Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2022102525.10.2022 Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas reģionā 2022.gadā Id: AS LVM VD_2022_376_I
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
2022102525.10.2022 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2022_342_Ak Vērtēšanā
2022102121.10.2022 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM DL_2022/359_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022092929.09.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM AV_2022/343_I
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2022092323.09.2022 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2023. – 2027.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_255_Ak Vērtēšanā
2022090707.09.2022 Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Zemgales, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/317_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2022083131.08.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022/308_I
Zemgale
Vērtēšanā
2022082626.08.2022 Dabas lieguma “Čertoka ezers” labiekārtojuma elementu projektēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. gadā Id: AS LVM DL 2022/293_I
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022082323.08.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Sventes un Ābeļu iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM DL_2022_302_B
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2022080202.08.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/271_Ak Vērtēšanā
2022071515.07.2022 Enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022. - 2026.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2022_245_Ak Vērtēšanā
2022061717.06.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumi 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2022/210_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2022060808.06.2022 Aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģionā 2022.gadā Id: AS LVM ZK_2022_197_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2022050606.05.2022 Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. – 2025.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_56_Ak Vērtēšanā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso