Datums Nosaukums
2015100101.10.2015 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas
2014032121.03.2014 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas_pielikums
2014091616.09.2014 Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju meža autoceļos ar asfalta segumu
2015060303.06.2015 Prasības meža mašīnu apstrādei pirms izbraukšanas no ĀCM karantīnas zonas
2022052323.05.2022 Prasības trases robežu marķēšanai meža infrastruktūras objektos
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2014091616.09.2014 Pretslīdes smilts materiāla piegāde
2019022828.02.2019 Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai
2014032121.03.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības
2014051313.05.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības
2014032121.03.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības 2_pielikums
2014091616.09.2014 Signālbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Signālbarjeru uzstādīšana uz tiltiem
2018052222.05.2018 Šķeldošanas un šķeldu transportēšanas apjomu normas
2023031010.03.2023 Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija (LV)
2023031010.03.2023 Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija (RU)
2023080404.08.2023 Stumbra sagarumošanas (APT) faila produktu vērtības un diametru klases
2023080404.08.2023 Stumbra sagarumošanas (APT) failu uzstādījumu standarts
2014042222.04.2014 Tiltu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas 2010
2014042222.04.2014 Tiltu periodiskās uzturēšanas darbu specifikācijas 2010
Esam sertificēti
BM certification iso