ZEME, KAS TIEK NOMĀTA NO PUBLISKĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs Lietošanas mērķis Nomātā platība Nomas maksa EUR/ bez PVN, 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības Līguma termiņš
1 VMD Jēkabpils VM Zasas pagasts, Jēkabpils novads 5698-005-0120 ūdenssaimniecības vajadzībām- ūdens uzkrāšanas būves ierīkošana 7 ha 5.69 EUR/gadā 09.07.2001.-31.12.2026.
2 Rīgas pilsētas pašvaldība Rīga, Kristapa iela 0100-060-0287 administratīvās ēkas Rīgā, Kristapa ielā 30, uzturēšana un papildu teritorijas pie administratīvās ēkas apsaimniekošana 154 kv.m. 1.82EUR/gadā 14.07.2010.-14.07.2015.
3 Rīgas pilsētas pašvaldība Rīga, Alīses iela 7A 0100-060-2064 papildu teritorijas (t.sk. autonovietnes laukuma) pie administratīvās ēkas uzturēšana un apsaimniekošana) 318 kv.m. 339.35 EUR/gadā 15.12.2011.-15.12.2016.
4 Viļakas novada dome Viļakas novads, Žīguru pagasts 3898-001-0100 plantācijas apsaimniekošanai sēklu ieguvei 3.1ha 1.5% no zemes kadastrālās vērtības 28.06.2012.-27.06.2024.
5 Viļakas novada dome Viļakas novads, Žīguru pagasts 3898-001-0101 plantācijas apsaimniekošanai sēklu ieguvei 0.5ha 1.5% no zemes kadastrālās vērtības 28.06.2012.-27.06.2024.
6 DAP Engures novads, Lapmežciema pagasts, Kaņiera ezers 9066-003-0001 ezera apsaimniekošana 535.75ha 805.26EUR/gadā 20.04.2010.-20.04.2035.
7 VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" Miera iela 1, Salaspils 8011-002-0608 stādu tirdzniecības laukums 100kv.m. 1707.45EUR/gadā

29.04.2013-28.04.2018

8 Kuldīgas novada pašvaldība

Krauļu iela 6, Kuldīga

6201-012-0050 rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve 4818kv.m. 5279,78 EUR/gadā 01.09.2016.-31.08.2017.

 

TELPAS, KAS TIEK NOMĀTAS NO PUBLISKĀ SEKTORA

Nr.p.k. Iznomātājs Adrese Nekustamā īpašuma kadastra numurs Lietošanas mērķis Nomātā platība, kvm Nomas maksa EUR/mēnesī bez PVN Līguma termiņš
1 Valsts meža dienests ZA virsmežniecība Alūksnes novads, Alūksnes pilsēta, Ozolu iela 1 3601-040-1292 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 41,2 89.70 26.01.2007.-31.12.2017.
2 Valsts meža dienests DL virsmežniecība Preiļu novads, "Mežsētas" 7658-004-0223 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 17 46.20 05.06.2008.-30.12.2017.
3 Vecpiebalgas novada pašvaldība Taurene, Nēķina muiža 4286-002-0311 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 50,2 42.86 01.04.2010.-01.04.2013.
4 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Rīgas iela 54B 0900-035-0013 angāra noma stādu šķirotavas un glabātavas pavasara periodā vajadzībām 223,5 146.29 10.05.2012.-01.06.2017.
5 Valkas novada dome Valka, Rīgas iela 22 9401-501-0524 biroja telpas 35,2 46.31 04.01.2010.-31.12.2014.
6 Valsts meža dienests Balvu novads, Balvi,Bērzpils ielā 62 3801-003-0377 korporatīvā datu pārraides tīkla pieslēguma vietas izmantošana 36,28 63.67 08.02.2013.-01.02.2018.
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m