ZEME, KAS TIEK NOMĀTA NO PUBLISKĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs Lietošanas mērķis Nomātā platība Nomas maksa EUR/ bez PVN, 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības Līguma termiņš
1 VMD Jēkabpils VM Zasas pagasts, Jēkabpils novads 5698-005-0120 ūdenssaimniecības vajadzībām- ūdens uzkrāšanas būves ierīkošana 7 ha 5.69 EUR/gadā 09.07.2001.-31.12.2026.
2 Rīgas pilsētas pašvaldība Rīga, Kristapa iela 0100-060-0287 administratīvās ēkas Rīgā, Kristapa ielā 30, uzturēšana un papildu teritorijas pie administratīvās ēkas apsaimniekošana 154 kv.m. 1.82EUR/gadā 14.07.2010.-14.07.2015.
3 Rīgas pilsētas pašvaldība Rīga, Alīses iela 7A 0100-060-2064 papildu teritorijas (t.sk. autonovietnes laukuma) pie administratīvās ēkas uzturēšana un apsaimniekošana) 318 kv.m. 339.35 EUR/gadā 15.12.2011.-15.12.2016.
4 Viļakas novada dome Viļakas novads, Žīguru pagasts 3898-001-0100 plantācijas apsaimniekošanai sēklu ieguvei 3.1ha 1.5% no zemes kadastrālās vērtības 28.06.2012.-27.06.2024.
5 Viļakas novada dome Viļakas novads, Žīguru pagasts 3898-001-0101 plantācijas apsaimniekošanai sēklu ieguvei 0.5ha 1.5% no zemes kadastrālās vērtības 28.06.2012.-27.06.2024.
6 DAP Engures novads, Lapmežciema pagasts, Kaņiera ezers 9066-003-0001 ezera apsaimniekošana 535.75ha 805.26EUR/gadā 20.04.2010.-20.04.2035.
7 VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" Miera iela 1, Salaspils 8011-002-0608 stādu tirdzniecības laukums 100kv.m. 1452.00 EUR/gadā

29.04.2013-28.04.2018

01.10.2015. pagarināts līdz 28.04.2020.

24.02.2020. pagarināts līdz 28.04.2030.

8 Kuldīgas novada pašvaldība

Krauļu iela 6, Kuldīga

6201-012-0050 rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve 4818kv.m. 5279,78 EUR/gadā

01.09.2016.-31.08.2021.

 

9 Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes nov., Cīravas pag., "Priedaines, 64480010004 Priežu sēklu plantācijas apsaimniekošana. Bez apbūves tiešibām. 7,47 ha 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā 01.01.2022. - 30.09.2027
10 Madonas novada pašvaldība Kalsnavas pagasts, Madonas novads "Starpgabals" 70620110110 īslaicīgas lietošanas inženierbūves – Reklāmas objekta ar piesaisti zemei izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana 20 kv.m. 20,00 EUR mēnesī  21.07.2022 - 05.06.2026.

 

TELPAS, KAS TIEK NOMĀTAS NO PUBLISKĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs Lietošanas mērķis Nomātā platība, kvm Nomas maksa EUR/mēnesī bez PVN Līguma termiņš
1 Valsts meža dienests ZA virsmežniecība Alūksnes novads, Alūksnes pilsēta, Ozolu iela 1 3601-040-1292 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 41,2 89.70

26.01.2007.-31.12.2017.

21.12.2020. pagarināts līdz 31.12.2022.

29.11.2022 pagarināts līdz 31.12.2024

2 Valsts meža dienests DL virsmežniecība Preiļu novads, "Mežsētas" 7658-004-0223 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 17 46.20 05.06.2008.-30.12.2017.
3 Vecpiebalgas novada pašvaldība Taurene, Nēķina muiža 4286-002-0311 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 50,2 42.86 01.04.2010.-01.04.2013.
4 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Rīgas iela 54B 0900-035-0013 angāra noma stādu šķirotavas un glabātavas pavasara periodā vajadzībām 223,5 146.29

10.05.2012.-01.06.2017.

31.05.2017. pagarināts līdz 31.05.2024

5 Valkas novada dome Valka, Rīgas iela 22 9401-501-0524 biroja telpas 35,2 46.31

04.01.2010.-31.12.2014.

11.02.2020. pagarināts līdz 31.12.2022.

6 Valsts meža dienests Balvu novads, Balvi,Bērzpils ielā 62 3801-003-0377 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 36,28 63.67 08.02.2013.-01.02.2018.
7 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Salaspils, Rīgas iela 11 8011 002 0148 nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 8011 002 0148 001, telpas ar kopējo platību 77,7 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 88, 109, 111, 112 ar platību 61,4 m2 un telpa Nr. 58 ar platību 16,3 m2  ar mērķi -
laboratorijas izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
77,70 155,40 30.11.2017. - 31.12.2027.
8 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Salaspils, Rīgas iela 11 8011 002 0148 nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 8011 002 0148 001, telpas Nr. 89 un 90 ar kopējo platību 47,80  m2 ar mērķi -
 • laboratorijas izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana.
 • 47.80 157,74 12.04.2021. - 31.12.2027.
  9 Valmieras novada pašvaldība Rūjiena, Pentes iela 2 96150061901002 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 18,50

  27,75 EUR

  no 01.06.2024 20,35 EUR plus PVN

  01.06.2021.-01.06.2024.

  pagarināts līdz 31.07.2027

  10 VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Liepāja, Graudu iela 50

  1700 032 0077

  17000320077001 (telpa Nr.12 un Nr.13

  korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 24,60 128,44 EUR bez PVN 01.09.2022 - 31.08.2023
  11 Valmieras novada pašvaldība Alejas iela 4, Kocēni 96640080239003 sporta zāles noma  1 reizi nedēļā pa 2 h - trešdienās no plkst.18:00 līdz 20:00 ar mērķi – organizēt volejbola sporta nodarbības   15.00 EUR/h ar PVN

  no 01.02.2024. - 31.12.2024

  12 Ludzas novada pašvaldība P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas nov. 68010060396005 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma vienu reizi nedēļā: otrdienās no pulksten 17:00 līdz 18:15.  

  EUR 50,41 (piecdesmit eiro, 41 cents) plus PVN par vienu reizi

  no 01.04.2024 - 67.50 EUR, ieskaitot PVN par vienu reizi

  07.02.2024 - 31.12.2024
  13 Aģentūra „Kokneses Sporta centrs” Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov. 32600130421001 sporta telpu (peldbaseina) 2 celiņu noma 1 reizi nedēlā uz 1 h   EUR 80,00 ieskaitot PVN par 1 h 08.02.2024 - 31.12.2024
  14 Balvu novada pašvaldība, Balvu sporta skola Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov. 38010020080001 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma katru nedēļu piektdienās no plkst.17:30-18:30   EUR 70,00 ieskaitot PVN par 1 h 07.02.2024 - 31.12.2024
  15 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Pārlielupes pamatskola” Loka maģistrāle 29, Jelgavā 9000360117001 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma katras nedēļas trešdienās no pulksten 17:30 līdz pulksten 18:30 un piektdienās no pulksten 17:00 līdz pulksten 18:00   25,96 EUR neieskaitot PVN par 1 h 06.02.2024 - 31.12.2024
  16  Līvānu 1.vidusskola Rīgas iela 101, Līvāni 76110052312006 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma līdz 6 (sešām) stundām mēnesī ar Iznomātāju saskaņotā laikā   EUR 35,01 t.sk. PVN par 1 h 08.02.2024 - 31.12.2024
  17 Augšdaugavas novada pašvaldības Augšdaugavas novada sporta skola Stadiona iela 1, Ilūkste 44070010148009 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma līdz 6 (sešām) sporta nodarbībām mēnesī ar Iznomātāju saskaņotā laikā.   EUR 30,00 t.sk. PVN par 1,15 h 12.02.2024 - 31.12.2024
   18  Kuldīgas novada pašvaldības iestāde Kuldīgas novada Sporta skola  Kalna iela 6, Kuldīga  62010220093004  sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma katras nedēļas piektdienās pulksten 18:00 - 19:00   

   EUR 37.69 + PVN par 1 h

  no 01.04.2024 EUR 45,45 + PVN par 1 h

   13.02.2024 - 31.12.2024
  19 Krāslavas novada pašvaldības Krāslavas novada Izglītības pārvalde Raiņa iela 25, Krāslava 60010020946016  sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma   EUR 25,00 t.sk. PVN par 1 ha 14.02.2024 - 31.12.2024
  20 Rīgas 95.vidusskola Sērenes iela 9, Rīga 01001070118001 sporta telpu (peldbaseina) 1 celiņa noma katras nedēļas trešdienās no pulksten 19:45 - 20:30    EUR 937.97, t.sk. PVN visā līguma termiņa laikā 21.02.2024 - 31.05.2024

   

  Esam sertificēti
  BM certification iso