāts" 5.10 184.12 26.02.2021 21.02.2027

Ventspils novads, Piltenes pagasts, īpašums “Valsts mežs Piltene” (kadastra Nr. 9833 002 0120) zemes vienības  kadastra apzīmējums 9833 008 0078

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Uldis Gailis 0,37 29,10 08.03.2021 07.03.2027

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts īpašums “Valsts mežs” (kadastra numurs 44760010003) zemes vienības ar kadastra apzīmējums 44760060064, 44760060045

mērķis - lauksaimniecība

Vitālijs Orols 7.43 258.44 09.03.2021 08.03.2027

Iecavas novads, īpašums "Valsts mežs 4064-3" (kadastra Nr.40640130240), zemes vienības kadastra apzīmējums 40640130240

mērķis - savvaļas dzīvnieku audzēšana un turēšana nebrīvē iežogotā teritorijā

Juris Šabašovs 132 7070,08 09.03.2021 08.03.2051

Siguldas novads, Allažu pagasts, īpašums "Silciema masīvs" (kadastra Nr.80420020171), daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020171

mērķis - teritorijas vispārēja labiekārtošana un izmantošana ar motosportu saistītas interešu izglītības programmas īstenošanai

Biedrība Siguldas Triāla klubs “Minimoto” 1.55 33.44 17.03.2021 31.20.2022

Ilūkstes novads, Prodes pagasts, īpašums “Valsts mežs” (kadastra Nr. 44350010003) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44350060016

mērķis - lauksaimniecība

Rubenes pagasta R.Līča zemnieku saimniecība "Arkliņi" 11,37 1097,07 18.03.2021 16.03.2033

Saldus novads Zaņas pagasts, īpašums "Valsts mežs Zaņa" (kadastra Nr.84940010044), daļa no zemes vienības ar kadastra apz.84940030062 (0.72 ha), būve ar kadastra apzīmējumu 84940030062002 (57.5 m2) un būve 84940030062003 (97.3m2)

mērķis- nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

Biedrība "Mednieku klubs-Pampāļi" 0.72 273.8 23.03.2021 21.03.2033

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums "Ugunsnovērošanas tornis Pārkalnes"(kadastra Nr.94700010017), sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94700010017 (0.1293 ha) un īpašuma "Valsts mežs 94700010012" (kadastra Nr.94700010012), daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94700010012 (0.84 ha)

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām 

Raivis Vizulis 0.9693 31.78 24.03.2021 22.03.2027

Strenču novads, Jercēnu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94330010002" (kadastra Nr.94330010002) daļa no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 94330010002 (0.02 ha) un 94330010027 (0.01 ha)

mērķis - nomnieka, uz Līguma darbības laiku valdījumā esošo būvju (2 skatu torņi), stāvlaukuma un teritorijas labiekārtojuma elementu uzturēšana

Dabas aizsardzības pārvalde 0.03 28.02 24.03.2021 23.03.2031

Rūjienas novads, Jeru pagasts, īpašums "Oleru sils (kadastra Nr.96580060120) daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmejumu 96580060120

mērķis - lauksaimniecība

Mārtiņš Rivčš 0.87 47.11 24.03.2021 23.03.2027

Salas novads, Salas pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra Nr.56860010153), zemes vienību kadastra apzīmējumi 56860060045 un 56860040087

mērķis - lauksaimniecība

Salas pagasta R.Vēveres zemnieku saimniecība "Jaunmežmaļi" 24,35 2463,75 24.03.2021 22.03.2027

Ogres novads, Suntažu pagasts, īpašums “Žļaugu purva meži” (kadastra Nr. 74880030019), zemes vienības kadastra apzīmējums 74880080052

mērķis - lauksaimniecība

SIA Agrofirma Lobe 6,19 947,57 27.03.2021 26.03.2033

Daugavpils novads , salienas pagasts, īpašums "Skripku mežs" (kadastra nr.44840070172) zemes vienības kadastra apzīmējums 44840090035

