Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023111414.11.2023
Atjaunots
Koku stumbru aizsargspirāļu noņemšana un feromonu slazdu izvietošana 2024. – 2027.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/261_Ak
Latvija
Izsludināts
2023110303.11.2023 Mašinizēta meža stādīšana 2024. – 2026. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/243_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2023101818.10.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana, apauguma novākšana 2024. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/245_Ak
Latvija
Izsludināts
2023100606.10.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi atjaunošanas un kopšanas cirtē 2024.–2028.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_211_Ak Vērtēšanā
2023092222.09.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/196_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023091414.09.2023 Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (atkārtots) Id: AS LVM MS RP_2023_210_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023090101.09.2023
Atjaunots
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana 2023. – 2024. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/183_Ak Noslēdzies
2023083131.08.2023 Dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras izbūve Id: AS LVM MS MK 2023/199_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2023082222.08.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/200_B
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023080303.08.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojums ar mazjaudas tehniku Id: AS LVM MS RP_2023_145_Ak Noslēdzies
2023070505.07.2023 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2024. un 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/157_Ak Vērtēšanā
2023062828.06.2023 Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/162_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060909.06.2023 Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/141_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023060707.06.2023 Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/108_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060606.06.2023 Mineralizēto joslu kopšana Dienvidkurzemes un Ziemeļlatgales reģionā 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/150_I
Ziemeļlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060505.06.2023 “Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/78_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060202.06.2023 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/117_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023052222.05.2023 Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2023_96_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023051515.05.2023 Bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošana Austrumu un Rietumu medību reģionā 2023.gadā Id: AS LVM RM 2023/123_I
Latvija
Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso