Datums Nosaukums
2016071515.07.2016 Cirsmu pirkuma līguma vispārīgie noteikumi elektropārvades līniju attīrīšanai no to trasēs un ārpus trasēm augošiem un apdraudošiem kokiem
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2018052828.05.2018 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019052020.05.2019 Darbu izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes darbu nodošanas pieņemšanas akts
2019040101.04.2019 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas
2019040101.04.2019 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas (pielikums - Matrica)
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes pievešanas darba uzdevums
2017022222.02.2017 Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas standarts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2015100606.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskai koksnei (ber.m3)
2015101313.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskās koksnes cirtēs (m3)
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2018122828.12.2018 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2017121111.12.2017 Iesēdumu un bedru labošana uz meža autoceļiem
2015041717.04.2015 Instrukcija ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m