Mērķis - laiksaimniecība

Aleksandrs Jermašonoks 5,25 206.93 31.03.2021 25.03.2021

Kuldīgas novads, Rendas pagasts, īpašums "Valsts mežs Abavas" (kadastra Nr.62800060115), zemes vienības kadastra apzīmējums 62800080062

mērķis- lauksaimniecība

Bierands-Bierens Mārtiņš 1.02 55.39 01.04.2021 31.03.2027

Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts, īpašums "Lekšakrogs" kadastra Nr.62600110060), zemes vienības kadastra apzīmējums 62600110060

mērķis-lauksaimniecība

Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "Pļavnieki" 4.33 519.60 08.04.2021 31.03.2027

Kuldīgas novada Rendas pagasts, īpašums “Valsts mežs Ezeri” (kad.Nr. 62800010068) zemes vienības kadastra apzīmējums 62800030022

mērķis - tūrisma un rekreācijas objekta izveide ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60 m2 un 1.un 2.grupas inženierbūvju būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu

SIA "Dont Panic" 2,54 3659,54 09.04.2021 24.03.2031

Talsu novads, Vandzenes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vandzene" (kad.nr. 88940030128), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88940040065 daļa

mērķis - militārā rūpnieciskā objekta izveide

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETERS" 8 3626,69 13.04.2021 12.04.2051

Aknīstes novads, Asares pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.56440010015) zemes vienības kadastra apzīmējums 56440020086

mērķis -lauksaimniecība

SIA "Slaides" 2,06 167.35 13.04.2021 12.04.2021

Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, īpašums "Pīļezera masīvs" (kad.Nr.80680010134), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80680010134 daļa

mēŗkis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Giuseepe Polato 0,36 29,25 12.04.2021. 11.04.2027

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Austrumi" (kad.nr.88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Lija Krastiņa 0,32 29,43 14.04.2021 13.04.2027

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Austrumi" (kad.nr.88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Kārlis Zvans 0,69 31,09 14.04.2021 13.04.2027

Strenču novads, Plāņu pagasts, īpašums "Valsts Mežs 94760020020" (kad.nr. 94760020020), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94760010054 daļa 

mērķis - lauksaimniecība

Sergejs Kokins 0.72 32.42 26.04.2021 25.04.2027

Krāslavas novads, Kaplavas pagasts, īpašums "Simuklišķi" (kadastra Nr.60700060003), zemes vienības kadastra apzīmējums 60700060003

mērķis - lauksaimniecība

Kaplavas pagasta zemnieku saimniecība "Klebānija" 5,43 690.58 28.04.2021 27.04.2021

Virešu novads, Plāņu pagasts, īpašums "Valsts mežs 36900080014" (kad.Nr.36900080014), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900080014 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Kristaps Baķis 2.59 266.17 29.04.2021 27.04.2027

Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.56480010019), zemes vienības kadastra apzīmējums 56480040069

mērķis -lauksaimniecība

Ābeļu pagasta J.Bagātā zemnieku saimniecība "Vēji" 3,38 119.21 29.04.2021 22.04.2021

Skrundas novads, Skrundas pagasts, īpašums "Klūgu mežs" (kad. Nr.6229010011), zemes vienības kadastra apzīmējums 62290110041 daļa

mērķis- lauksaimniecība

 

Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "Pīlādži VR" 5.41 352.20 30.04.2021 29.04.2027

Talsu novads, Ģibuļu pagasts, īpašums "Valsts mežs Ģibuļi" (kad.Nr.88540010041), zemes vienības kadastra apzīmējums 88540150033 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzvara-94" 6.61 379.98 07.05.2021 06.05.2027

Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, īpašums "Pūpolu mežs" (kadastra Nr.96460010519), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96460010281 daļa

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana

Anita Grīnliņa 0.04 28.07 11.05.2021 10.05.2027

Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, īpašums "Kļavas" (kadastra numurs 42540020132), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42540020132 daļa

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana

Lelde Burdaja 0.83 31.13 14.05.2021 12.05.2027

Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, īpašums "VALSTS MEŽS VĒRGALE" (kadastra Nr.64960010125), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  64960020075 daļa

mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

biedrība "Priedolu mednieku klubs" 0,02 36,27 14.05.2021 13.05.2033

Amatas novads, Skujenes pagasts, īpašums "Kursenes mežs" (kadastra numurs 42780060111), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780060111 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība Lazdu-Laipas 21.86 1028.09 11.05.2021 10.05.2033

