Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021022525.02.2021 Feromonu slazdu izlikšana Vidusdaugavas reģionā 2021. gadā Id: AS LVM VD_2021_60_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2021022222.02.2021 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2021. – 2022. gadā Id: AS LVM MS RP_2021_55_Ak
Latvija
Izsludināts
2021021212.02.2021 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2024. gadā Id: AS LVM MS RP_2020_292_Ak
Latvija
Izsludināts
2021020303.02.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Alsungas, Krīvukalna, Rendas, Ventas un Pampāļu iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DK_2021_43_B
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2021012828.01.2021 Meža meliorācijas sistēmas "Maltu kraujas MMS grāvji" ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī 2021.gadā" (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI) Id: AS LVM AV 2021_33_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2021012727.01.2021 Jaunaudžu stumbru aizsargspirāļu noņemšana Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā Id: AS LVM ZK_2021_25_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2021012525.01.2021
Atjaunots
Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2021.gadā Id: AS LVM MS RP_2020_346_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2021012121.01.2021 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā Id: AS LVM MS RP_2020_345_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2021012020.01.2021 Apauguma novākšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_7_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2021010808.01.2021 Koku un krūmu izciršana meliorācijas sistēmās Rietumvidzemes reģionā 2021.gadā Id: AS LVM RV_2021_6_I (IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020123030.12.2020 Enerģētiskās šķeldas uzglabāšanas, krautnēšanas un iekraušanas kuģī vai autotransportā pakalpojumu sniegšana Rīgā un Skultē 2021. – 2024.gadā, slēdzot vispārīgās vienošanās Id: AS LVM MS RP_2020_387_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Rīga
Vērtēšanā
2020121818.12.2020 Koksnes produktu ražošanas procesā radušos risu līdzināšana no 2021. – 2024.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2020_380_Ak Vērtēšanā
2020120303.12.2020 Mašinizēta meža stādīšana un augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu Vidusdaugavas reģionā 2021. – 2023. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_338_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2020112626.11.2020 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales un Vidusdaugavas reģionā 2021. – 2023. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_340_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2020112525.11.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Silvas un Sikšņu iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM AV_2020_361_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020112424.11.2020 Koku, krūmu izciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_353_I Noslēdzies
2020112020.11.2020 Koku, krūmu izciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Ziemeļkurzemes reģionā 2021. gadā Id: AS LVM ZK_2020_350_I Noslēdzies
2020102222.10.2020 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021.gadā Id: AS LVM MS RP_2020_323_Ak Noslēdzies
2020091616.09.2020 Militārā mantojuma piemiņas vietas un tūrisma vietas “Pētera Čevera nacionālo partizānu bunkurs” izveide (piedāvājumi iesniedzami elektroniski) Id: AS LVM MS MK_2020_291_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2020082121.08.2020 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā Id: AS LVM MS MK_2020_248_Ak Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m