Adrese, mērķis

Nomnieks

Iznomājamā platība ha

Nomas maksa gadā (EUR, bez PVN)

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma beigu datums

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Motiļkovs Sergejs 0.03 28.25 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Portnovs Aleksandrs 0.03 28.27 04.01.2019 03.01.2025
           

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Suetins Vladimirs 0.1 28.90 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Boberskis Dmitrijs 0.09 28.81 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Babahins Aleksandrs 0.09 28.81 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Badejevs Vjačeslavs 0.09 28.81 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Ķeizars Fricis 0.04 28.36 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Jefimčenko Vjačeslavs 0.06 28.54 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Ančukovs Vladimirs 0.06 28.37 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Pētersone-Imana Kristīne 0.08 28.72 04.01.2019 03.01.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050102

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Dukule Irina 0.08 28.72 04.01.2019 03.01.2025

Rucavas novada Rucavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Rucava", zemes vienības kadastra apz. 64840080207

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Ķūsis Ilmārs  2.42 ha  167.53  07.01.2019  06.01.2025

 Valkas novads, Valkas pagasts, īpašums "Valsts mežs 94880040040" (kad.nr. 94880040040), zemes vienības kadastra apzīmējums 94880010023

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 ZS Aizupes  1.5  71.49  07.01.2019   06.01.2025

Kuldīgas novads Rendas pagasts, īpašums “Valsts mežs Abavas” (kad.Nr.62800060115), zemes vienības kad.apz.62800080061

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Gatis Krastiņš 2.76 171.37 07.01.2019 06.01.2025

 Priekules novads, Virgas pagasts, īpašums "Valsts mežs Virga", zemes vienības kadastra apzīmējums 64980010351

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

 Dēliņa Zenta  5.5 301.35  08.01.2019 07.01.2025

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Rietumi" (kad.Nr. 88500290008), zemes vien.kad.apz.88500290010

mērķis - valsts nozīmes dabas lieguma teritorijā ietilpstošas lauksaimniecības zemes (pļavu) apsaimniekošana

 Helmuts Hofmanis         2,5  133,15  08.01.2019 07.01.2025

 Aizputes novads, Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas", zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080120

mērķis-lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Bensone Ilze 0.23 28.93 09.01.2019 08.01.2025

Kokneses novads, Bebru pagasts, īpašums "Bebru meži" (kad.Nr. 32460080107), zemes vienības kad.apz. 32460020099

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Skaidrīte Miltenāne 2.5 94.97 09.01.2019 08.01.2025

Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, īpašums " Kaņepju mežs"(kad.nr. 80680020040), zemes vienības kadastra apzīmējums 80680070440

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Kalndunduri, ZS 0.64 43.83 10.01.2019 09.01.2025

 Valkas novads, Vijciema pagasts, īpašums " Valsts mežs 94920020076"(kad.nr. 94920020076), zemes vienības kadastra apzīmējums 94920020076

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Brolīte Māra  5.12  348.05  10.01.2019  09.01.2025

Raunas novada Raunas pagasts, īpašums "Sibīrija"(kad.nr. 42760010080), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42760010080

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Dulse SIA 1.27 61.27 10.01.2019 09.01.2025

Limbažu novads, Viļķenes pagasts, īpašums "Ķirbižu mežs"(kad.nr. 66880010040), zemes vienības kadastra apzīmējums 66880010034

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Kreilis Dainis  5.08  314.52  11.01.2019  10.01.2025

Kokneses novads, Kokneses pagasts, īpašums "Brīvnieki" (kad.Nr. 32600110071), zemes vienības kad.apz.32600110071

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Vilnis Miezāns 1.69 108.81 11.01.2019 10.01.2025

 

Aizputes novads, Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas" (kadastrs nr.64680080119), zemes vienības kad. apz.64680080120

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

 

Ate Evita 0.46 29.85  14.01.2019  13.01.2025

 Aizputes novads, Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas" (kadastr nr.64680080119), zemes vienības kad. apz. 64680080120

mērķis-lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

 Jonass Ulvis  1.00  32.03  15.01.2019  14.01.2025

 Ropažu novads, īpašums "Augšciema mežs" (kadastra nr.80840090451), zemes vienības kad. apz. 80840090453

mērķis-lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ginovskis Juris 0.4 28.90 16.01.2019 15.01.2025

 Aizputes novads, Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas" (kadastra Nr.64680080119), zemes vienības kad. apz.64680080120

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana (aroniju lauka sakopšana un apsaimniekošana)

 Petruks Agris  3.1  167.48  21.01.2019  20.01.2025

Saldus novads Lutriņu pagasts, īpašums “Valsts mežs Lašupes” (kadastra nr. 84660040107), zemes vienības kad.apz.84660040111

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Lidija Bredovska 0.84 30.55 21.01.2019 20.01.2025

Kuldīgas novads, Rendas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ezeri" (kad.Nr. 62800010068), zemes vienības kad.apz. 62800030005

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Juris Pētersons 4.34 233.45 22.01.2019 21.01.2025

 Tukuma novada Zentenes pagasts, īpašums "Valsts mežs Zentene"(kad.Nr. 90960010098), zemes vienības kad.apz. 90960010100

mērķis - lauksaimniecība (zālāja pļaušana)

Jaunluntes, zemnieku saimniecība 6.41 244.75 23.01.2019 22.01.2025

Saldus novads, Novadnieku pagasts, īpašums "Valsts mežs Novadnieki" (kad. Nr.84720030039), zemes vienības kad. apz.84720070152

mērķis-teritorijas uzturēšana

CEMEX SIA 0.6 30.09 24.01.2019 23.01.2025

Brocēnu novads, Remtes pagasts, īpašums “Valsts mežs” (kadastra nr.84800010061), zemes vienības kad.apz. 84800010061

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Kristīne Rudovska 5.24 392.75 25.01.2019 24.01.2025

Durbes novads, Dunalkas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dunalka” (kadastra nr. 64500010037), zemes vienības kad.apz. 64500040056

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Dzintra Eina 6.87 298.49 25.01.2019 24.01.2025

 Kuldīgas novads, Padures pagasts, īpašums "Nabas ezeru meži" (kad.Nr. 62720010062), zemes vienības kad.apz. 62720010328

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana

Inese Burdīgina 1.78 94.65 30.01.2019 29.01.2025

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums Valsts mežs 94700030402" (kad.nr. 94700030402)

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana

Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība " ĶIRŠLEJAS" 0.14 28.61 01.02.2019 31.01.2025

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ķīvītes" (kad.nr.94960030045), zemes vienības kad. apz. 94960030045

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Kristīne Karlsone 4.13 192.81 01.02.2019 31.01.2025

Jēkabpils novada, Ābeļu pagasta, īpašums "valsts mežs" (kad.nr.6480040069) zemes vienības kadastra apzīmējums 56480040069

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

ZS "Vēji" 4.32 187.01 01.02.2019 31.01.2024

Baldones novads, Baldone, īpašums “Ķeguma prospekts 25” (kad.Nr.80050010052), zemes vienības kad.apz.80050016108

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Rasma Ūdre 0.29 30.95 05.02.2019 04.02.2025

Baldones novads, Baldone, īpašums “Ķeguma prospekts 44” (kad.Nr.80050010050), zemes vienības kad.apz. 80050016003

mērķis - piemājas teritorijas sakopšana un uzturēšana

Alvils Bizūns 0.013 28.42 05.02.2019 04.02.2025

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga-Austrumi" (kad.Nr. 88500180115), zemes vienības kad.apz.88500180116

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Mārtiņš Ābols 0.76 30.59 05.02.2019 04.02.2025

Auces novads Bēnes pagasts, īpašums “Iršu mežs” (kadastra nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Valentīna Aleksandrova 0.1939 29.02 06.02.2019 05.02.2025

Jelgavas novads Līvbērzes pagasts, īpašums "Līvbērzes mežs" (kad.Nr.54620040018), zemes vienības kad.apz. 54620090132

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jelgavas rajona Glūdas pagasta zemnieku saimniecība “Baltaiņi” 0.56 30.58 07.02.2019 06.02.2025

Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, īpašums "Valsts meži 94800030081" (kad.nr. 94800030081), zemes vienība ar kad.apz. 94800060066

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība "GAISMAS" 0.53 43.69 07.02.2019 06.02.2025

Daugavpils novada, Nīcgales pagasta, īpašums "Skujas" (kad.nr. 44760030082) zemes vienības kadastra apzīmējums 44760030081

mērķis -piemājas saimniecības uzturēšana,  lauksaimnieciskā ražošana

Valērijs Ašķeļaņecs 0.49 37.00 07.02.2019 06.02.2025

Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, īpašums „Valsts mežs 36580040290” (kadastra nr. 36580040290), zemes vienības ar kad.apz. 36580040347 un 36580040348

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Jaunannas pagasta zemnieku saimniecība “AIZUPES 1”,  6.66 290.72 08.02.2019 07.02.2031

Viesītes novads, Viesītes pagasts, „Valsts mežs” (kadastra nr. 56350020010), zemes vienība ar kad.apz.56350010047

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Sēlpils pagasta zemnieku saimniecība “VIZBUĻI” 26.44 1810.33 08.02.2019 07.02.2031

Aizputes novads, Kazdangas pagasts, "Bojas"(kadastra Nr.64680080119), zemes vienības ar kad. apz. 64680080120

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Cinovska Janīna 0.085 28.34 11.02.2019 10.02.2025

Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, "Valsts mežs Rumba" (kadastra Nr.62840070118), zemes vienības ar kad. apz.62840060451

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

Rublāne Gundega 1.51 81.51 11.02.2019 10.02.2025

Valkas novads, Vijciema pagasts, īpašums "Valsts mežs 94920020076", zemes vienības ar kad.apz. 94920050198

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Kalniņš Aivis 0.4 29.51 14.02.2019 13.02.2025

Durbes novads, Vecpils pagasts, "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības ar kad. apz. 64940010068

mērķis-dīķsaimniecība,zivsaimniecība akvakultūra

Rāva Ēriks 0.45 44.80 14.02.2019 13.02.2025

Alsungas novads, "Garais sils" (kadastra Nr.62420020007), zemes vienības ar kadastra. apz.62420090231

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

"Ezernieki Agro" SIA 8.92 597.05 14.02.2019 13.02.2025

Priekules novads,Gramzdas pagasts "Dižais mežs" (kadastra Nr.64580010298), zemes vienība ar kadastra apz.64580020151

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Priednieki-2" 0.46 24.88 14.02.2019 13.02.2025

Bauskas novads Mežotnes pagasts, īpašums “Mežotnes meži” (kad.Nr. 40720010084), zemes vienības kadastra apzīmējums 40720030082

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecība “ALEKSANDRĪNA” 0.32 29.39 20.02.2019 19.02.2025

Kuldīgas novada Vārmes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vārme" (kad.Nr.62960010046), zemes vienības kad.apz. 62960060060

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Gunta Ēķe 3.76 206.59 20.02.2019 19.02.2025

Jelgavas novada Svētes pagasts, īpašums “Svētes mežs”  (kadastra nr.54820010800), zemes vienības kadastra apzīmējums 54820010826

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Marjans Logins 0.06 28.60 20.02.2019 19.02.2025

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ķīvītes" (kad.nr.949600300450, zemes vienības kadastra apzīmējums 94960050051

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Ustups Agris 1.59 67.05 22.02.2019 21.02.2025

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ķīvītes" (kad.nr.949600300450, zemes vienības kadastra apzīmējums 94960050051

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Ustups Agris 0.99 31.14 22.02.2019 21.02.2025

Carnikavas novads, īpašums "Valsts mežs 8052" (kad.nr. 80520010055), zemes vienības kadastra apzīmējums 80520090100

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Brūvers Artis 7.68 493.50 25.02.2019 17.02.2025

Jelgavas novads, Svētes pagasts, īpašums “Svētes mežs” (kad.Nr.54820010800), zemes vienības kad.apz.54820010800

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Skrunda Maija 0.15 28.68 27.02.2019 26.02.2025

Pāvilostas novads, Sakas pagasts, īpašums “Valsts mežs Mežvidi” (kad.Nr. 64860090022), zemes vienības kadastra apz. 64860150239

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jaunzeme Ruta 6.53 347.10 01.03.2019 28.02.2025
Salas novada, Salas pagasta, īpašums "valsts mežs" (kad.nr. 56860010153) zemes vienības kadastra apzīmējums 56860070067 SIA "Medus Meistars" 0.50 29.15 01.03.2019 28.02.2025

Aizputes novads, Kazdangas pagasts īpašums "Bojas" (kad. nr.64680080119), zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080120

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

Viļumsons Egons 0.68 30.74 05.03.2019 04.03.2025
Talsu novada Ģibuļu pagasts, īpašums "Iliņu mežs" (kad.Nr. 88540070061), zemes vienības kadastra apzīmējums 88540070061 un īpašums "Kalniņu mežs" (kad.Nr. 88540020027), zemes vienības kadastra apzīmējums 88540020027 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārpa" Tukuma rajonā 58.57 10 390.60 06.03.2019 05.03.2031
Talsu novada Ģibuļu pagasts, īpašums "Kalniņu mežs" (kad.Nr. 88540020027), zemes vienības kadastra apzīmējums 88540020027 IK Gatis Norenbergs 8 1461.51 06.03.2019 05.03.2031

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ķīvītes" (kad.nr.949600300450, zemes vienības kadastra apzīmējums 94960040042

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Kaspars Ustups 5.22 349.87 06.03.2019 05.03.2025

Limbažu novads, Viļķenes pagasts, īpašums "Ķirbižu mežs" (kad.nr. 66880010040), zemes vienības kadastra apzīmējums 66880010034

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

Ziedonis Šņore 0.81 29.83 08.03.2019 07.03.2025

Smiltenes novads, Bilskas pagasts, īpašums " Valsts meži 9444 007 0242" (kad.nr. 94440070242), zemes vienības kadastra apzīmējums 94440090074

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Inga Ģērmane 1.15 79.70 11.03.2019 10.03.2025

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums    " Valsts mežs 94700010012" (kad.nr. 94700010012), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700010012

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums    " Ugunsnovērošanas tornis Pārkalnes" (kad.nr. 94700010017), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700010017

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Marita Timermane 0.97 31.79 18.03.2019 17.03.2025

Talsu novads, Lubes pagasts, īpašums "Viļķīši" (kad.Nr. 88740060064), zemes vienības kad.apz. 88740060064

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana un dravniecība

Bites, Valdemārpils lauku teritorijas zemnieku saimniecība 0.34 42.61 18.03.2019 17.03.2025

Dobeles novada Zebrenes pagasts, īpašums “Valsts mežs Zebrene” (kadastra nr. 46980040178), zemes vienības kadastra apzīmējums 46980040185

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana, teritorijas vispārēja labiekārtošana un uzturēšana

Kaspars Ansons 0.32 29.39 18.03.2019 17.03.2025

Dundagas novads, Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Austrumi" (kad.Nr. 88500180115), zemes vienības kad.apz. 88500060062

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Lija Krastiņa 1.95 125.75 20.03.2019 19.03.2020

Strenču novads, Jērcēnu pagasts, īpašums " Valsts mežs Pūces" (kad.Nr. 94620010349), zemes vienības kadastra apzīmējums 94620030201

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Andris Rožlapa 4.3 264.81 25.03.2019 24.03.2025

Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, īpašums "Iļģu mežs" (kad. Nr.64600010040), zemes vienības kad.apz.64600030094

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

Bensons Laimonis 1.57 90.42 29.03.2019 28.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Veneranda Bluka 0.06 28.52 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Margarita Trofimčuka 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Alda Galiņa 0.02 28.18 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Svetlana Zemnieks 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Inese Sidorova 0.02 28.18 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Tatjana Deņisova 0.06 28.52 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Aleksandra Malnača 0.02 28.18 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Antra Upeniece 0.06 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Aleksandra Tonuškins 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Aleksandrs Aleksandrovs 0.06 28.52 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Ella Kļimenko 0.04 28.31 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Marina Tihomirova 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Valerijs Baranovs 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Ilona Miksone 0.02 28.18 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Igors Čukardins 0.03 28.25 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Pelageja Kozlova 0.05 28.43 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Ludmila Loginova 0.05 28.43 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Dmitrijs Piļipenko 0.05 28.43 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Helēna Raatma 0.04 28.31 01.04.2019 31.03.2025

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Armands Augustāns 0.07 28.55 01.04.2019 31.03.2025

Vecumnieku novada Stelpes pagasts, īpašums "Sveķenieki" (kad.Nr. 40840010096), zemes vienības kad.apz. 40840010172

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Agro Barbele, SIA 0.82 45.38 02.04.2019 01.04.2024

Ventspils novada Ziru pagasts, īpašums “Valsts mežs Ziras” (kadastra nr. 98900020088) zemes vienības  kadastra apzīmējums 98900050100

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jaunzems Edgars 9.37 540.15 03.04.2019 02.04.2025

 Aizputes novads Kalvenes pagasts, īpašums "Tebras meži" (kadastra Nr.64660010044) zemes vienības kadastra apzīmējums 64660080043

mērķis- teritorijas uzturēšana un labiekārtošana

 Pole Lolita  2.68  145.64  03.04.2019  02.04.2025
Daugavpils novada Sventes pagasta īpašums "Valsts mežs" (kad.nr.44880010153) emes vienības kadastra apzīmējums 44880020285 Z/S "Gaismiņas" 3.33 177.18 10.04.2019 09.04.2025

Grobiņas novads Grobiņas pagasts, īpašums "Iļģu mežs" (kadastra Nr.64600010040) zemes vienības kadastra apzīmējums 64600010055

mērķis- piemājas sainiecības uzturēšana

Eglīte Ija 1,5 79,55 12.04.2019 11.04.2025

daugavpils novada Kalkūnes pagasta īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 44600050241) zemes vienības kadastra apzīmējums 44600040532

mērķis - Teritorijas vispārēja uzturēšana

Rihards Lazdāns 2.0 112.92 12.04.2019 11.04.2025

Priekules novads Kalētu pagasts, īpašums "Cābeļu mežs" (kadastra Nr.64640010160) zemes vienības kadastra apzīmējums 64640050018

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Avoti -1 ZS 6.09 321.92 18.04.2019 17.04.2025

Strenču novada Plāņu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94760090024, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 9476 009 0024 8001, kūdras atradne "Taures purvs"

mērķis - rūpnieciska, kompleksa un racionāla derīgā izrakteņa - kūdras ieguves

Akciju sabiedrība "Seda", reģistrācijas Nr.40003134137 382,30 74 020,93 23.04.2019. Līdz rekultivācijas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz  30.05.2074.

Strenču novada Jercēnu pagasts, īpašumi "Valsts mežs 94330010002"un "Valsts mežs 94330010025", , zemes vienību daļu kadastra apzīmējumi 9433 001 002 8001, 9533 001 0002 8002, 9433 001 0002 8003, 9433 001 0002 8004, 9433 001 0025 8001, kūdras atradne 'Sedas purvs

mērķis - rūpnieciska, kompleksa un racionāla derīgā izrakteņa - kūdras ieguve

Akciju sabiedrība "Seda", reģistrācijas Nr.40003134137 509,18 83 853,91 23.04.2019. Līdz rekultivācijas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 30.05.2074.

Saldus novada Pampāļu pagasts, īpašums "Lāču mežs" (kadastra Nr.84760010008) zemes vienības kadastra apzīmējums 84760010011

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Irbe Ilgonis 0.13 28.54 24.04.2019 23.04.2025

Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vārme" (kadastra Nr.62960010046) zemes vienības kadastra apzīmējums 62960030279

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Lange Gunta 0.94 51.95 24.04.2019 23.04.2025

Grobiņas novada Grobiņas pagasts, īpašums "Iļģu mežs" (kadastra Nr.64600010040) zemes vienības kadastra apzīmējums 64600010055

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 

 

Lukjānova Agrita 0.13 28.39 25.04.2019 24.04.2025

Strenču novada Jērcēnu pagasts, īpašums  " Valsts mežs Gauja" (kadastra nr. 94620050061), zemes vienības kadastra apzīmējums 94620050061

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Puriņš Rolands Pauls 2.49 138.02 25.04.2019 24.04.2025

Strenču novada Plāņu pagasts, īpašums  " Valsts mežs Gauja" (kadastra nr. 94760020021), zemes vienības kadastra apzīmējums 94760040032

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Ločmele Iluta 1.8 60.05 25.04.2019 24.04.2025

Brocēnu novada Remtes pagasts, īpašums "Valsts mežs Remte" (kadastra Nr.84800010057) zemes vienības kadastra apzīmējums 84800020078

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Saldus rajona Remtes pagasta zemnieku saimniecība "Krāces" 7.29 746.24 25.04.2019 24.04.2025

Jelgavas novada Svētes pagasts, īpašums "Svētes mežs" (kadastra Nr. 54820010800), zemes vienības kadastra apzīmējums 54820010800

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Valentīna Jaundāldere 0.26 29.19 25.04.2019 24.04.2020

Talsu novada Laucienes pagasts, īpašums "Valsts mežs Lauciene" (kadastra Nr. 88700010005), zemes vienības kadastra apzīmējums 88700150033

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Ina Tenberga 0.88 31.09 25.04.2019 24.04.2025

Valkas novada Valkas pagasts, īpašums "Valsts mežs 94880150008" (kadastra nr. 94880150008), zemes vienības kadastra apzīmējums 94880160024

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Mertens Alfreds 1.52 60.05 29.04.2019 28.04.2025

Daugavpils novada Kalkūnes pagasta īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 44600050241) zemes vienības kadastra apzīmējums 44600040532

mērķis - Piemājas saimniecības uzturēšana

Romualda Maslova 0.20 29.29 29.04.2019 28.04.2025

Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts, īpašums "Bodnieku mežs" (kadastra nr. 96720020123), zemes vienības kadastra apzīmējums 94720020126

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

SIA "RINGLA PLUS" 1.78 74.69 30.04.2019 29.04.2025

Siguldas novada Allažu pagasts, īpašums "Plānupes masīvs" (kadastra nr. 80420050061), zemes vienības kadastra apzīmējums 80420050064

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Šeršnovs Māris 0.85 35.30 02.05.2019 24.04.2025
Dagdas novada, Dagda, īpašums (kad.nr. 60090020339) zemes vienības kadastra apzīmējums 60090020339 Voldemārs Baranovskis 0.90 37.17 02.05.2019 30.04.2025

Siguldas novada Allažu pagasts, īpašums "Bānīša masīvs" (kadastra nr. 80420060043), zemes vienības kadastra apzīmējums 80420060044

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Gailītis Gatis 2.38 104.97 15.05.2019 14.05.2025

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra nr. 66720010129), zemes vienības kadastra apzīmējums 66720040371

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Sortland Dace 0.16 29.98 19.05.2019 18.05.2025

Brocēnu novads Blīdenes pagasts, īpašums "Brūveļu mežs" (kad. Nr.84440030111), zemes vienības kad. apz.84440030132, 84440030133, 84440030164

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana (bišu dravas izveidošana)

Vainovska Ilze 2.31 134.36 20.05.2019 19.05.2025

Smiltenes novada Launkalnes pagasts, īpašums "Valsts mežs 9470 003 0402" (kadastra nr. 94700030402), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700030395

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana

Abramovs Dainis 0.05 28.17 21.05.2019 20.05.2025

Limbažu novada Umurgas pagasts, īpašums "Madiešēni" (kadastra nr. 66800050146), zemes vienības kadastra apzīmējums 66800050146

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Ķuze Agra 0.07 28.11 21.05.2019 20.05.2025

Limbažu novada Umurgas pagasts, īpašums "Madiešēni" (kadastra nr. 66800050146), zemes vienības kadastra apzīmējums 66800050146

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Lepiksone Zaiga 0.17 28.26 21.05.2019 20.05.2025

Limbažu novada Umurgas pagasts, īpašums "Madiešēni" (kadastra nr. 66800050146), zemes vienības kadastra apzīmējums 66800050146

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Udrass Kārlis 0.32 28.49 21.05.2019 20.05.2025

Limbažu novada Umurgas pagasts, īpašums "Madiešēni" (kadastra nr. 66800050146), zemes vienības kadastra apzīmējums 66800050146

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Liepiņa Maija 1.24 66.4 21.05.2019 20.05.2025

Madonas novada Praulienas pagasts, īpašums “Valsts mežs" (kadastra Nr. 70860100095), zemes vienības kadastra apzīmējums 70860030036

mērķis - dabisko pļavu un ganību apsaimniekošana un atjaunošana

SIA Sarkaņu pagasta Baltiņi 56.07 11094.18 22.05.2019 12.05.2031

Inčukalna novada Vangažu pilsēta, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr. 80170050101), zemes vienības kadastra apzīmējums 80170050401

Mērķis: teritorijas uzturēšana

Antonovs Dmitrijs 0.04 28.31 24.05.2019 31.03.2025

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra nr. 66720010129), zemes vienības kadastra apzīmējums 66720040296

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Bitmane Madara 0.8 31.88 27.05.2019 26.05.2025

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra nr. 66720010129), zemes vienības kadastra apzīmējums 66720040296

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Juzupa Vineta 0.05 28.24 27.05.2019 26.05.2025

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, īpašums "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" (kadastra nr. 66720010129), zemes vienības kadastra apzīmējums 66720040296

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Roze Einārs 0.74 31.59 27.05.2019 26.05.2025

Ilūkstes novada Dvietes pagasta, īpašums "Dvietes mežniecība" (kad.nr. 44540020010) zemes vienības kadastra apzījēmums 44540020018

mēķis - lauksaimnieciskā ražošana, lopu ganīšana un siena pļaušana

Jānis Miltiņš 0.73 38.38 27.05.2019 26.05.2019

Grobiņas novada Grobiņas pagasts, īpašums “Dubeņu mežs” (kad. Nr. 64600110005), zemes vienības kadastra apzīmējums 64600130040

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Uldis Pētersons 12.6 583.63 31.05.2019 28.05.2031

Daugavpils novada Medumu pagasta īpašums " Medumu druskas" (kad.nr. 44720040007) zemes vienības kadastra apzīmējums 44720040007

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jurijs Gulbinskis 5.48 284.30 03.06.2019 02.06.2019

Ventspils novada Zlēku pagasts, īpašums "Valsts mežs Zlēkas" (kad.Nr.98940010026), zemes vienības kadastra apzīmējums 98940060090

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Maija Ziediņa - Brigmane 0.39 29.44 07.06.2019 06.06.2025

