Datums Nosaukums
2022090505.09.2022 Agrotehniskās kopšanas instrukcija (LV)
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2020122323.12.2020 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2014031313.03.2014 Akts par šķeldvedēja sastāva apturēšanu kontrolmērījumu veikšanai
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Apses, Melnalkšņa zāģbaļķi)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Finierkluči)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Papīrmalka, Tehnoloģiskā koksne, Malka)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Taras kluči, 3.šķiras zāģbaļķi)
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2016022222.02.2016 AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus
2024010505.01.2024 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2014091616.09.2014 Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2018081313.08.2018 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
2020052222.05.2020 Būvuzrauga ikndēļas atskaite
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2014091616.09.2014 Caurtekas attīrīšana
2014091616.09.2014 Caurtekas vai tās posma atjaunošana
Esam sertificēti
BM certification iso