Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021050606.05.2021
Jauns
Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM Z_2021_163_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2021050606.05.2021
Jauns
„Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā” Id: AS LVM ZK_2021_167_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2021043030.04.2021 "Gājēju tiltiņa izbūve tūrisma vietās “Pūrciema baltā kāpa” un “Ugāles parks”" Id: AS LVM ZK_2021_154_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m