Adrese, mērķis

Nomnieks

Iznomājamā platība ha

Nomas maksa gadā (EUR, bez PVN)

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma beigu datums

 Daugavpils, īpašums “Z.g. Nr.05000401302 Mežciema mikrorajonā”, (kadasta nr. 05000401302) zemes vienības kadastra apzīmējums 05000401302

Mērķis: Teritorijas vispērēja uzturēšana

Natalija Slavinkova  0.11  32.62  07.01.2020  02.01.2026

 Alsungas novads, īpašums "Garais sils" (kadastra Nr.62420020007, zemes vienības kadastra apzimējums 62420110062

mērķis- lauksaimniecība

 E. Rungovskas Alsungas novada zemnieku saimniecība "Gerdas"  2.14  115.24  13.01.2020  12.01.2026

Mazsalacas novads, Mazsalacas pagasts, īpašums "Parkmaļu pļava" (kad.nr. 96310020014), zemes vienības kadastra apzīmējums 96310020014

mērķis- lauksaimniecība

Valmieras rajona Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "VECSTRUNDAS" 5.64 393.15 15.01.2020 14.01.2026

Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, īpašums "Tēvgāršas masīvs"' (kad.nr. 66480010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 66480010169

mērķis- lauksaimniecība

Brīvzemnieku pagasta V.Jirgensona zemnieka saimniecība "MELDERI" 1.7479 126.55 15.01.2020 14.01.2026

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Cepurītes" (kad.nr.94960010007), zemes vienības kadastra apzīmējums 94960020028

mērķis- lauksaimniecība

Helmuts Rubenis 1.37 73.69 15.01.2020 14.01.2026

Raunas novada Raunas pagasts, īpašums "Vecrimšas" (kad.Nr.42760010104), zemes vienības kadastra apzīmējums 42760010101

mērķis - lauksaimniecība

Brigita Buldure 24,4 3124,08 16.01.2020 15.01.2032

Gulbenes novada Daukstu pagasts, īpašums "Virvenes" (kad.Nr.50480060015), zemes vienības kadastra apzīmējums 50480060015

mērķis - lauksaimniecība

SIA Ploskupi 15,5 903,42 16.01.2020 15.01.2032

Aizputes novads, Aizputes pagasts, īpašums "Valsts mežs Dopors" (kadastra Nr. 64420020080), zemes vienības kadastra apzīmējums 64420020080

mērķis - Ūdenstilpes apsaimniekošana (saldūdens zivju audzēšana)

SIA Akvalat k 59,55 2521,00 18.02.2020 17.02.2050

 Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940060051

mērķis- teritorijas uzturēšana un labiekārtošana

 Evija Apermane  0.77  31.45  20.01.2020  19.01.2026

 Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940060051

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

 Evija Apermane  0.55  30.46  20.01.2020  19.01.2026

Smiltenes novads Palsmanes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94740040316" (kadastra Nr.94740040316), zemes vienības kadastra apzīmējums 94740040261

mērķis- lauksaimniecība

Dževatīno Marjanovs 4.1 271.69 22.01.2020 21.01.2026

Daugavpils, īpašums “Z.g. Nr.05000400210 Mežciema mikrorajonā”, ( kadastra Nr.05000400210), zemes vienības kadastra apzīmējums 05000400210

Mērķis - Teritorijas vispārēja uzturēšana

Genādijs Romanovs 0.26 45.42 26.01.2020 26.01.2026

Krāslavas novads Kaplavas pagasts, īpašums “Kaplavas pagasta Valsts meži”, (kadastra Nr.60700012063) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60700022100  

Mērķis - Piemājas saimniecības uzturēšana

Jeļena Paškeviča 0,69 29.18 13.02.2020 14.02.2026

Daugavpils novads Salienas pagasts, īpašums “Valsts mežs”, (kadastra Nr.44840010002) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44840050027

Mērķis - lauksaimniecība

Dmitrijs Marcinkevičs 3.67 185,48 13.02.2020 14.02.2020

Gulbenes novads, Tirzas pagasts, īpašums "Valsts mežs 50940080065", (kadastra Nr. 50940080065), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50940080060

Mērķis - lauksaimniecība

Tirzas pagasta Jāņa Jēgera zemnieku saimniecība "LEJAS ZOSĒNI" 6.39 439.92 19.02.2020 18.02.2026

 Vaiņodes novads Embūtes pagasts, īpašums "Valsts mežs Embūte" (kadastra Nr.64540010008), zemes vienība kadastra apzīmējums 64540010027

mērķis- teritorijas uzturēšana un labiekārtošana

 Siliņš Agris  0,53  30,09  20.02.2020  19.02.2026

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums "Karogu mežs" (Kad.nr. 66370080129), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66370080085

mērķis - lauksaimniecība

Andis Endziņš 1.43 78.75 24.02.2020 23.02.2026

 Brocēnu novads Remtes pagasts, īpašums "Renču mežs" (kadastra Nr.84800050097), zemes vienības kadastra apzīmējums 84800050093

mērķis - lauksaimniecība

 Kurzemes koki SIA  4.67  252.88  24.02.2020  23.02.2026

 Skrundas novads Rudbāržu pagasts, īpašums "Valsts mežs Rudbārži" (kadastra Nr.62820030055), zemes vienības kadastra apzīmējums 62820040041

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

 Ozola Inga  0,07  28,32  24.02.2020  23.02.2026

 Aizputes novada Lažas pagasta īpašums “Valsts mežs Apriķi” (kad. Nr. 64720010020), zemes vienības kadastra apzīmējums 64720010020

mērķis - lauksaimniecība

 Vēja ferma SIA  16,9  806,34  25.02.2020  10.02.2032

 Aizputes novada Lažas pagasta īpašums “Valsts mežs Skaldas” (kad. Nr. 64720050068), zemes vienības kadastra apzīmējums 64720050068

mērķis - lauksaimniecība

 Vēja ferma SIA  7,89  427,46  25.02.2020  10.02.2032

Dagdas novads Bērziņu pagasts, īpašums "Valsts mežs" ( kadastra nr. 60500062061), zemes vienības kadastra apzīmējums 60500012066

mērķis - Lauksaimniecība

Pēteris Selickis 2.95 113,4 28.02.2020 27.02.2026

 Dundagas novada Dundagas pagasta īpašums “Valsts mežs Dundaga-Austrumi” (kad. Nr. 88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - lauksaimniecība

 Kuršmala SIA 3,35  185,04  13.03.2020 12.03.2032

 Aizputes novads Cīravas pagasts, īpašums "Cīravas Mežaparks" (kad. Nr.64480040109), zemes vienības kadastra apzīmējums 64480041097

mērķis- rekreācijas, kultūras un vides izglītības programmu sniegšana (parki un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas).

 Aizputes novada dome  85,92  893,00  17.03.2020  13.03.2030

 Saldus novads Lutriņu pagasts, īpašums "Valsts mežs Lašupes" (kad. Nr.846600040107), zemes vienības kadastra apzīmējums 84660040107

mērķis- lauksaimniecība

Zirņu pagasta zemnieku saimniecība "SAULSTARI"  10,75  1275,25  12.03.2020  11.03.2032

 Grobiņas novads Gaviezes pagasts, īpašums "Kradzes mežs" (kad. Nr.64560020036), zemes vienības kadastra apzīmējums 64560020036

mērķis- ūdenstilpes apsaimniekošana ar pienākumu veikt hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu

 Džeriņš Andris  34,63  1433,26  13.03.2020  12.03.2050

 Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Rietumi" (kadastra Nr. 88500290008), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500290008

mērķis - medību atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt I un II grupas būvju un atbalsta infrastruktūras būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgus īpašumtiesību objektus.

 Mednieku klubs "Kaziņa"  0,34  256.89  13.03.2020  12.03.2050

Krāslavas novads Robežnieku pagasts,īpašums "Muižas iela -1" (kadastra Nr. 60860040157) zemes vienīnas kadastra apzīmējums 60860040157 un īpašims "“Latvijas valsts meži”, (kadastra Nr.60860042147) zemes vienības kadastra apzīmējums 60860042149

Mērķis - Lauksaimniecība

Leonards Kozinda 8,34 311,11 23.03.2020 20.03.2026

Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, īpašums "Rūjas purva mežs" (kadastra Nr.96940050094), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96940050177

Mērķis- lauksaimniecība

Iluta Ločmele 2.67 168.50 01.04.2020 31.03.2026

Limbažu novads, Umurgas pagasts, īpašums "Lauvaskalna mežs”, (kadastra Nr. 66800050245), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 66800050143 un 66800050145

īpašums "Madiešēni" (kadastra Nr. 66800050146), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66800050146

Mērķis- lauksaimniecība

Rolands Pauls Puriņš 7.79 365.47 01.04.2020 31.03.2026

Valkas novads, Valkas pagasts, īpašums "Valsts Mežs 94880130015" (kadastra Nr.94880130015), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94880130015

Mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Valija Pāvuliņa 0.49 28.93 01.04.2020 31.03.2026

 Grobiņas novads, Grobiņas pilsēta, īpašums "Ventspils iela 5" (kadastra Nr.64090010066), zemes vienības kadastra apzīmējums 64090010066

mērķis- sociālās funkcijas nodrošināšanai (kurināmā materiāla novietošanai).

