Datums Nosaukums
2017052222.05.2017 LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2018032222.03.2018 LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2014071515.07.2014 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2017012727.01.2017 Mērīšanas un kraušanas uzdevumu forma
2017121111.12.2017 Meža autoceļa seguma atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu attīrīšana no sniega
2018021919.02.2018 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017
2014091616.09.2014 Meža autoceļu kaisīšana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes planēšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes profilēšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu rievošana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu sāngrāvju tīrīšana (rakšana) un to profilu atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu segumu atjaunošana izmantojot mobilo drupināmo iekārtu
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2018021919.02.2018 Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu specifikācijas 2018 (spēkā no 2017.g. 20. decembra)
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (excel formātā)
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m