Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021101515.10.2021
Jauns
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģiona Valmieras iecirknī Id: AS LVM RV_2021_338_B
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2021100606.10.2021 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2021/292_Ak Izsludināts
2021092424.09.2021 Tūrisma vietu labiekārtošana un uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2022. – 2024. gadā Id: AS LVM DL 2021/325_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m