Gulbenes novada Lejasciema pagasts, īpašums "Valsts mežs 50640180073" (kadastra nr. 50640180073), zemes vienības kadastra apzīmējums 50640180073

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Saimnieciskās darbības veicējs Balodis Gusts 0.82 40.12 10.06.2019 09.06.2025

Strenču novada Plāņu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94760050023" (kadastra nr. 94760050023), zemes vienības kadastra apzīmējums 94760060141

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "Vecķiguļi" 8.27 598.11 12.06.2019 11.06.2025

Daugavpils novada Tabores pagasta, īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 44920030379) zemes vienības kadastra apzīmējums 44920050102

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Vjačeslavs Jančevskis 3.25 136.00 12.06.2019 11.06.2025

 Madonas novada Liezēres pagasts, īpašums "Meža Blākaiņi" (kad.Nr.70680070379), zemes vienību kad.apz. 70680070378 un 70680070136

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

 Vija Pleiksne 23.46  2931.62  13.06.2019 06.06.2031

Durbes novada Dunalkas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dunalka" (kad.Nr.64500010037), zemes vienības kadastra apzīmējums 64500010037

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība "MAZGRĀVERI" 13.94 642.69 18.06.2019 17.06.2031

Bauskas novada, Vecsaules pagasta, īpašums "Vecsaules meži" (kad.Nr.40920010404), zemes vienības kadastra apzīmējums 40920060061

Mērķis -  lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Renāte Tihanova 1.06 42.8 19.06.2019. 18.06.2025
Daugavpils novada Līksnas pagasta, īpašums "valts mežs" (kad.nr. 44680010130) zemes vienības kadastra apzīmējums 44680060514 Irina Konfederante 0.30 28.56 20.06.2019 19.06.2025

Alsungas novads, īpašums "Valsts mežs Alsunga" (kad. Nr.62420010139), zemes vienības kadastra apzīmējums 62420100152

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Andra Kaminska Alsungas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunvidenieki" 3.02 178.81 20.06.2019 19.06.2025

Durbes novada Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kad.Nr.64940030077), zemes vienības kad.apz. 64940010068

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Emīls Kaucis 6.5 654.90 20.06.2019 19.06.2031

Aizputes novads Kazdangas pagasts, īpašums "Valsts mežs Kazdanga" (kad. Nr.64680010035), zemes vienības kad. apz.64680040136

mērķis - lauksaimnieciskā rašošana

Zabīte Ilva 7.9 550.83 26.06.2019 25.06.2025

Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kad. Nr.64940030077), zemes vienības kad. apz.64940010068

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Sjomkāns Jānis 0.08 28.43 27.06.2019 26.06.2025

Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kad. Nr. 64940030077), zemes vienības kad. apz. 64940010068

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Petrova Inga 0.31 29.66 27.06.2019 26.06.2025

Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kad. Nr.64940030077), zemes vienības kad. apz.64940010068

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Melbārde Lita 0.91 32.89 27.06.2019 26.06.2025

Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, īpašums "Līvbērzes mežs" (kad. Nr.54620040018), zemes vienības kad. apz. 54620040023.

mērķis - teritorijas uzturēšana, rekreācija

Līvbērzes mednieku kolektīvs "Ilknis" 0.36 29.17 28.06.2019 27.06.2019

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta, īpašums "Priedaine" (kad.nr. 56480020017) zemes vienības kadastra apzīmējums 56480020017

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Z/S "Strautiņi" 1.09 60.04 28.06.2019 27.06.2019

Kuldīgas novada Padures pagasts, īpašums “Jaunbirznieki” (kadastra Nr. 62720050034), zemes vienības kad.apz. 62720050034

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Padures pagasta zemnieku saimniecība "VECLEJAS" 10.06 1291.60 01.07.2019 20.06.2031

Naukšēnu novada Ķoņu pagasts, īpašums “Cūkauši” (kadastra Nr. 96660050211), zemes vienības kad.apz. 96660050182

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Apanasevičs Juris 0.87 51.02 02.07.2019 01.07.2025

Vecumnieku novada Vecumnieku pagasts, īpašums "“Vecumnieki VM Mežsargu Sils” (kadastra Nr. 40940020028), zemes vienības kad.apz. 40940020028

mērķis - teritorijas izmantošana un apsaimniekošana saimnieciskās darbības vajadzībām bez tiesībām veikt apbūvi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebalgas" 0.27 165.94 05.07.2019 04.07.2031

Alojas novada Staiceles pagasts, īpašums "Rozēnu mežs" (kadastra nr. 66370010300), zemes vienības kadastra apzīmējums 66370010182

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana,

Volde Attis 0.1 28.70 05.07.2019 04.07.2025

Smiltenes novada Launkalnes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94700010012" (kadastra nr. 94700010012), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700010012

mērķis- teritorijas uzturēšana, rekreācijas pakalpojumu sniegšana

Saimnieciskās darbības veicējs Andis Tiļčiks 0.003 28.59 09.07.2019 31.08.2019

Daugavpils novada Salienas pagasta, īpašums "Skripku mežs" (kad.nr. 44840070172) zemes vienības kadatra apzīmējums 44840090035

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Pjotrs Radu 1.10 46.50 12.07.2019 11.07.2025

Daugavpils novada Salienas pagasta, īpašums "Skripku mežs" (kad.nr. 44840070172) zemes vienības kadatra apzīmējums 44840090035

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Andris Rušmanis 0.70 29.59 12.07.2019 11.07.2025

Jelgavas novada Elejas pagasts, īpašums "Mūrnieku mežs"(kadastra Nr.54480090001), zemes vienības kad.apz. 54480090001

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Ilze Vestarta 0.9 32.18 12.07.2019 11.07.2025

Aizputes novada Kazdangas pagasts, īpašums "Valsts mežs Kazdanaga" (kadastra Nr.64680010035), zemes vienības kad. apz.64680070010

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Liepājas rajona Aizputes pagasta zemnieku saimniecība "Maraskalni" 8.39 624.86 12.07.2019 11.07.2025

Daugavpils novada Medumu pagasta, īpašums "Medumu druskas" (kad.nr. 44740040007) zemes vienības kadastra apzīmējums 44720040562

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Z/S Strzdi - 1" 5.80 274.09 15.07.2019 14.07.2025

Gulbenes novada Daukstu pagasts, īpašums " Valsts mežs 50480090017" (kadastra nr. 50480090017), zemes vienības kadastra apzīmējums 50480090017

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

SIA "Mežsētas 97" 6.2 303.76 17.07.2019 01.07.2025

Gulbenes novada Stradu pagasts, īpašums " Valsts mežs 50900140032" (kadastra nr. 50900140032), zemes vienības kadastra apzīmējums 50900140033

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

SIA "Mežsētas 97" 6.6 290.90 17.07.2019 01.07.2025

Daugavpils novada Salienas pagasta, īpašums "Skripku mežs" (kad.nr. 44840070172) zemes vienības kadatra apzīmējums 44840090035

