Datums Nosaukums
2017030202.03.2017 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC 2017-2020
2019031212.03.2019 Kritēriji piemaksas saņemšanai EK 2019-2024
2016020202.02.2016 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2016-2021
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2019-2023
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2019-2023
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (excel formātā)
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (word formātā)
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības aizsargžogu apsaimniekošanas darbiem
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2019060303.06.2019 Kvalitātes prasības apauguma novākšanas darbu izpildei
2015121616.12.2015 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšana pēc atsevišķu koku uzmērīšanas metodes
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2019022828.02.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai ar rotējošo pacilotāju
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m