Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana, apauguma novākšana 2024. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 18.10.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/245_Ak

Iepirkuma priekšmets

Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos, krūmu un koku ciršana meliorācijas grāvjos, zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos, stigu tīrīšana un apauguma novākšana.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2026.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.12.2023, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso