Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021020303.02.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Alsungas, Krīvukalna, Rendas, Ventas un Pampāļu iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DK_2021_43_B
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2021012727.01.2021 Jaunaudžu stumbru aizsargspirāļu noņemšana Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā Id: AS LVM ZK_2021_25_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2021012121.01.2021 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā Id: AS LVM MS RP_2020_345_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2021012020.01.2021 Apauguma novākšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_7_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2020123030.12.2020 Enerģētiskās šķeldas uzglabāšanas, krautnēšanas un iekraušanas kuģī vai autotransportā pakalpojumu sniegšana Rīgā un Skultē 2021. – 2024.gadā, slēdzot vispārīgās vienošanās Id: AS LVM MS RP_2020_387_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Rīga
Vērtēšanā
2020121818.12.2020 Koksnes produktu ražošanas procesā radušos risu līdzināšana no 2021. – 2024.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2020_380_Ak Vērtēšanā
2020112626.11.2020 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales un Vidusdaugavas reģionā 2021. – 2023. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_340_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2020082121.08.2020 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā Id: AS LVM MS MK_2020_248_Ak Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m