Datums Nosaukums
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2019060303.06.2019 Kvalitātes prasības apauguma novākšanas darbu izpildei
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšana pēc atsevišķu koku uzmērīšanas metodes
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2020040202.04.2020 Kvalitātes prasības feromonu slazdu izvietošanai un tīrīšanai
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai
2014051313.05.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m