Datums Nosaukums
2018121313.12.2018 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2019051717.05.2019 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības mineralizēto joslu ierīkošanai un kopšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru izgatavošanai sīkajiem dobumperētāju putniem
2018102525.10.2018 Kvalitātes prasības putnu būru izvietošanai mežaudzēs
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu aizsardzībai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu pārvietošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības skuju koku stumbru aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem ar mehāniski bioloģisko metodi
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības SNV infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2016081616.08.2016 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot stumbra aizsargspirāli
2017052222.05.2017 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m