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga-Austrumi” (kad.nr. 88500180115), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500060062 daļa

mērķis - lauksaimniecība

SIA “Kuršmala” 1,42 71,36 18.05.2021 12.03.2032

 Madonas novads, Bērzaunes pagasts, īpašums “Mazās Madaras” (kad.nr. 70460090279), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090066 daļa

mērķis - lauksaimniecība

 SIA “LEA Group”  6,48  309,05  18.05.2021  17.05.2033

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga-centrālais" (kad. Nr. 88500150115), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500150115 daļa

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Veidemane Agnese 0.23 29.55 19.05.2021 18.05.2027

Saldus novads, Pampāļu pagasts, īpašums “Lāču mežs” (kad.nr. 84760010008), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84760030064 daļa

mērķis - ūdenssaimniecība

Jons Labanausks 13,44 618,53 19.05.2021 17.05.2051

Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94800030081" (kad.Nr. 94800030081), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800060066 daļa 

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Modris Lejiņš 0.22 30.41 18.05.2021. 17.05.2027.

Kuldīgas novada, Rumbas pagasts, īpašums "Valsts mežs Rumba" (kadastra Nr.62840070118), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840100120 daļa

mērķis- ūdenssaimniecība

Bērziņš Jānis 0.47 36.76 13.05.2021 12.05.2027

Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, īpašums “Valsts mežs” (kadastra Nr. 56480010019) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56480040148 daļa

mērķis - šautuves ierīkošana

Mednieku klubs "Sencis" 0,65 165,40 01.06.2021 31.05.2031

Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, īpašums "Valsts mežs Rumba" (kadastra Nr.62840070118), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840110140 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Dzenis Jānis 3.39 198.01 02.06.2021 31.05.2027

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga-centrālais” (kadastra Nr.88500020117), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500170121

mērķis - lauksaimniecība

SIA Tilžas 1.01 63.44 02.06.2021 30.05.2033

Alojas novads, Alojas pagasts, īpašums "Pagrabiņu mežs" (kadastra Nr.66270030294), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66270030386 daļa

mērķis - lauksaimniecība

SIA "Dūņēni" 0.87 113.10 03.06.2021 31.05.2024

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums "Rozēnu mežs" (kadastra numurs 66370010300), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66370010182 daļa

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimneicības vajadzībām

Gunita Cīrule 0.17 29.18 06.06.2021 05.06.2027

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums "Rozēnu mežs" (kadastra numurs 66370010300), zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66370010182 un 66370010224 daļas

mērķis - lauksaimniecība

ZS Celiņi 6.66 381.82 06.06.2021. 05.06.2027

Brocēnu novads, Remtes pagasts, īpašums "Valsts mežs Remte" (kadastra Nr. 84800010057), zemes vienības kadastra apzīmējums 84800040064

mērķis- lauksaimniecība

Jēkabsona zemnieku saimniecība "REŠŅI" 4,92 238,09 07.06.2021 03.06.2027

Jelgavas novads, Sesavas pagasts, īpašums "Galamuižas mežs" (kadastra Nr. 54740080050), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740080050 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Mārtiņš Stanke 9.49 3393.68 07.06.2021 06.06.2033

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, īpašums “Skujas” (kadastra Nr. 44760030082), zemes vienības kadastra apzīmējums 44760030081

mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

Valērijs Ašķeļaņecs 0.5235 217.92 08.06.2021 31.05.2033

Limbažu novads, Umurgas pagasts, īpašums "Madiešēni" (kadastra Nr.66800050146), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800050146 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Sanita Puriņa 0.95 44.03 08.06.2021 31.03.2026

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums Ŗozēnu mežs" (kadastra Nr.66370010300), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66370010182 daļa 

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Aiva Pinkule 0.07 28.49 10.06.2021 10.06.2027

Talsu novads, Ģibuļu pagasts, īpašums “Valsts mežs Ģibuļi” (kadastra nr. 88540010041), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88540060066005 daļa

mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

MEDNIEKU KLUBS "SPĀRNE" 0,23 349,81 13.06.2021 31.05.2033

Limbažu novada Salacgrīvas pagastā, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra Nr.66720010129), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720130100 daļa 

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Inga Beļinska 0.27 28.84 14.06.2021 13.06.2027

Engures novada Engures pagastā īpašuma “Valsts mežs Engure” ar kadastra numuru 90500051038 zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 9050 005 1156 8001

mērķis - rekreācijas objektu būvniecība

SIA NSK 1,43 3307,74 16.06.2021 06.06.2051

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums Ŗozēnu mežs" (kadastra Nr.66370010300), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66370010182 daļa 

