Datums Nosaukums
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru izgatavošanai sīkajiem dobumperētāju putniem
2018102525.10.2018 Kvalitātes prasības putnu būru izvietošanai mežaudzēs
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu aizsardzībai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu pārvietošanai
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības SNV infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu apsaimniekošanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
2014091616.09.2014 Laukumu attīrīšana no sniega
2020020404.02.2020 Lazdu zāģēšanas vadlīnijas
2019071919.07.2019 Līgumpartnera rīcības kodekss
2022092020.09.2022 Ligumpartnera ricibas kodekss
2017052222.05.2017 LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2023061616.06.2023 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata_2023_V16
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
Esam sertificēti
BM certification iso