elektronisko iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018121414.12.2018
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_415_Ak
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018121313.12.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_423_B
Zemgale
Izsludināts
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Zemgales reģiona Tērvetes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_414_B
Zemgale (MS)
Izsludināts
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Vidusdaugavas reģiona Ogres meža iecirknī un daļā Jaunjelgavas meža iecirkņa Id: AS LVM MI_2018_413_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_412_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018121010.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_411_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018120808.12.2018 AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Id: AS LVM NĪP_2018_392_Ak
Latvija
Izsludināts
2018120606.12.2018 LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana Id: AS LVM SP_2018_344_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2018120606.12.2018 Vermikulīta piegāde 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_410_P
Latvija
Izsludināts
2018120606.12.2018 Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_407_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018120505.12.2018 Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_405_B
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018120404.12.2018 Četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve LVM atpūtas un tūrisma centrā “Spāre” Id: AS LVM RM_2018_377_Ak Izsludināts
2018120404.12.2018 Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2018_385_Ak
Latvija
Izsludināts
2018120404.12.2018 Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_404_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2018120404.12.2018 Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_403_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2018120404.12.2018 Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils novadā 2019.gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS RP_2018_383_Ak
Kurzeme
Izsludināts
2018113030.11.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_397_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2018112626.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu “Lubānas masīvs-1” un “Lubānas masīvs-2” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_388_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018112323.11.2018 Risinājums kokaudžu novērtēšanai no tālizpētes datiem, izmantojot dziļās mašīnmācīšanās metodes Id: Inovāciju projekts Izsludināts
2018112323.11.2018 Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_391_Ak
Latvija
Izsludināts
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m