 Liepa Aldis  0.5  32.46  01.04.2020  31.03.2026

 Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga-Austrumi” (kadastra Nr. 88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - lauksaimniecība

 Lija Krastiņa  2.01 129.62 01.04.2020 31.03.2021

Siguldas novads Allažu pagasts, īpašums “Plānupes masīvs”, (kadastra Nr.80420050061) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420050064

Mērķis - Piemājas saimniecības uzturēšana

Irēna Zača 0.79 34.79 01.04.2020 31.03.2026

Jēkabpils novads Kalna pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.56660010148), zemes vienības kadatra apzīmējums 56660040073

mērķis - rekreācijas, kultūras un vides izglītības pakalpojumu sniegšana (parki un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas)

Jēkabpils novada pašvaldība 0,50 30.13 09.04.2020 22.03.2030

 Saldus novads Kursīšu pagasts, īpašums "Brūzilu mežs" (kadastra Nr. 84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040363

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 Eberliņa Ruta  0.18  28.78  16.04.2020  15.04.2026

 Aizputes novads Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas" (kadastra Nr.64680080119), zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080121

mērķis-teritorijas vispārēja uzturēšana

 Briķe Sandra  0,36  29,69  16.04.2020  15.04.2026

Viesītes novads Viesītes pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr. 56350020010) zemes vienības kadastra apzīmējums 56350030006

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Vīlips Pēteris indāns 0,67 30,69 17.04.2020 05.09.2025

 Tērvetes novada Tērvetes pagasts, īpašums "“Tērvetes sils” (kadastra Nr. 46880030135), zemes vienības kadastra apzīmējums 46880030135 (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 468800301358002)

mērķis - brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, ierīkojot un uzturot maksas apskates objektu “Anneles dzīvnieku dārzs”, ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60 m2 būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu.

 SIA Bravissimo"  0,5757 366,28 EUR un 5% no ikmēneša apgrozījuma  06.05.2020 05.05.2030

 Brocēnu novads Blīdenes pagasts,  īpašums "Tušķu mežs" (kadastra Nr.84440010010), zemes vienības kadastra apzīmējums 84440010094

mērķis- lauksaimniecība

 Norkus Jana  4,54  248,59  29.04.2020  28.04.2026

Burtnieku novads, Matīšus pagasts, īpašums "Viesturi 1" (kadastra Nr.96700050066), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96700050065

Mērķis- lauksaimniecība

Jānis Zalts 2.79 163.86 01.05.2020 30.04.2025

Daugavpils novads Naujenes pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr. 44740060217) zemes vienības kadastra apzīmējums 44740060217

mērīs -lauksaimniecība

SIA "Oling" 3,28 124,74 08.05.2020 07.05.2026

Smiltenes novads Launkalnes pagasts, īpašums "Valsts mežs 9470 003 0402" (kadastra Nr. 9470 003 0402), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94700030395

Mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Zane Ozola 0.07 28.29 12.05.2020 11.05.2026

Smiltenes novads Launkalnes pagasts, īpašums "Valsts mežs 9470 003 0402" (kadastra Nr. 9470 003 0402), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94700030395

Mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Sandra Ābele 0.06 28.25 14.05.2020 11.05.2026

 Saldus novads Kursīšu pagasts, īpašums "Brūzilu mežs" (kadastra Nr.84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040363

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

Tuze Ivars  0.26 29.13 14.05.2020  13.05.2026

 Saldu novads, Kursīšu pagasts īpašums"Brūzilu mežs", kadastra Nr.84620040363 (zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040363)

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

 Zeniņa Inta  0,12 28,52  14.05.2020  13.05.2026

Raunas novads Raunas pagasts, īpašums "Druvas" (kadastra Nr. 42760010002), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42760010002

Mērķis- lauksaimniecība

SIA "ForestLand" 1.95 245.47 18.05.2020 17.05.2026

Salacgrīvas novads Liepupes pagasts, īpašums "Melbāržu mežs" (kadastra Nr. 66600020013), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66600040093

Mērķis- lauksaimniecība

Mārtiņš Aļķis 1.6 55.39 19.05.2020 18.05.2026

Ilūkstes novads Dvietes pagasts, īpašums "Dvietes mežniecība" (kadastra nr.44540020010) zemes vienības kadastra apzīmējums  44540080114

mērķis - Teritorijas vispārēja uzturēšana

Ingmārs Zvirgzdiņš 0,13 28,37 19.05.2020 10.05.2026

Daugavpils novads Salienas pagasts, nekustamais īpašums "Skripku mežs" (kadastra nr.44840070172 )  zemes vienības kadastra apzīmējums  44840090035

Mērķis – piemājas saimniecības uzturēšana

Valērijs Dmitrijevs 0,12 28,28 20.05.2020 21.05.2026

 Saldus novads Kursīšu pagasts, īpašums "Dabes mežs" (kadastra Nr.84620010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620030046

mērķis- lauksaimniecība

 Drukovskis Jānis  3.97  212.47  21.05.2020  13.05.2032

 Priekules novads Kalētu pagasts, īpašums "Vanagi" (kadastra Nr.64640040205), zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040205

mērkis- lauksaimniecība

 Zvagulis Arvis  6.22  1000.1  21.05.2020  20.05.2032

 Kuldīgas novads Rendas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ezeri" (kadastra Nr.62800010068), zemes vienības kadastra apzīmējums 62800030005

mērķis- lauksaimniecība

 Pērkons Raimonds  15.84  759,45  22.05.2020  13.05.2032

Ilūkstes novads Dvietes pagasts, īpašums "Dvietes mežniecība" (kadastra nr.  44540020010), zemes vienības kadastra apzīmējumi 44540050015, 44540080470

mērķis - lauksaimniecība

 Z/S "Madaras"  2.57  127,34  26.05.2020  21.05.2032

 Jēkabpils novads Rubenes pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr. 56820010100) zemes vienības kadastra apzīmējumi 56820040205, 56820040206

mērķis - lauksaimniecība

 Z/S "Veckļaviņas"  2,10  124,73  26.05.2020  21.05.2032

Amatas novads Zaubes pagasts, īpašums "Zaubes sils" (kadastra Nr. 42960070102), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050135

Mērķis- lauksaimniecība

Gunta Bāra 1.83 103.23 26.05.2020 25.05.2026

Amatas novads Zaubes pagasts, īpašums "Zaubes sils" (kadastra Nr. 42960070102), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050135

Mērķis- lauksaimniecība

Jānis Bārs 3.65 205.89 26.05.2020 25.05.2026

Daugavpils novads Skrudalienas pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr. 44860070029) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44860050581, 44860060041

mērķis - 1.1.       rekreācijas atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60m2 un labiekārtojuma elementu būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektus.

 SIA "Antaris"  0,76  257,12  29.05.2020  21.05.2030

Saldus novads Zirņu pagasts, īpašums "Valsts meži Zirņu pagastā" (kadastra Nr. 84960030077), zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.84960070290

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Auzeniece Madara 0.66 30.87 29.05.2020 28.05.2026

Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, īpašums "Valsts mežs 50640200079"(kadastra Nr.50640200079, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50640200080

mērķis- lauksaimniecība

Lizuma pagasta zemnieku saimniecība "AUGSTKALNI" 2.4 100.28 01.06.2020 31.05.2026

 Kuldīgas novads Rumbas pagasts, īpašums "Zemkopji" (kadastra Nr.62840060068), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060221

mērķis-  nomniekam piederoša būvju īpašuma "Zemkopji" uzturēšana

 Lindenblats Rinalds  0.5487  164.6  04.06.2020  03.06.2026

Limbažu novads, Umurgas pagasts, īpašums "Strautiņi" (kadastra Nr.66800040109), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66800040109

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Žore Rūta 0.54 65.97 09.06.2020 08.06.2026

Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, īpašums "Vecmuižas mežs"(kadastra Nr.66600050006), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66600040094

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Liepiņa Vizbulīte 0.62 30.44 10.06.2020 09.06.2026

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums " Valsts mežs 94700010012" (kadastra Nr.94700010012), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94700010012

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana, rekreācijas pakalpojumu sniegšana

Tiļčiks Andis 0.003 39.42 12.06.2020 31.08.2020

Limbažu novads, Viļķenes pagasts, īpašums “Ķirbižu mežs”, (kadastra Nr. 66880010040), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66880010064

mērķis- ūdenssaimniecība un rekreācija

Pēteris Šņore 2.00 125.52 12.06.2020 11.06.2026

Apes novads, Gaujienas pagasts, īpašums "Valsts mežs 36480080350" (Kad. nr. 36480080350), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36480080040

mērķis- lauksaimniecība

Gaujienas pagasta zemnieka saimniecība "Alkšņupes" 13.1 735.68 15.06.2020 14.06.2032

Priekules novads, Gramzdas pagasts, īpašums “Dižais mežs”, kadastra Nr.64580010298 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64580010092)

mērķis - lauksaimniecība

 Jānis Šteins  5.45  683.58  17.06.2020 15.06.2032

Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, īpašums "Katrīnas mežs" (kadastra Nr.80640010116), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640020612

mērķis- rekreācijas, kultūras, sporta un vides izglītības pakalpojumu sniegšana (parki un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas)

Inčukalna novada dome 10.1 186.58 17.06.2020 16.06.2030

 Ventspils novads, Ziru pagasts, īpašums "Valsts mežs Ziras", kadastra Nr.9890 002 0088 (zemes vienības kadastra apzīmējums 9890 003 0077)

mērķis - lauksaimniecība

Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība "Pūpoliņi"  31.94 1923.44  26.06.2020 25.06.2032

 Gulbenes novads, Stradu pagasts, īpašums “Valsts mežs 50900140032”, (kadastra Nr.50900140032), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50900140035

mērķis- lauksaimniecība

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dravenieki 12"  6.63  368.94  08.07.2020  06.07.2026

 Brocēnu novads, Remtes pagasts, īpašums "Renču mežs", (kadastra Nr.8480050097), zemes vienības kadastra apzīmējums 84800020077

mērķis- lauksaimniecība

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes sēklas"  1.38  75.28  16.07.2020  09.07.2026

Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, īpašums “Pīļezera masīvs”, (kadastra Nr. 80680010134), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80680010134

mērkis- piemājas saimniecības uzturēšana

Ieva Rācene 0.21 28.72 20.07.2020 19.07.2026

Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, īpašums “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, (kadastra Nr. 66720010129), zemes vienības kadastra apzīmējums 66720040296

mērkis- piemājas saimniecības uzturēšana

Pēteris Ozoliņš 0.53 30.57 21.07.2020 20.07.2026

 Rundāles novada Rundāles pagasts, īpašums “Mieleikas meži” (kadastra Nr. 40760010061), zemes vienības kadastra apzīmējums 40760060190

mērķis - lauksaimniecība

 SIA “APOGS”  5,45  731,97  24.07.2020 20.07.2032

 Viļakas novads, Viļaka, īpašums "Valsts mežs" (kadastra Nr. 38150040073), zemes vienības kadastra apz. 38150040073

mērķis - lauksaimniecība

Elvijs Čeirāns 10,99 1333,96  04.08.2020 03.08.2032

 Saldus novads, Kursīšu pagasts, īpašums "Brūzilu mežs" (kadstra Nr.84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040363

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 Rorbaha-Leija Maija  0.2  28.87  09.08.2020  03.08.2026

 Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra Nr. 78540020001), zemes vienības kadastra apzīmējums 78540030019

mērķis - ūdenssaimniecība

 SIA Svētiņi Hideaway  18,7  2187,20  18.08.2020 17.08.2050

Saldus novads, Lutriņu pagasts, īpašums "Valsts mežs Lašupes" (kadastra Nr.84660040107), zemes vienības kadastra apzīmējums 84660040111

mērķis- lauksaimniecība

Saldus novada Lutriņu pagasta zemnieku saimniecība "Vālodzes" 4.6 246.47 17.08.2020 16.08.2026

Ropažu novads, Allažu pagasts, īpašums "Augšciema mežs" (kadastra Nr.80840090451), zemes vienības kadastra apzīmējums 80840090779

mērķis - atbalsta platība saimnieciskajai darbībai

Ansis Gundars 2.16 318,64 28.08.2020 27.08.2030

Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Turlava" (kadastra Nr.62920010070), zemes vienības kadastra apzīmējums 62920060215

mērķis- lauksaimniecība

Laidu pagasta zemnieku saimniecība "Biezaiši" 2.03 109.96 28.08.2020 27.08.2026

Burtnieku novads, Valmieras pagasts, īpašums "Vanagu mežs" (kadastra Nr. 96900040069, zemes vienības kadastra apzīmējums  96900040069

mērķis- piemājas saimniecības uzuturēšana

Džoneta Broka 0.09 28.22 08.09.2020 07.09.2026
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m