Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023082222.08.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/200_B
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023062828.06.2023 Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/162_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060606.06.2023 Mineralizēto joslu kopšana Dienvidkurzemes un Ziemeļlatgales reģionā 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/150_I
Ziemeļlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060505.06.2023 “Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/78_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023051212.05.2023 Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā Id: AS LVM MS MK 2023/124_Sp Noslēdzies
2023050303.05.2023 “Latvāņu ierobežošana 2023. - 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/120_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Augu aizsardzības līdzekļu piegāde 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/68_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Eiropas Savienības nozīmes biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/50_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2023041818.04.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/84_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023041111.04.2023 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Austrumvidzemes, Ziemeļkurzemes, Vidusdaugavas un Rietumvidzemes reģionā 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/53_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023040505.04.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/85_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023032828.03.2023 Feromonu slazdu piegāde 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/69_P
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023032727.03.2023 Augu aizsardzības līdzekļu – feromonu dispenseru, piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/70_P
Latvija
Noslēdzies
2023032222.03.2023 Kvadriciklu piegāde meža ugunsdzēsības vajadzībām Id: AS LVM MS MK 2023/42_Ak
Rīga
Noslēdzies
2023032121.03.2023 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/67_I
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023032020.03.2023 Stumbru aizsargspirāļu noņemšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/65_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031717.03.2023 Repelentu un aizsargspirāļu pagaidu uzglabāšana, izkraušana un izsniegšana Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MS MK 2023/72_I
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031515.03.2023 “Tūrisma vietu uzturēšana 2023. – 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/27_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031313.03.2023 Feromonu slazdu izvietošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/32_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso