Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021073030.07.2021 Baznīcas bunkura atjaunošana Stompaku purva partizāņu mītnēs Balvu novadā 2021. gadā Id: AS LVM ZL_2021_265_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2021072727.07.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Viesītes un Krāslavas iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DL_2021_263 Izsludināts
2021071919.07.2021 Gājēju tiltiņa izbūve tūrisma vietā "Pūrciema baltā kāpa" Ziemeļkurzemes reģionā 2021 Id: AS LVM ZK_2021_247_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2021070202.07.2021 Cenu aptauja par tūrisma vietas “Gaišezers” Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirknī infrastruktūras elementu nomaiņu un izbūvi Id: DL_02.07.2021
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2021052727.05.2021 Biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2021. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2021/160_Ak
Latvija
Izsludināts

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m