Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2024011818.01.2024 Feromonu slazdu piegāde 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2024/8_P
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2024011515.01.2024
Atjaunots
Mašinizēta jaunaudžu kopšana bez enerģētiskās koksnes vai jebkādu citu sortimentu ražošanas Id: AS LVM MS MK 2024/13_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2023122121.12.2023 Mašinizēta jaunaudžu kopšana bez enerģētiskās koksnes vai jebkādu citu sortimentu ražošanas Id: AS LVM MS MK 2023/253_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2023110303.11.2023 Mašinizēta meža stādīšana 2024. – 2026. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/243_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023101818.10.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana, apauguma novākšana 2024. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/245_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023092222.09.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/196_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023091414.09.2023 Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (atkārtots) Id: AS LVM MS RP_2023_210_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023090101.09.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana 2023. – 2024. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/183_Ak Noslēdzies
2023083131.08.2023 Dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras izbūve Id: AS LVM MS MK 2023/199_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2023082222.08.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/200_B
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023080303.08.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojums ar mazjaudas tehniku Id: AS LVM MS RP_2023_145_Ak Noslēdzies
2023062828.06.2023 Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/162_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060707.06.2023 Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/108_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060606.06.2023 Mineralizēto joslu kopšana Dienvidkurzemes un Ziemeļlatgales reģionā 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/150_I
Ziemeļlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060505.06.2023 “Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/78_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060202.06.2023 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/117_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023051212.05.2023 Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā Id: AS LVM MS MK 2023/124_Sp Noslēdzies
2023050303.05.2023 “Latvāņu ierobežošana 2023. - 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/120_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Augu aizsardzības līdzekļu piegāde 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/68_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso