Datums Nosaukums
2022111616.11.2022 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2022-2026 Līgumiem
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2022090505.09.2022 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2019060303.06.2019 Kvalitātes prasības apauguma novākšanas darbu izpildei
2023080202.08.2023 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2023090606.09.2023 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
2021110303.11.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Meža infrastruktūras objektos
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2023111010.11.2023 Kvalitātes prasības feromonu slazdu izvietošanai un tīrīšanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot nemazgātu aitas vilnu
Esam sertificēti
BM certification iso