AS "Latvijas valsts meži" uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nomā zemi un ēkas/telpas arī no citām personām.  Šajā sadaļā atradīsiet kārtību nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai, noslēgto nomas līgumu uzskaitījumu privātpersonām (juridiskām un fiziskām personām) un publiskām personām, kā arī jaunus sludinājumus par AS „Latvijas valsts meži” vēlmi nomāt zemi vai ēkas/telpas.

 kārtība nekustamā īpašuma nomāšanai no citām personām  

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m