Datums Nosaukums
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2019022828.02.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai ar rotējošo pacilotāju
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas darbu izpildei, veidojot pacilas
2017072121.07.2017 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanas darbu izpildei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības feromonu slazdu lietošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai
2014051313.05.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2019031313.03.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m