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Attis Volde 0.5 31.48 18.06.2021 17.06.2027

Brocēnu novads, Remtes pagasts, īpašums "Valsts mežs Remte" (kadastra Nr.84800010057), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84800040063 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Malberga Dzintra 6.7 330.38 18.06.2021 15.06.2027

Rojas novads, īpašums “Valsts mežs Ģipka” (kadastra Nr. 88820040148), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88820060041 daļa

mērķis - lauksaimniecība

SIA "Rojupes Silmači" 11,79 1085.53 22.06.2021 20.06.2033

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums Ŗozēnu mežs" (kadastra Nr.66370010300), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66370010182 daļa 

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Aldona Zariņa 0.05 28.35 28.06.2021 27.06.2027

Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, īpašums "Silciema meža masīvs" (kadasta Nr.80640070842), zemes vinības ar kadastra apzīmējumu 80640070825 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Ivars Jarošs 0.48 29.57 28.06.2021 27.06.2027

Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, īpašums "Valsts mežs" 9kadastra nr.44560010110) zemes vienības kadastra apzīmējums 44560010030

mērķis - lauksaimniecība

Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "AVOTIŅI" 2.07 83.93 28.06.2021 18.06.2027

Ropažu novads. īpašums "Augšciema mežs" (kad.Nr.80840090451), zemes vienības kadastra apzīmējums 80840090779 daļa

mērķis -lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ruta Markeviča 0.1 28.35 01.07.2021 30.06.2026

Talsu novads, Ģibuļu pagasts, īpašums "Valsts mežs Ģibuļi" (kad. Nr.88540010041), zemes vienības kadastra apzīmējums 88540010041 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Mertens Oļegs 1.3 74.6 30.06.2021 08.06.2027

Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.56480010019), zemes vienības kadastra apzīmējums 56480040148

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Irina Lzadiņa 0.19 28.58 16.07.2021 15.07.2021

Gulbenes novads, Beļavas pagasts, īpašums "Valsts mežs 50440120291" (kad.Nr. 50440120291), zemes vienības ar kad.apz. 50440120291 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Gulbenes rajona Līgo pagasta Elīnas Jermacānes zemnieka saimniecība "Wert" 4,42 241.74 19.07.2021 18.07.2033

Baltinavas novads, īpašums “Bērzukalns” (kadastra Nr. 38440080002), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38440020002 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Balvu rajona Briežuciema pagasta zemnieku saimniecība "PAPARDES" 23,6 2617,22 20.07.2021 15.07.2033

Valkas novads, Vijciema pagasts, īpašums "Valsts mežs 94920020076” (kadastra Nr.94920020076), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94920050198 daļa un īpašums "Valsts mežs 94920050206" (kadastra Nr.94920050206), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94920050230 daļa

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ivars Palejs 0.64 30.11 22.07.2021 13.07.2027

Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, īpašums "Valsts mežs 36580030228" (kadastra numurs 36580030228), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36580030228 daļa

mērķis - lauksaimniecība

ZS Aizupes 1 2.93 499.23 24.07.2021 12.10.2023

Siguldas novads, Inčukalna pagasts, īpašums "Klijāni" (kadstra Nr.80640050021) zemes vienības ar kadastra apzīmējmu 80640070851 daļa

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana 

Kārlis Lindenbergs 0.07 28.23 10.08.2021 31.07.2022

Siguldas novads, Inčukalna pagasts, īpašums "Silciema meža masīvs" (kadstra Nr.80640070842) zemes vienības ar kadastra apzīmējmu 80640070825 daļa

mērķis - Piemājas saimniecības uzturēšana

Teresa Apsīte 0.16 28.52 10.08.2021 31.07.2024

Siguldas novads, Inčukalna pagasts, īpašums "Silciema meža masīvs" (kadstra Nr.80640070842) zemes vienības ar kadastra apzīmējmu 80640070825 daļa

mērķis - Teritorijas vispārējā uzturēšana

Nikolajs Boris 0,07 28.23 10.08.2021 27.06.2027

Olaines novads, Olaines pagasts, īpašums “Medņu masīvs” (kadastra Nr. 80800180759), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800190311 daļa

mērķis - lauksaimniecība un/vai teritorijas uzturēšana

Inga Rudzīte 1,65 171,24 11.08.2021 09.08.2033

Valmieras novads, Plāņu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94760020020" (kadastra Nr.94760020020), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94760010054 daļa

mērķis - tūrisma un rekreācijas infrastruktūras izvietošana

Ilvija Kokina 0,26 65,79 12.08.2021 11.08.2027

Kuldīgas novads, Rendas pagasts, īpašums “Valsts mežs Abavas” (kadastra Nr. 62800060115), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800080045

mērķis - rekreācijas atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60m2 un labiekārtojuma elementu būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektus

Nodibinājums “Rubeņa fonds” 0,12 80,12 12.08.2021 12.08.2031

Dobeles novads, Zebrenes pagasts, īpašums “Ceplīši-1” (kadastra Nr. 46980040155), zemes vienības kadastra apzīmējums 46980040155

mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

Mārtiņš Unferihts 0,35 272,78 19.08.2021 18.08.2033

Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dunalka” (kadastra nr.64500010037), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64500040056 daļa

mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana

Biedrība “Aisteres mednieku klubs” 0,07 67,36 14.09.2021 13.09.2033

Dienvidkurzemes novads, Otaņķu pagasts, īpašums "Valsts mežs Otaņķi" (kadastra Nr.64800010060), zemes vienības kadastra apzīmējums 64800130154 daļa

mērķis-lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Kopštāls Vairis 0.1 28.38 20.09.2021 13.09.2027

Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, īpašums "Valsts mežs Bārta" (kadastra Nr. 64440010076), zemes vienības kadastra apzīmējums 64440010076 daļa

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Burlakova Mirdza 0.56 29.87 22.09.2021 14.09.2027

Talsu novads, Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga-centrālais” (kadastra Nr.88500020117),  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500240005 daļa.

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju (palīgēku) būvniecību ar apbūves laukumu līdz 60m2, bez tiesībām reģistrēt tās Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgus īpašuma tiesību objektus.

Evita Cela 0,5 30,53 23.09.2021 19.09.2031

Kuldīgas novads, Alsungas pagasts, īpašums "Valsts mežs Alsunga" (kadastra Nr. 62420010139), zemes vienības kadastra apzīmējums 62420010139

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ēlerts Uldis 0.35 29,25 04.10.2021 22.09.2027

Limbažu novads, Ainažu pagasts, īpašums "Šalku mežs" (kadastra Nr.66250010007), zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66250020236 un 66250020235 daļas

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām un teritorijas vispārējā uzturēššana

Ēriks Plūme 1.87 92.65 12.10.2021 11.10.2027

Talsu novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga- centrālais" (kadsatra Nr. 88500020117), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500150115 daļa

mērķis- lauksaimniecība

SIA "Tilžas" 1,92 205.03 22.10.2021 19.10.2033

Saldus novads, Zirņu pagasts, īpašums "Zālesceļa mežs" (kadastra Nr.84960030079), zemes vienības kadastra apzīmējums 84960040316 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Vitkovskis Māris 0,58 38,98 26.10.2021 24.10.2027

Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vaiņode" (kadastra Nr. 64920040102), zemes vienības kadastra apzīmējums 64920080099 daļa un 64920080109 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Šteins Jānis 5,69 436,00 28.10.2021 27.10.2027

Limbažu novads, Umurgas pagasts, īpašums "Zaltenes mežs" (kadastra Nr.66800040206) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800050149 daļa

mērķis - lauksaimniecība

SIA GLV 4.21 241.38 03.11.2021. 31.10.2027

Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra Nr. 66720010129) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720030058 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Linda Antonova 2.29 83.80 04.11.2021 31.10.2027

Dienvidkurzemes novads, Kalvenes gapasts, īpašums "Valsts mežs Priedulāji" (kadastra Nr. 64660080034), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64660080034 daļa

mērķis-teritorijas vispārēja uzturēšana, labiekārtošana

Suneps Ilmārs 1.00 31.25 10.11.2021. 03.11.2027
Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts, īpašums “Valsts mežs Saliena” (kadastra Nr.64860060003), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860120095 daļa un būve ar kadastra apzīmējumu 64860120095002 SIA "SSB Timber" 0,03ha 44,34 21.11.2021 14.11.2033

Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts, īpašums "Aerodroms" (kadastra Nr.64920070083), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920070083 daļa

mērķis- lauksaimniecība

Zemnieku saimniecība "Kalna Sudmaļi" 8,4ha 426.19 15.11.2021 31.10.2033

Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts, īpašums "Aerodroms" (kadastra Nr. 64920070083), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920070083 daļa

mērķis- lauksamniecība

Zemnieku saimniecība "Kalna Sudmaļi" 20,71ha 3673.88 15.11.2021. 31.10.2033

Tukuma novads, Irlavas pagasts, īpašums “Kaļķene” (kadastra nr.90540020004), zemes vienības ar kadastra apz.90540020136 daļa un būve ar kadastra apzīmējumu 90540020136003

mērķis - Nekustamā īpašuma lietošana un uzturēšana

Māris Čivčišs 0,5 ha 54,87 24.11.2021 23.11.2033

Saldus novads, Zirņu pagasts, īpašums "Zālesceļa mežs" (kadastra Nr.84960030079), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84960030079

mērķis-lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Jānis Radvils 0,3 ha 30,27 30.11.2021 29.11.2027

Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, īpašums "Vilku mežs" (kadastra Nr. 62900010024), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62900010024 daļa

mērķis-lauksaimniecība

Zeidaks Egons 0,5 ha 33,76 30.11.2021 15.11.2027

Talsu novads, Ģibuļu pagasts, īpašums “Valsts mežs Ģibuļi” (kadastra Nr. 88540010041), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88540110030 daļa

mērķis - tūrisma un rekreācijas objekta izveide ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60 m2 un 1.grupas inženierbūvju būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu.

Biedrība “Samiņdangas” 0.81 ha 302.30 07.12.2021 02.12.2031

Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, īpašums "Valsts meži 94800030081" (kadastra Nr.94800030081), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800060066 daļa

mērķis - lauksaimniecība

SIA “Kalna Tomēni” 10,36 ha 2238,32 06.12.2021 05.12.2033

Jelgavas novads, Vilces pagasts, īpašums "Zaķu mežs" (kadastra Nr.54900030238), zemes vienības ar kadas tra apzīmējumu 54900050053 daļa un būve ar kadastra apzīmējumu 54900050053002

mērķis - Nekustamā īpašuma lietošana atbilstoši būves izmantošanas mērķim  un uzturēšana

Jelgavas rajona Vilces pagasta zemnieku saimniecība "GALZEMJI" 0,08 ha 316,81 14.12.2021 12.12.2033

Tukuma novads, Jaunpils pagasts, īpašums “Purva mežs” (kadastra Nr.90560040006), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020061 daļa.

mērķis - ūdenssaimniecība

Vilnis Volkovs 9 ha 715,39 14.12.2021 09.12.2051

Tukuma novads, Lestenes pagasts, īpašums “Saliņas mežs” (kadastra Nr.90680030004), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90680030165 daļa.

mērķis - lauksaimniecība

SIA Lauku agro 0.41 ha 37,59 29.11.2021 28.11.2027

Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, īpašums "Valsts mežs Vērgale" (kadastra Nr.64960010125), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64960020075 daļa

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības uzturēšanai

Jēcis Egils 0.63 ha 30.21 13.12.2021 08.12.2027

Saldus novads, Kursīšu pagasts, īpašums "Brūzilu mežs" (kadastra Nr.84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040565

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības uzturēšanai

Štrauss Fredis 0.06 ha 28.46 20.12.2021 14.12.2027

Saldus novads, Zirņu pagasts, īpašums "Zirņu mežs" (kadastra Nr.84960010024), zemes vienības kadastra apzīmējums 84960040389

mērķis- lauksaimniecība

Macate Zinaida 1.1 ha 56.8 21.12.2021 08.12.2027

Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, īpašums "Lielais Kabiles mežs" (kadastra Nr. 62580010010), zemes vienības kadastra apzīmējums 62580020019

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana

Meždzirnas SIA 0,83 ha 31,78 21.12.2021 20.12.2027

Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, īpašums “Valsts mežs Vārme” (kadastra Nr. 62960010046), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62960070049 daļa

mērķis - lauksaimniecība

Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "Brieži" 5,02 ha 553,34 29.12.2021 26.12.2033
Esam sertificēti
BM certification iso