Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023010202.01.2023 Tūrisma vietu uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/424_I
Ziemeļlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022122929.12.2022 Mineralizēto joslu kopšana 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/403_Ak Izsludināts
2022122929.12.2022 Tūrisma vietu labiekārtošana Dienvidlatgales reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/423_B
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022122828.12.2022
Atjaunots
“Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes reģiona objektā “Niedrupīte 3 MMS grāvji”” Id: AS LVM MS MK 2022/407_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2022122828.12.2022 Tūrisma vietas “Ziemassvētku kauju vietas” uzturēšana Zemgales reģionā 2023.-2025. gadā Id: AS LVM Z_2022/405_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2022122323.12.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes un Pampāļu iecirknī 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/408_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022122323.12.2022 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/409_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Vērtēšanā
2022122020.12.2022 Latvāņu ierobežošana 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/404_Ak Vērtēšanā
2022121919.12.2022 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/394_Ak Vērtēšanā
2022120505.12.2022 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/389_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2022112121.11.2022 Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2023.-2026.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2022_337_Ak Vērtēšanā
2022111212.11.2022 Mašinizēta meža stādīšana un sēšana, un augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/365_Ak Vērtēšanā
2022110303.11.2022 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022. – 2024.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2022_332_Ak Vērtēšanā
2022102525.10.2022 Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas reģionā 2022.gadā Id: AS LVM VD_2022_376_I
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
2022102525.10.2022 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2022_342_Ak Vērtēšanā
2022102121.10.2022 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM DL_2022/359_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022100707.10.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales reģiona Lubānas iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM ZL_2022/344_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2022092929.09.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM AV_2022/343_I
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2022092626.09.2022 Ceļa zīmju izgatavošana un piegāde 2022. gadā Id: AS LVM MS RP_2022_319_I
Rīga
Noslēdzies
2022092323.09.2022 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2023. – 2027.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_255_Ak Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso