Datums Nosaukums
2015111010.11.2015 Mobilās aplikācijas lietotāja instrukcija
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
2014091616.09.2014 Nogāžu izskalojumu likvidēšana
2014091616.09.2014 Nogāžu nostiprinājumu izbūve
2014091616.09.2014 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032121.03.2014 Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2024050303.05.2024 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2022113030.11.2022 Paškontroles akts augsnes gatavošanā, veidojot pacilas. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2022082424.08.2022 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2023021010.02.2023 Paškontroles akts jaunaudžu kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2024040505.04.2024 Paškontroles akts mašinizētai meža stādīšanai. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2023082929.08.2023 Paškontroles akts meža stādīšanai. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
2017032323.03.2017 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.xlsx)
2021051212.05.2021 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts EK
2014042525.04.2014 Paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās
Esam sertificēti
BM certification iso