Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023052222.05.2023 Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2023_96_Ak
Latvija
Izsludināts
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023051515.05.2023 Bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošana Austrumu un Rietumu medību reģionā 2023.gadā Id: AS LVM RM 2023/123_I
Latvija
Vērtēšanā
2023051212.05.2023 Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā Id: AS LVM MS MK 2023/124_Sp Vērtēšanā
2023051010.05.2023 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2023_28_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023050303.05.2023 “Latvāņu ierobežošana 2023. - 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/120_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Zemgale (MS)
Vērtēšanā
2023042828.04.2023 Augu aizsardzības līdzekļu piegāde 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/68_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2023042828.04.2023 Eiropas Savienības nozīmes biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/50_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2023041818.04.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/84_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023041111.04.2023 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Austrumvidzemes, Ziemeļkurzemes, Vidusdaugavas un Rietumvidzemes reģionā 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/53_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023040505.04.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/85_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023040101.04.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2023.–2028.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_58_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023032828.03.2023 Feromonu slazdu piegāde 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/69_P
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023032727.03.2023 Augu aizsardzības līdzekļu – feromonu dispenseru, piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/70_P
Latvija
Noslēdzies
2023032222.03.2023 Kvadriciklu piegāde meža ugunsdzēsības vajadzībām Id: AS LVM MS MK 2023/42_Ak
Rīga
Noslēdzies
2023032121.03.2023 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/67_I
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023032020.03.2023 Stumbru aizsargspirāļu noņemšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/65_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023031717.03.2023 Repelentu un aizsargspirāļu pagaidu uzglabāšana, izkraušana un izsniegšana Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MS MK 2023/72_I
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031515.03.2023 “Tūrisma vietu uzturēšana 2023. – 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/27_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023031313.03.2023 Feromonu slazdu izvietošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/32_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso