PEFC MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS SERTIFIKĀCIJA

 

LVM veic, kā arī turpmāk veiks meža apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas nacionālā PEFC meža apsaimniekošanas standarta prasībām (PEFC FMS:2022).  PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāciju veic sertifikācijas organizācijas: BM Certification, SIA „SGS Latvija Ltd" un Soil Association Certification.

 

PEFC (PEFC/12-31-005) KOKSNES PIEGĀŽU ĶĒDES SERTIFIKĀCIJA

Piegādes ķēdes vadības sistēmas izveide un īstenošana ir veids kā LVM spēj efektīvi kontrolēt sortimentu ražošanas sistēmu un demonstrēt klientiem kokmateriāla izcelsmi.

LVM Mežsaimniecība, Koksnes produktu ražošana un piegāde (KPRP) apņemas kontrolēt koksnes izcelsmes avotus, kā arī ieviest un uzturēt piegāžu ķēdes standartos minētās prasības, tai skaitā:

  • likumīgi izstrādāt koksni, atbilstoši nacionālās likumdošanas prasībām, t.sk. saskaņā ar spēkā esošajiem tirdzniecības un muitas tiesību aktiem (cik tālu tas attiecās uz mežsaimniecības nozari)
  • mežizstrādes procesu veikt meža platībās, kurās netiek pārkāptas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās cilvēku tiesības un kurās nepastāv lielas nozīmes konflikti saistībā ar zemes īpašumtiesībām vai zemes lietošanas tiesībām, kas iever liela skaitu ieinteresētās puses un par kura risināšanas procesu nav vienojušās iesaistītās puses
  • neveikt mežizstrādi aizsargājamās meža platībās, kurās meža apsaimniekošanas aktivitāšu rezultātā var tikt apdraudētas aizsargājamās dabas vērtības, kuru identificēšana ir veikta atbilstoši starptautiskās un nacionālās likumdošanas, kā arī uzņēmumā izstrādātām vides novērtēšanas procedūrām un prasībām
  • neiegādāties kokus no teritorijām, kuras ir pārveidotas par plantācijām vai platībām, kuras nav paredzēts izmantot kā mežus
  • neiegādāties koksni no meža, kurā aug ģenētiski modificēti koki
  • nepārkāpt jebkādu no SDO pamatkonvencijām, kuras noteiktas SDO deklarācijā „Par pamatprincipiem un tiesībām darbā”
  • neiegādāties konflikta koksni (saskaņā ar PEFC CoC standarta prasībām)

Lai iegūtu vairāk informācijas par PEFC sertifikāciju, sekojiet līdz mājas lapā: http://www.pefc.lv/ un http://www.pefc.org/.

 

 PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarts Latvija 

 

Esam sertificēti
BM certification iso