ZEME, KAS TIEK NOMĀTA NO PRIVĀTĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs lietošanas mērķis Nomātā platība, ha Nomas maksa EUR/ bez PVN Līguma termiņš
1 Guntis Romanovskis Zasas pagasts, Jēkabpils novads 5698-005-0008 ūdenssaimniecības vajadzībām 1.1 7.26 EUR/gadā 01.07.2001.-15.06.2026.
2 Ivkina Inta Madonas novada Kalsnavas pagastā, „Aldēni”  7062-011-0077 cieto lapu koku un dekoratīvo koku un krūmu stādu pieaudzēšana AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Sēklas un stādi kokaudzētavas „Kalsnava” vajadzībām 1,0 189.73 EUR/gadā 28.08.2012.-28.08.2017.
3 SIA "Greenline Agency" Ventspils novada Vārves pagasts, "Stepnieki 2" 9884-006-0056 šķeldas ražošanas un uzglabāšanas laukuma ierīkošanai un uzturēšanai 0,8132 2589.63 EUR/mēnesī 02.08.2012.-24.07.2014.
4 Ivars Brūveris-Brauns Kuldīgas novada Rumbas pagasts, „Vārpas”          Kuldīgas novada Rumbas pagasts,„Vecbirznieki”  6284-001-0025,    6284-001-0033 sēklu plantācijas „Dravas” uzturēšana 7.7 426.86 EUR/gadā 01.06.2006.-31.05.2013.
 SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Vecstropi, Krāslavas iela  4474-005-0056 tirdzniecības laukums tirdzniecības laukums 317 m², un tirdzniecības vietas platība 9.50 m2 būvē ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0056 004 1707.45EUR/gadā
01.10.2013.-30.09.2018.
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vaiņodes krasti", reģistrācijas nr.50103684291 Rīga, Vaiņodes iela 1 0100 074 0303 dekoratīvo stādu tirdzniecības laukuma labiekārtošana, stādu ekspozīcijas izveide, un stādu piegādes- izsniegšanas vietas izveide, turpmāk- teritorijas labiekārtošana      

 

TELPAS, KAS TIEK NOMĀTAS NO PRIVĀTĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs Ēkas kadastra apzīmējums Lietošanas mērķis Nomātā platība, kvm

Nomas maksa 1kv.m.EUR/mēnesī bez PVN

Līguma termiņš
1 SIA "Kuldīgas Metropole"  Kuldīga, Baznīcas iela 11 6201-006-0077 6201-006-0077-001 korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 30,0 6.76 10.01.2007.-31.12.2017.
2 Ziedonis Viziņš Limbaži, Jūras iela 6 6601-005-0086 6601-005-0086-003 korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 52,4  5.43 01.02.2008.-01.02.2018.
3 SIA "Kurzemes sēklas" Talsi, Egļu iela 4 8801-006-0089 8801-006-0089-010 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 230,6 5.69 31.03.2008.-01.06.2015.
4 SIA "Tehauto" Valmiera, Rīgas iela 103 9601-003-0101 9601-003-0101-002 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 558,3 5 01.04.2008.-31.12.2014.
5 ZS Slaņi un SIA JUDI-L  Ozolkrogs, Līgatnes pagasts,  4262-504-0209 4262-004-2310-030 korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 23,2 4.26 29.09.2008.-29.09.2013.
6 SIA "KARD"  Liepu iela 2, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads 5456-002-0185 5456-002-0185-008 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 310,6 4 13.01.2010.-13.01.2015.
7 SIA "Voldemārs"  Rīga, Bauskas iela 58 0100-052-2027 0100-052-2027-001 biroja un noliktavas iekārtošana 296,0 2.87 12.05.2011.-31.12.2014.
8 SIA "Voldemārs" Rīga, Bauskas iela 58a 0100-552-0054 0100-052-0171-009 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 2854,0 8.5 31.08.2007.-31.12.2014.
9 SIA "Rubate" Brīvības iela 87C, Gulbene  5001-008-0011 5001-008-0011-001 korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 29,4 5.69 24.10.2011.-23.10.2016.
10 SIA "Karsten- Sanitex Latvia"  Valmiera, E.Lācera iela 4,  9601-003-1302 9601-003-1302-001 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 77,5 8.54 15.12.2011.-31.12.2014.
11 SIA "Senson Auto" Rīga, Alīses iela 13 0100-560-0069 0100-060-0363-001 biroja telpu ierīkošana un izmantošana 230 8.54 07.04.2006. -30.11.2013.
12 SIA "VRPB" Rūjiena, Rīgas iela 2 9615-001-0303 9615-001-0303-001 korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 53.6 2.13 25.01.2013.-25.01.2018.
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Zviedrijas firma "Bērzkalni"  Bērzkalni - 1B, Bauskas nov., Īslīces pag  4068-003-0425    korporatīvā datu tīkla pieslēguma vietas ierīkošana un izmantošana 12.30
7  01.09.2014- 31.08.2019
14 SIA "Vaiņodes krasti" Rīga, Vaiņodes iela 1 0100-074-0098 0100-074-0098-001 biroja un noliktavas telpu izmantošana   13.47
07.11.2014-06.11.2034
15 SIA "Kursa MRU" Rūjienas iela 19, Ventspils 2700 026 0719 2700 026 0719 008 noliktavas izmantošana 20,25 34,43 bez PVN

29.07.2019 - 29.07.2020

10.07.2020 pagarināts līdz 29.07.2021

 

 

Telpas, kas iznomātas privātajam sektoram

 

Nr.p.k. Nomnieks Adrese Būves/Telpu kadastra apzīmējums Nomas mērķis Nomātā platība, kv.m. Nomas maksa EUR/ bez PVN Līguma termiņš
1 SIA "Latvijas mobilais telefons"  "Tērvetes sils", Tērvetes nov., LV-3730

 4688 003 0135 024

 

 publisko elektronisko sakaru tīkla objekta ierīkošana, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšana un ekspluatācija, publisko elektronisko sakaru tīkla izveidošanai un tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai 8.00  3456.00  5 gadi (05.12.2024)
2          
3              
4              
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m