Datums Nosaukums
2019052020.05.2019 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2019071919.07.2019 Akts par DIIV p-n pēc darbu pabeigšanas
2019071919.07.2019 Akts par DIIV p-n pirms darbu uzsākšanas
2020122323.12.2020 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2014031313.03.2014 Akts par šķeldvedēja sastāva apturēšanu kontrolmērījumu veikšanai
2022070808.07.2022 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2016022222.02.2016 AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus
2019121212.12.2019 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2014091616.09.2014 Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2018081313.08.2018 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
2020052222.05.2020 Būvuzrauga ikndēļas atskaite
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2014091616.09.2014 Caurtekas attīrīšana
2014091616.09.2014 Caurtekas vai tās posma atjaunošana
2014091616.09.2014 Caurteku demontāža
2014091616.09.2014 Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana
Esam sertificēti

bm sertification

iso