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Ņina Maskaļonoka 1.10 46.50 22.07.2019 21.07.2025

Daugavpils novada Salienas pagasta, īpašums "Skripku mežs" (kad.nr. 44840070172) zemes vienības kadatra apzīmējums 44840090035

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Valērijs Dmitrijevs 0.60 29.37 22.07.2019 21.07.2025

Talsu novada Ģibuļu pagasts, īpašums "Valsts mežs Ģibuļi" (kadastra Nr. 88540010041), zemes vienības kad.apz.88540170007

mērķis - Nomniekam piederoša būvju īpašuma uzturēšana

Biedrība Mednieku kolektīvs "SKUJNIEKI" 0,5549 29,88 24.07.2019 23.07.2031

Vecpiebalgas novada Kaives pagasts, īpašums "Zviedri" (kad.Nr. 42580070042), zemes vienības kad.apz.42580070038

mērķis - Nomniekam piederoša būvju īpašuma uzturēšana

Egils Sorokins 0,345 41,30 25.07.2019 24.07.2024

Skrundas novads Skrundas pagasts, īpašums "Garūdene" (kadastra Nr.62090020140), zemes vienības kad. apz. 62090020140

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Individuālais komersants "ECO- Lambs" 4.92 297.20 30.07.2019 29.07.2025

Alojas novada Staiceles pagasts, īpašums "Sokas purva masīvs" (kadastra Nr.66370020098), zemes vienības kad.apz.66370020067

mērķis - Mednieku atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju, ar katras būves apbūves laukumu līdz 60 m2, būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu

SIA "Ajura" 0.26 32.22 31.07.2019 30.07.2049
Bauskas novada Īslīces pagasts, īpašums "Īslīces meži" (kad.Nr. 40680010055), zemes vienības kadastra apzīmējums 40680110035  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES" 5,72  1735,18  31.07.2019  29.07.2031
Bauskas novada Īslīces pagasts, īpašums "Rugāji" (kad.Nr. 40680010034), zemes vienības kadastra apzīmējums 40680010034  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES" 25,49 10872,05  31.07.2019 29.07.2031

Smiltenes novada Launkalnes pagasts, īpašums "Baļķēni" (kadastra Nr.94700030417), zemes vienības daļa ar kad.apz.947000304178001

mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smiltene Impex" 0,6 559,10 01.08.2019 31.07.2049

Madonas novada Liezēres pagasts, īpašums "Meža Blākaiņi" (kad.Nr.70680070379), zemes vienības kad.apz. 70680070378

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Vija Pleiksne 0,52 66,95 01.08.2019 31.07.2031

Amatas novada Nītaures pagasts, īpašums "Peilēni" (kad.Nr.42680030054), zemes vienības kad.apz. 42680030053

mērķis - būvju īpašuma uzturēšana

Markūns Laimnesis 0.4961 80.32 06.08.2019 05.08.2025

Ķekavas novada Ķekavas pagasts, īpašums "Riekstu mežs" (kadastra nr. 80700120226), zemes vienības kadastra apzīmējums 80700120306

mērķis - teritorijas izmantošana un labiekārtošana pastāvīgai pasākumu un vides izziņas nodarbību organizēšanai ar tiesībām veikt teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas atvērta tipa būvju ar nenorobežotām iekštelpām, kuru apbūves laukums mazāks par 60 m2, būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu

SIA "Eventful" 11,3 435,50 07.08.2019 06.08.2029

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasts, īpašums “Lukstu mežs” (kad. Nr. 42500080076), zemes vienības kadastra apzīmējums 42500080047

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Reinis Rotkalis 2,15 80,29 07.08.2019 06.08.2031

Kuldīgas novads Kabiles pagasts, īpašums "Valsts mežs Rumba" (kad. Nr. 62580050046), zemes vienības kadastra apzīmējums 62580050046

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām (augļu dārza uzturēšana)

Graubergs Andis 0.14 28.27 07.08.2019 06.08.2025

Kuldīgas novads Rumbas pagasts, īpašums "Valsts mežs Rumba" (kad. Nr.62840070118, zemes vienības kadastra apzīmējums 62840060451 un 62840060416

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Skaldmane Inga 8,71 471,61 08.08.2019 07.08.2025

Vecumnieku novads Vecumnieku pagasts, īpašums "Vecumnieki VM Zvirgzde" (kad. Nr. 40940050079), zemes vienības kadastra apzīmējums 40940050080

mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Jānis Sprukulis 0.27 29.36 12.08.2019 11.08.2025

Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, īpašums "Vecumnieki VM Zvirgzde" (kad. Nr.40940050079), zemes vienības kadastra apzīmējums 40940050080

mērķis - laiksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Agris Podnieks 0.7 31.52 12.08.2019 11.08.2025

Burtnieku novads, Ēveles pagasts, īpašums "Valsts mežs Ružēni" (Kad.Nr. 94540010058), zemes vienības kadastra apzīmējums 94540010058

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

SIA "Vectomēni Arto" 1.32 54.44 22.08.2019 21.08.2025

Strenču novads, Jērcēnu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94330010002" (Kad.Nr. 94330010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 94330010002

mērķis- būvju uzturēšana

Zanders Andžs 0.49 28.85 05.09.2019 04.09.2025

Daugavpils novada Demenes pagasta, īpašums "Valsts mežs - 2" (kad.nr. 445400050046) zemes vienības kadastra apzīmējums 445400050046

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Davids Šuminskis 1.22 40.24 05.09.2019 05.09.2025

Daugavpils novada Kalkūnes pagasta, īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 44600050241) zemes vienības kadastra apzīmējums 44600040532

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Inga Nosaļe 0.20 29.29 05.09.2019 05.09.2025

Daugavpils novada Kalkūnes pagasta, īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 44600050241) zemes vienības kadastra apzīmējums 44600040532

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Inna Kazimirova 0.20 29.29 05.09.2019 05.09.2025

Olaines novada, Olaines pagasta, īpašums "Spulles masīvs" (kadastra Nr.8080007016), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80800070208

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Armands Znotiņš 4.6 181.46 06.09.2019 05.09.2025

Viesītes novada Viesītes pagasta, īpašums "Valsts mežs" (kad.nr. 56350020010) zemes vienības kadastra 56350030006

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Sarmīte Indāne 0.98 31.94 09.09.2019 05.09.2025

Saldus novads Kursīšu pagasts īpašums "Brūzilu mežs" (kad. Nr.84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040565 un 84620040599

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku aimniecība "Jāņsēta" 3.2 185.04 10.09.2019 09.09.2025

Saldus novada Pampāļu pagasta īpašums “Stunguri” (kad.Nr. 84760010003), zemes vienības ar kadastra apzīmējums 84760010003

mērķis - lauksaimniecība

Skrundas pagasta "Tiltiņu" zemes zemnieku saimniecība "KALNAIŠI" 15,38 2005,27 12.09.2019 11.09.2031

salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, īpašums "Pulksteņu mežs" (Kad.Nr.66600120023), zemes vienības kadastra apzīmējums 66600120110

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Liepupes pagasta zemnieku saimniecība "Jumīši" 2.65 193.89 12.09.2019 11.09.2025

Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, īpašums "Ušuru mežs" (kad.Nr. 50600070108), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50600070108

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNALĪVES" 3.23 181.69 13.09.2019 12.09.2025

Gulbenes novads, Daukstu pagasts, īpašums "Valsts mežs 50480100001" (kad.Nr. 50480100001), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50480100001

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Šlajeva Liene 0.09 28.32 13.09.2019 12.09.2025

Strenču novads, Jērcēnu pagasts, īpašums "Valsts mežs 94330010002" (kad.Nr. 94330010002), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94330010002

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Valkas rajona Jērcēnu pagasta Andža Zandera zemnieka saimniecība "LONDONAS 1" 0.39 28.68 18.09.2019 17.09.2025

Pāvilostas novads Vērgales pagasts, īpašums "Valsts mežs Vērgale" (kad. Nr.64960010125), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64960030064

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Izkapts Aivars 1.92 109.49 18.09.2019 17.09.2025

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, īpašums " Valsts mežs 94700030402" (kad.Nr. 94700030402), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700030395

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Putāne Lilita 0.32 29.38 19.09.2019 18.09.2025

Brocēnu novada Blīdenes pagasta īpašums "Valsts mežs Birži"(kad.Nr.84440010096), zemes vienības kadastra apzīmējums 84440010096

mērķis - rekreācija un licencētās makšķerēšanas organizēšana

 

Mednieku klubs "BLĪDENES AURI" 8,8 876,17 19.09.2019 16.09.2031

Valkas novada, Valkas pilsēta, īpašums "Dzirnavas" (Kad.Nr. 94010075108), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94010075108

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Skruode Daina 0.4382 69.22 20.09.2019 19.09.2025

Ventspils novada Užavas pagasta īpašums "Valsts mežs Užava" (kad.Nr.98780060145), zemes vienības kadastra apzīmējums 98780070133

mērķis - teritorijas uzturēšana un labiekārtošana rekreācijai nekomerciālos nolūkos

Līksma Skoka 0,92 28,24 23.09.2019 22.09.2031

Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, īpašums "Šalku mežs" (kad.Nr. 66250010007), zemes vienības kadastra apzīmējums 66250020234

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Zunde Antoņina 2.23 77.26 24.09.2019 23.09.2025

Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašums “Tērvetes sils” (kadastra Nr. 4688 003 0135), zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 002 0023

mērķis - brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšana ierīkojot virvju atrakcijas elementus (Virvju parku) izmantojot Zemes reljefu un tajā esošos kokus, bez tiesībām būvēt uz tā būves kā patstāvīgus īpašuma objektus

SIA "CSS-Alpine" 2,5 786,43 EUR un 10% no ikmēneša apgrozījuma. 24.09.2019 22.09.2024

Inčukalna novada Inčukalna pagasta īpašums “Silciema meža masīvs” (kadastra Nr. 8064 007 0842), zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 007 0825

mērķis - Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās 2.grupas inženierbūves - stacionāra reklāmas stenda - ar apbūves laukumu līdz 5 m2, būvniecība un uzturēšana, bez tiesībām reģistrēt būvi kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 0,003 300,01 26.09.2019 18.09.2049

Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašums “Tērvetes sils” (kadastra Nr. 4688 003 0135), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 002 0023

mērķis - brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšana ierīkojot tīklu atrakcijas elementus (Tīklu parku) izmantojot Zemes reljefu un tajā esošos kokus, bez tiesībām būvēt uz tā būves kā patstāvīgus īpašuma objektus

Pilnsabiedrība “TĒRVETE ADVENTURES”, reģistrācijas Nr. 44103127725 1,4 500,40 EUR un 10% no ikmēneša apgrozījuma. 02.10.2019 01.10.2024
Rugāju novada Lazdukalna pagasta īpašums “Augstkalnes” (kadastra Nr. 3864 009 0120), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38640090120, tai skaitā ēkas Vija Pleiksne 0,3 86,07 03.10.2019 02.10.2031

Ķekavas novada Ķekavas pagasta īpašums "Smerdūklis" (kadastra Nr.80700090067), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80700170049

mērķis - virvju atrakcijas elementu (virvju takas) ierīkošana

Biedrība "Dabas zirgu biedrība" 0.01 28.05 03.10.2019 30.11.2022

Ventspils novada Zlēku pagasta īpašums "Valsts mežs Zlēkas"" (kadastra Nr.98940010026), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98940060090

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Olafs Rustants 7.18 385.48 07.10.2019 06.10.2025

Ventspils novada Popes pagasta īpašums "“Valsts mežs Pope” (kadastra Nr. 9856 001 0067), zemes vienības daļas ar kad.apz. 9856 003 0323 8003 un 9856 003 0323 8004

Apbūves tiesības mērķis - vēja elektrostacijas ar jaudu 2.5MW un saistīto inženierbūvju būvniecība un ekspluatācija

“Winergy”, reģ. Nr. 40103194486 1,2650  3%  no ieņēmumiem par  vēja elektrostacijas saražoto elektroenerģiju, bet ne mazāk kā 7047.97 EUR 08.10.2019 08.10.2049

Kuldīgas novads, Vārmes pagasts īpašums "Valsts mežs Vārme"(kadastra Nr.62960010046), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62960060061

mērķis- lauksaimniecība

Vārmes pagasta A. Brēdiķa zemnieku saimniecība "Spulgas" 3.7 229.77 10.10.2019 09.10.2025

Varakļānu novada Varakļānu pagasta īpašums “Valsts mežs” (kadastra Nr. 70940030071), zemes vienības kadastra apzīmējums 70940030074

mērķis - lauksaimniecība

Salvis Kromans 4,48 384,21 11.10.2019 02.10.2031

Brocēnu novads Blīdenes pagasts, īpašums “Valsts mežs Blīdene1” (kadastra Nr. 84440020315), zemes vienības kadastra apzīmējum 84440020319

mērķis - teritorijas uzturēšana piemājas saimniecības vajadzībām

Bruno Fībigs 0.31 29.45 15.10.2019 14.10.2025

Grobiņas novada Bārtas pagasts, īpašums "Valsts mežs Bārta" (kadastra Nr.644440010076), zemes vienības kadastra apzīmējums 64440040260

mērķis- lauksaimniecība

Māris Šenvalds 13.00 648.09 17.10.2019 16.10.2031

Durbes novada Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940010068

mērķis- lauksaimniecība

Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "Austrumi" 8,58 736,12 17.10.2019 16.10.2031

