Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2020040303.04.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2020.gadā (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI) Id: AS LVM RV_2020/99_B
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2020032626.03.2020
Atjaunots
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020. - 2024.gadā Id: AS LVM MS RP_2019_362_Ak
Latvija
Noslēdzies
2020032525.03.2020 Feromonu slazdu izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumi Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales reģionā 2020. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_92_I
Ziemeļlatgale (MS)
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
2020031818.03.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2020.gadā Id: AS LVM ZK_2020_87_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2020031313.03.2020 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2020./2021.gadā Id: AS LVM Z_2020_81_I
Zemgale (MS)
Vērtēšanā
2020022727.02.2020 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2020.-2022.gadā Id: AS LVM RV_2020_69_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020022020.02.2020 Apauguma novākšanas pakalpojumi 2020. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_60_I
Latvija
Noslēdzies
2020020606.02.2020 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Ziemeļkurzemes reģionā 2020.-2022. gadā Id: AS LVM ZK_2020_40_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2020012929.01.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģiona Piejūras un Valmieras iecirknī 2020.gadā Id: AS LVM RV_2020_30/B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020012222.01.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģionā 2020.gadā Id: AS LVM DK_2020_10_B Noslēdzies
2020011010.01.2020 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2020.-2022.gadā Id: AS LVM RV_2020_5_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020010909.01.2020 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2020.gadā Id: AS LVM MS RP_2019_370_Ak Vērtēšanā
2019121818.12.2019 Augsnes gatavošana joslās ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2020. – 2024.gadā Id: AS LVM MS MK_2019_408_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2019121313.12.2019 Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2020 Id: AS LVM ZK_2019_406_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2019121212.12.2019 Mineralizēto joslu kopšana 2020.-2022.gadā Id: AS LVM MS MK_2019_395_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2019120909.12.2019
Atjaunots
Latvāņu ierobežošana 2020. – 2022.gadā Id: AS LVM MS MK_2019_373_Ak
Latvija
Noslēdzies
2019120909.12.2019
Atjaunots
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionā 2020. gadā Id: AS LVM MS MK_2019_399_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2019112828.11.2019 Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2020.gadā Id: AS LVM Z_2019_385_I Noslēdzies
2019110808.11.2019 Tūrisma vietu (esošu) labiekārtošanas darbi Dienvidlatgales reģionā 2020. gadā Id: AS LVM DL_2019_363_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2019110707.11.2019 Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020. – 2022.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2019_305_Ak Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m