Kuldīgas novads Vārmes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vārme" (kadastra Nr.62960010046), zemes vienības kadastra apzīmējums 62960060061

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Mazkalns Edvīns 0,56 34,78 21.10.2019 20.10.2025

Amatas novads, Skujenes pagasts, īpašums "'Kursenes mežs" (Kad.Nr. 42780060111), zemes vienības kadastra apzīmējums 42780060111

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU-LAIPAS" 4.02 176.66 23.10.2019 01.03.2021

Gulbenes novads, Lizuma pagasts, īpašums "Valsts mežs 50720010080" (kadastra nr. 50720010080), zemes vienības kadastra apzīmējums 50720010081

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Biksāns Gunārs 1.96 87.44 23.10.2019 22.10.2025

Limbažu novads, Viļķenes pagasts, īpašums " Ķirbižu mežs" (kad.nr. 66880010040), zemes vienības kadastra apzīmējums 66880010064

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Admidiņa Vēsma 0.44 28.99 23.10.2019 22.10.2025

Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, īpašums "Vārpu mežs"" (kad.nr.54560020209), zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54560020188 un 54560020334

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Modesta Galiņa 2.44 123.99 29.10.2019 28.10.2025

Saldus novads, Kursīšu pagasts, īpašums "Dabes mežs" (kad. Nr.84620010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620030046

mŗķis- lauksaimniecība

Zariņš Juris 4.06 215.75 04.11.2019 03.11.2025

Limbažu novads, Viļķenes pagasts, īpašums " Ķirbižu mežs" (kad.nr. 66880010040), zemes vienības kadastra apzīmējums 66880010064

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Ceika Aira 0.26 28.59 05.11.2019 22.10.2019

Kuldīgas novads, Vārmes pagasts īpašums "Valsts mežs Vārme" (kad. nr. 62960010046), zemes vienības kadastra apzīmējums 62960010069

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Butāns Normunds 3.34 186.73 07.11.2019 06.11.2025

 Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga-Rietumi" (kad.nr.88500290008), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500290010

mērķis - lauksaimniecība, dabisko pļavu apsaimniekošana un atjaunošana

Helmuts Hofmanis 0,35  29,05 11.11.2019  10.11.2025

Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts. īpašums "Valsts mežs Vaiņode" (kad. Nr. 64920040102), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920060134 in 64920060348

mērķis- laukaimniecība

Šīmanis Alberts 3.34

184.08

12.11.2019 11.11.2025

Vaiņodes novads Vaiņodes pagasts, īpašums "Aerodroms" (kad. Nr.64920070083), zemes vienības kadastra apzīmējums 64920070083

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām
Megnis Jānis 0.87 32.78 13.11.2019 12.11.2025

Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, īpašums "Valsts mežs 6246" (kad. Nr.62460010039), zemes vienības kadastra apzīmējums 62460020182

mērķis- ūdeņu apsaimniekošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro-B", reģ. Nr.40203009767 3.8 248.99 14.11.2019 13.11.2025

Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, īpašums "Lemešsalas purvs" (kad.nr.42800090247), zemes vienības kadastra apzīmējums 42800080049

mērķis- lauksaimniecība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kristīnes Avotiņi" 2.13 101.16 22.11.2019 21.11.2025

Pāvilostas novads Sakas pagasts. īpašums "Valsts mežs Rīva" (kad. Nr.64860010108), zemes vienības kadastra apzīmējums 64860040169

mērķis- ūdeņu apsaimniekošana

Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība "Brīvnieki", reģ. Nr.42101021979 9,28 545,25 25.11.2019 24.11.2031

Ropažu novads, īpašums "Endzeliņu mežs" (kad.nr. 80840010035), zemes vienības kadastra apzīmējums 80840010035

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Guntars Ločmelis 0.12 28.44 25.11.2019 24.11.2025

Saldus novads Pampāļu pagasts, īpašums "Lāču mežs" (kad. Nr.84760010008), zemes vienības kadastra apzīmējums 84760010008, 84760010011

mērķis- lauksaimniecība

Skrundas pagasta "Tiltiņu" zemnieku saimniecība "Kalnaiši", reģ. Nr.46101005400 16.6 779.95 25.11.2019 24.11.2031

Aizputes novads Aizpuetes pagasts, īpašums "Valsts mežs Dopors" (kad. Nr.64420020080), zemes vienības kadastra apzīmējums 64420020080

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Grundmane Sarmīte 5.14 293.82 04.12.2019 11.05.2022

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vaiņode" (kad. Nr.64920040102), zemes vienības kadastra apzīmējums 64920060134 un 64920060348

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Jansons Arvīds 1,13 62,29 05.12.2019 04.12.2025

Kuldīgas novada Snēpeles pagasts, īpašums "Līgas" (Kad.Nr.62900050038), zemes vienības kadastra apzīmējums 62900050038

mērķis- lauksaimniecība

Zemnieku saimniecība "JOKAS", reģ.Nr. 46101001381 2,94 369,93 06.12.2019 25.11.2031

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vaiņode" (kad. Nr.64920040102), zemes vienības kadastra apzīmējums 64920060134

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Vilkaule Stase 1,00 33,10 09.12.2019 08.12.2025

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts, īpašums "Valsts mežs Vaiņode" (kad. Nr.64920040102), zemes vienības kadastra apzīmējums 64920060134

mērķis- lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

Birzniece Guna 0,16 28,82 09.12.2019 08.12.2025

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums "Karogu mežs" (kad.nr. 66370080129), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66370080085

 mērķis - lauksaimniecība

Irita Kovisāre 1.7 82.14

 

līgums noslēgts 19.12.2019

līgums stājas spēkā ar 01.01.2020

31.12.2025

 Daugavpils novada Līksnas pagasta īpašums "Valsts mežs" (kad.nr.44680010130), zemes vienības kadastra apzīmējums 44680020182

mērķis - lauksaimniecība

 Līksnas pagasta zemnieku saimniecība "Reiņi"  5,25 221,22  19.12.2019  18.12.2031

Daugavpils novada Kalkūnes pagasta īpašums " Valsts mežs" (kad.nr.44600050241), zemes vienības kadastra apzīmējums 44600040532

mērķis - teritorijas vispērēja uzturēšana

Edgars Lazdāns 0.80 33.17 20.12.2019 17.12.2025

 Ogres novada Mazozolu pagasta īpašums "Baltavas stacija"(kad.Nr.74720070041), zemes vienības kadastra apzīmējums 74720070041

mērķis - lauksaimniecība

 SIA STIRPE

reģ.Nr.40103979342

 9,1  649,12  30.12.2019  01.10.2020

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m